Fjern Solveig Horne som BLD minister

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Fjern Solveig Horne som BLD minister-oppropet.


Gjest

#1

2016-02-09 20:03

Barnevernet har fullstendig mistet sine hemninger rundt maktbruk, og bryter menneskerettigheter systematisk. Menneskerettighetene sier familien er barns beste og at tilknytning skal opprettholdes. Barnevernet sier det er barns beste å bryte tilknytningen. Regjeringen, ved Horne, utvider kun fullmaktene til barnevernet.

Gjest

#2

2016-02-09 20:34

Solveig Horne har selv uttalt at det ser ut som barnevernet har egne lover, over norsk lov og ingen ser ut til å kontrollere dem. Men det var før hun kom i denne posisjonen. Etter det har hun ikke gjort noe for å rette opp i dette djevelske systemet. Men kommer med at "barnevernet gjør mye godt" Hva med alle feilbehandlingene?
Feighet

Gjest

#3

2016-02-09 20:41

Vi trenger ikke ei passiv barne minister bår dem runst i komunene driv med mennsle rettighets brudd hver eneste dag!!! Å hu går ikke inn å etterforsker hva dem holder på med!!!! Dem har et stort sugerør i statskassa å fjerner barn som har det godt. Pp løgn falske beskyrings meldinger osv!!!! Få fok stilt til ansvar fir sine handlinger!!!!!!
Glenn

#4

2016-02-09 20:46

Hun har hatt nok til å utføre betydelig større og NØDVENDIGE endringer i barnevernssystemet. Hun er altfor svak og passiv for denne ministerrrollen.


Gjest

#5

2016-02-09 21:05

Håper at flere signerer og deler det videre

Gjest

#6

2016-02-09 21:24

Fordi jeg mener hun ikke gjør en rettferdig og god nok jobb i sin stilling

Gjest

#7

2016-02-09 21:30

Barnevernet er de som ødelegger barn, det er kun fokus på store inntjeninger når barn blir fjernet fra velfungerende familier!


Gjest

#8

2016-02-09 21:44

Selv om jeg ser at bv er bra noen ganger, føler jeg avmakt med tanke på all den skade de påfører..... Har så mye om dem, jeg vet ikke hvor jeg skal starte..

Gjest

#9

2016-02-09 23:58

Vi har ikke bruk for folkevalgte som ikke engang bryr seg med å stoppe klare overgrep mot totalt uskyldige barn. Ved å kreve at alle menneskerettigheter skal etterleves av alle som har med norsk bv å gjøre, vil forholdene bv forbedres allerede over natta!

Gjest

#10

2016-02-10 02:00

Fordi henne mangle på menneskerettskompetanse. Hun er menneskefientelig av den grunn alene.

Gjest

#11

2016-02-10 02:56

Barn skal få vokse opp med sine foreldre og slekt go venner. Det offentlig skal støtte om familien og gi den økonomisk og praktisk hjelp hjemme dersom det er behov for det, men aldi ta barna fra hjemmet og plasere barna inn på et institusjon eller fosterhjem.

Gjest

#12

2016-02-10 03:17

For det erfaring jeg har med bv dem at di har svikta og maktmisbruk har blitt utsatt for dems urett...

Gjest

#13

2016-02-10 03:22

Solveig Horne vet om overgrepene og den voldsomme barnedødeligheten under Norsk barnevern, likevel gir hun mer penger til galskapen slik at det blir enda verre.

Gjest

#14

2016-02-10 06:40

Fordi jeg har fått nok!

Gjest

#15

2016-02-10 07:16

Solveig Horne har visst seg ubrukelig i sin stilling som BLD minister.

Gjest

#16

2016-02-10 09:10

Fordi Solveig Horne åpenbart er den mest tafatte barneministeren Norge har hatt og hun løper vekk fra ALLE valgløftene sine om barnevernet!

Gjest

#17

2016-02-10 12:57

Jeg signerer dette for at Midtre Namdal Samkommune har ødelagt totalt for meg å mine barn nå. Ble fattet akutvedtak iforhold tel at vi skulle flytte å det har jeg å flere funnet ut var siste krampetrekkning fra dem da dem kom til å miste grepe om meg å barna. Har kjempet mot dem nå siden 2012 da mine ti eldste måtte flytte.

Gjest

#18

2016-02-10 13:24

Det er ikke blitt noe bedre og det blir hentet ut barn som har det bra hjemme og blir plassert i fosterhjem. Dette kan vi ikke godta lenger og må derfor ha en som ser dette og kan forandre på systemet og det fort. Det er tross alt våre barn det gjelder. .

Gjest

#19

2016-02-10 15:28

Norsk barneverns lov og menneskerett følges ikke. sakkyndig gjør en slett jobb da dem ikke legger mer tid til undersøkelsen og kvalitetssikrer, lønnen gjør at det kan snakkes om korrupsjon her hvor sakkyndig for det meste skriver i barnevernets favør. opp i det hele så legger barnevernet opp til så lite samvær som mulig, også før sakkyndig undersøkelse. dette påvirker rettsikkerheten til barnet da fakta ikke kommer frem.... HVEM HAR MAKT. vist barnevernet sier dette barnet skal hjem, hva skjer da? jo barnet kommer hjem. er retten en kontrollpost eller har barnevernet makt og manipulere retten? har flere grunner om det er ønskelig

Gjest

#20

2016-02-10 16:09

Hvorfor signerte jeg, jo fordi jeg har planer om at sette barn til verden.......

Gjest

#21

2016-02-10 17:11

Solveig Horne har bevist at hun ikke følger opp det grunnlag hun er valgt på og i possisjon bare håner oss som har stemt henne inn i sin possisjon. Nok er nok..!

Gjest

#22

2016-02-10 17:44

Jeg signerte fordi, slik jeg ser det beveger Norge seg mer og mer mot å bli et demokratur iom. det såkallte "barnevernet´ fritt får operere med terrorbeslektede metoder. En Skam for nasjonen..

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2016-02-10 18:34Gjest

#24

2016-02-10 19:45

for di hun Solveig horn egner seg ikke som barneminister.fordi det hun gjør er rene mishandling.og det sker hverdag,så driver hun oxo

Gjest

#25

2016-02-10 20:09

Why you are family hater, and ruining so many parents and children? You are not human? You don't have kids?!