Trafikkopplæring må godkjennes som gyldig fravær på videregående

Det blir innført nasjonal fraværsgrense i videregående skole med virkning fra skoleåret 2016/2017. Dette innebærer at elever som har mer enn ti prosent fravær i et fag ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget. 

Trafikkopplæring må anses som grunnleggende allmennkunnskap, og må derfor ikke føres som fravær!!!

Særlig ødeleggende er denne regelen for de som bor et stykke unna en by med lyskryss og rundkjøringer, som gjør at man får flere dager fravær i forbindelse med kjøretimer og oppkjøring. 

Det har kommet en del kommentarer på hvorfor ikke kjøretimer kan gjøres på kveldstid istedenfor på dagtid. Det finnes mange argumenter for at det er uheldig, blant annet må man være godt opplagt for å ta kjøretimer og ikke hatt en 8-timers skoledag bak seg før man kjører. Videre må man kjøre på tidspunkt hvor det er naturlig biltetthet. 
På følgende link kan du lese mer om dette:  https://trafikkforum.no/2016/08/26/hvorfor-ikke-kjoretimer-pa-kveldstid/ 

Signer på oppropet dersom du er enig i at trafikkopplæring må kunne godtas som gyldig fravær og ikke gå på bekostning av kravet om maksimumsfravær. 

På forhånd takk. 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Kari Anne Strand fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...