Vent og tenk - vi har allerede trygge gang- og sykkelveier


Gjest

#1

2016-06-08 07:42

Vi har gode gang- og sykkelveier på Bygdøy. Vi trenger bedre skilting.

Gjest

#2

2016-06-08 15:18

Bygg gang/sykkelveier, og gi pokker i kulturminner . Man kan ikke la alskens

gammel dritt stoppe utviklingen.


Gjest

#3

2016-06-09 12:21

Jeg har jobbet med saken i årevis, Fortøiggendeløsnng er sterkt overdrevet og er ikke miløjøvennlg. Målgruppene dekkes dårlig. Jeg har vist en løsning som i langt større grad får en nyttghere løsning for fler brukergrupper. Dener de vesentlig bedre tilpasset landskapet, og kan oppnås innenfor mindre arealbruk.

Gjest

#4

2016-06-15 09:47

Gamle trær utgjør en veldig viktig del av økosystemet og er uerstattelige.

Gjest

#5

2016-06-17 15:01

Fordi jeg bruker Bygdøy nesten daglig og synes det er fryktelig synd hvis de vakre trærne blir tatt ned.

Gjest

#6

2016-06-17 16:31

Vil ikke at forslaget skal gjennomføres. Nok av sykkelveier i skogen på Bygdøy!!

Gjest

#7

2016-06-18 15:45

Miljørasering av kulturarv og kulturmiljø!
Sykkelnissen

#8 Flott

2016-06-24 06:40

Så flott at det blir sykkelvei. Bra jobba og vel fortjent!!!


Gjest

#9

2016-07-03 07:10

Utbedret vei fører til høyere hastighet, som igjen betyr at man må innsnevrer eller bygge fartsdumper. (Som for eksempel på Skøyen). Bevar veien og sykkeltraseene som i dag!


Gjest

#10 Re:

2016-07-10 19:27

#6: -  

 Ikke et forslag, dette er vedtatt. Vi snakker om å forsøke å utsette/begrense/forhindre iverksetting

 


Gjest

#11

2016-07-21 12:34

Fordi jeg er glad i trærne i Kongårdsbakken!

Gjest

#12

2016-07-22 13:55

Inngrep med asfaltering på Kongsgården er uhyrlig

Gjest

#13

2016-07-26 19:36

Dette har ikke riksantikvaren noe med,slike saker må kommunene få avgjøre

uten innblanding av dilletanter som tror de vet bedre.

Camilla Arnøy

#14 Re:

2016-07-28 09:02

#13: -  

Dette er nettopp hva Riksantikvaren beskjeftiger seg med; vern av nasjonale kulturverdier.

Dette er ikke en nabolagssak - dette handler om nasjonale verdier.
Rammevedtaket viser manglende forståelse av både landskapsvern (brutalt og drastisk inngrep) men også historieløshet.

At kommunens plan- og bygningsetat heller ikke har vist forståelse for sin egen reguleringsplan, i forhold til at dette er et av Oslos mest unike rekreasjonsområder og at en asfaltert autostrada skal ta syklister til strender, skog og museer, i stedet for de mange eksisterende, både vakre og trygge stiene, i kombinasjon med å gjøre forholdene smalere for bil- og turistbusstrafikk er jo også en gåte i et vinterland som vårt. Museumstrafikken er jo helårs.

Å hugge trærne og plante en perlerad av protesetrær vil innebære en markering av denne historieløsheten.
En slik nyplanting vil ikke ivareta helhet og sammenheng med det som er den opprinnelige alléen, nemlig Bygdøyveien - og ikke Dronning Blancas vei.

Riksantikvaren skal: http://www.riksantikvaren.no/Om-oss

  • arbeide for at kulturminneverdiene blir best mulig ivaretatt og nyttiggjort i et samfunn i endring
  • fremme langsiktig vern av et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer
  • fremme god forvaltning av mangfoldet av kulturminner, kulturmiljøer og landskap
  • arbeide for at hensynet til samiske kulturminner blir ivaretatt som en mer synlig og viktig del av landets samlede historie
  • bidra til at den fysiske kulturarven blir forstått og brukt som premiss og ressurs for framtidig bruk og utvikling av landskap, arealer, bygninger og anlegg

Gjest

#15

2016-08-20 07:11

I dag kan du sykle trygt inn og ut av Bygdøy. Ikke behov for ny, fancy sykkeltrasé som gjør at dyrket mark, kulturminne og gml trær må vike. Penger til et slikt prosjekt kan brukes til andre mer fornuftige formål. Har vokst opp på Bygdøy, mine foreldre bor der fortsatt, trist hvis disse planene blir en realitet.

Gjest

#16

2016-08-20 18:20

Det finns flere bedre alternativr, bl. a. veien forbi Rodeløkka og Oskarshall

Gjest

#17

2016-08-21 06:23

Fordi det finnes flere muligheter for å sykle på Bygdøy, gjennom skogen ved Rodeløkken og forbi Kongend sommerhus mot Killingen, og langs Kongens gjerde mot skolen og ned til Huk, disse kan skiltes bedre. Det er ikke bare de som bor på Bygdøy som har glede av denne pærlen, de kommer fra hele byen for å gå tur og kose seg på Bygdøy.

det er tragisk at vi har en Riksantikvar som har gitt dispensasjon til å gjøre dette med en fredet vei.


Gjest

#18

2016-08-21 06:41

Fordi jeg mener alternativene er der men at de bør utbedres.

Gjest

#19

2016-08-21 06:49

Dette er galskap, det kommer til å ødelegge idyllen på Bygdøy, ikke bare for beboerne, men også for turister og andre tilreisende!
Anne Ki

#20 Sykkelsti på Bygdøy

2016-08-21 06:51

Vi har gode gang- og sykkelveier på Bygdøy. Vi trenger bare bedre skilting.


Gjest

#21

2016-08-22 08:10

Jeg ble sjokkert da jeg fikk se at 130 gamle trær langs veien er merket og står for hugg. Natur er kultur, vi kan ikke ødelegge miljøet på denne måten.

Gjest

#22

2016-08-22 16:59

Det er tilstrekkelig sykkelveier på Bygdøy, og en så bred/stor sykkelvei er uansett helt unødvendig. Det virker som om relevante etater har en "standard" som de benytter, uten å se hen til de særegne forholdene som gjør seg gjeldende i hvert enkelt tilfelle. Dette er lite fleksibelt og bidrar til lite heldige løsninger.

Gjest

#23

2016-08-22 19:32

Fordi det kom fra en god venninne og fordi jeg likte argumentering.

Gjest

#24

2016-08-23 16:07

The idea of building a cycle path in this location seems utterly ridiculous. The destruction of natural farmland and the removal of so many mature trees to make way for the idea, appears to be the work of a group environmental psychopaths, completely lost in their own Political ideology and void of all basic environmentalist principles! Looking at the plan it is evident that this idea hasn't been 100% completely thought through. The idea that this group and make decisions and initiate actions that will cause irreparable damage to this unique area is simply unacceptable. I urge an immediately to stop all construction, a total re-evaluation of the proposed plan and a thorough investigation into the people behind the plan and their motives.

Gjest

#25

2016-08-23 20:50

alleen med det vakre kulturlandskapet langs utkjøringen mot Bygdøy finnes ikke maken til i en hovedstad. Hvorfor er det ikke mulig å tenke seg å forsterke de som allerede er , uten å rasere ?