Fjern Solveig Horne som BLD minister


Gjest

/ #11

2016-02-10 02:56

Barn skal få vokse opp med sine foreldre og slekt go venner. Det offentlig skal støtte om familien og gi den økonomisk og praktisk hjelp hjemme dersom det er behov for det, men aldi ta barna fra hjemmet og plasere barna inn på et institusjon eller fosterhjem.