Fjern Solveig Horne som BLD minister


Gjest

/ #19

2016-02-10 15:28

Norsk barneverns lov og menneskerett følges ikke. sakkyndig gjør en slett jobb da dem ikke legger mer tid til undersøkelsen og kvalitetssikrer, lønnen gjør at det kan snakkes om korrupsjon her hvor sakkyndig for det meste skriver i barnevernets favør. opp i det hele så legger barnevernet opp til så lite samvær som mulig, også før sakkyndig undersøkelse. dette påvirker rettsikkerheten til barnet da fakta ikke kommer frem.... HVEM HAR MAKT. vist barnevernet sier dette barnet skal hjem, hva skjer da? jo barnet kommer hjem. er retten en kontrollpost eller har barnevernet makt og manipulere retten? har flere grunner om det er ønskelig