Trafikkopplæring må godkjennes som gyldig fravær på videregående


Gjest

#1

2016-08-28 20:37

Kunne ikke vært mere enig! Skal man opprettholde ønsket om nullvisjonen er det nødvendig med riktig trafikkopplæring til riktige tider når elevene er opplagt og får riktig erfaring i forhold til trafikkbildet!

Gjest

#2

2016-08-28 21:15

Ødelegger trafikkopplæringa.

Gjest

#3

2016-08-28 21:53

Fordi jeg veit selv hvor viktig det er å få lappen, det er lettere å komme seg til og fra skole og noen får det lettere med å finne jobb så dette burde være gyldig fravær under skoletiden

Gjest

#4

2016-08-29 03:54

Det er svært viktig at skoleungdom får gjennomført god trafikkopplæring til forskjellige tider av døgnet for å lære seg å bli en god og trygg sjåfør.
At dette også må gjøres I skoletid er en nødvendighet, men for å gjennomføre dette på best måte må det også stilles krav til at elevene selv MÅ møte opp på skolen for å ikke gå glipp av for mye læring utenom kjøreopplæringen om det er mulig.
Dette må jo virkelig være I alles interesse at vi får trygge nye sjåfører på veiene, og det tror jeg er kun mulig med så bred kjøreerfaring gjennom kjørelærer og ikke foreldre eller andre som stiller opp på hverdager etter middag eller I helger.
Ungdommer MÅ ha en forståelse for å kjøre trygt I byen og rundt om, og få mye erfaring med trafikktettheten på DAGTID !
Og DET må skje gjennom kjøreskolen også dagtid !

Gjest

#5

2016-08-29 05:00

Pga dette går ut over kjørelærernes normalarb.tid.

Gjest

#6

2016-08-29 05:28

Fordi man trenger førerkort i mange av yrkene som ungdommen utdanner seg til , viktig å ha dette når man er 18 år

Gjest

#7

2016-08-29 06:52

Fordi jeg synes dette med fraværsgrensa er elendig, og førerkort avhenger av utdannelsen jeg skal ta.

Gjest

#8

2016-08-29 08:45

Fordi hele fraværsregelen er så idiotisk som den kan bli, og de eneste den går utover er dem som faktisk bryr seg om skolen. Lite gjennomtenkt og politisk vissvass som lager krøll som nettopp dette (f. eks. kjøretimer). Kan ikke motivere elever som skulker til å gå på skolen med fraværsregel. Enkel psykologi, en master endel politikere burde ta.

Gjest

#9

2016-08-29 09:47

Fordi at trafikkopplæring må og bør være endel av den videregående opplæringen - dvs; opplæring med gyldig fravær!!!

Gjest

#10

2016-08-29 09:51

Fordi det er viktig for meg

Gjest

#11

2016-08-29 10:03

Fordi Anders Bruun har rett

Gjest

#12

2016-08-29 10:37

Fordi jeg har ungdom som nå skal ta førerkortet og som er blitt kraftig berørt av de nye fraværsreglene.

Gjest

#13

2016-08-29 11:39

Jeg anser det som allmennkunnskap å ha førerkort. Ungdommen må ha det for å for å få forskjellige type jobber v

Gjest

#14

2016-08-29 12:24

Fordi man vill heller ha godkjent fravær på skolen for å få førerkort slikt at det blir enklere for elever i lærlingetiden!

Gjest

#15

2016-08-29 15:49

Jeg er ttafikklærer

Gjest

#16

2016-08-29 16:03

Fordi server helt umulig IG ta førerkortet uten om skoletid!

Gjest

#17

2016-08-29 16:45

Jeg signerte fordi jeg mener trafikkopplæring må foregå på dagtid da elevene er mest opplagt og mottakelige for undervisning.

Gjest

#18

2016-08-29 18:52

Sunn fornuft.

Gjest

#19

2016-08-29 19:26

Politikerne må da vel skjønne at elektrikere, rørleggere, snekkere, osv ikkje kan sykle rundt på serviceoppdrag. Førerkortet er like viktig som verktøykassen! Kandidater som har 0 dager og 0 timer fravær stiller alltid først på listen når lærlingkontrakter skal tildeles.

Gjest

#20

2016-08-29 19:45

Veldig aktuelt for min datter som går 3.året på videregående nå.

Gjest

#21

2016-08-29 20:44

Helt hinsides å måtte tvinge kjørelærere og studenter å jobbe kveld. Bil er ikke bare en bekvemmelighet her ute i pereferien, men en nødvendighet. I de store byene så kan gjere folk vente til etter endt videregående skole med å få seg bil. Men på "bygda" så sitter man fastlåst enten hjemme eller til dit man har tatt bussen pga dårlig tilbud!

Gjest

#22

2016-08-29 20:55

De trenger lappen for å få jobb

Gjest

#23

2016-08-29 20:58

Er enige om at trafikkopplærinen skal være godkjent som gyldig fravær

Gjest

#24

2016-08-29 22:29

Dette burde være endel av skoleplanen, trafikkopplæring er viktig for samfunnssikkerheten !

Gjest

#25

2016-08-29 22:48

Forde trafikkopplæring er viktig for hele samfunnet, og burde være eget fag i skolen, som forberedende til sertifikat når den tiden kommer.