Fjern Solveig Horne som BLD minister

Det er FOLKET som har valgt H & FRP inn i Regjering - krever at BLD minister Solveig Horne blir fjernet fra sin ministerpost umiddelbart.

Vi krever en mere handlekraftig person som kan stå for både H & FRP sine valgpolitiske valgløfter om familieverdier og rettsikkerhet i bl.a barnevernssaker. Det er alt for mange barn & foreldre/familier som blir totalt ødelagt for livet med hvordan dagens barnevern fungere i dag.

Her fattes det akuttvedtak og omsorgsovertagelser over en lav sko - basert gjerne på synsinger og meninger til den enkelte saksbehandleren - uten at det ikke engang foreligger dokumentasjon på at hjelpetiltak i biologisk hjem har vært utprøvd...

Vi krever en handling STRAKS for det er snakk om det mest sårbare man har i livet - nemlig barna & barndommen som de aldri vil få tilbake slik det fungere i dag...

 

Hverken H eller FRP har holdt ett eneste valgløfte - Solveig Horne har ikke holdt sine egne uttalelser før hun fikk ministerposten


Barnevernet vil vi ha fullstendig fjernet    Kontakt personen bak underskriftskampanjen