STOP THE DEPORTATIONS OF REFUGEES TO RUSSIA - STOPP NORGES DEPORTASJON AV FLYKTNINGER TIL RUSSLAND


Gjest

#1

2016-01-17 15:40

Dette er umenneskelig og skamfull for Norge.

Gjest

#2

2016-01-17 15:48

Jeg er sjokkert over hvordan dagens regjering behandler asylsøkere og flyktninger - umenneskelig !!

Gjest

#3

2016-01-17 15:54

Folkeretten må opprettholdes i Norge, det er ingen vei utenom.

Gjest

#4

2016-01-17 16:00

Jeg frykter det verste. Sannsynligvis blir de deportert videre.

Gjest

#5

2016-01-17 16:09

Det er umenneskelig å sende folk ut av landet, som søker asyl uten å undersøke saken først. De aller fleste kommer fra krigstilstander og har ikke noe trygt land å returnere til. Norge kan ikke unndra seg menneskerettigheter selv om vi for tiden har en regjering som som mener det.

Gjest

#6

2016-01-17 16:11

Jeg ønsker rettferdig behandling av alle mennesker, og spesielt for flyktninger som har det vanskelig nok.

Gjest

#7

2016-01-17 16:31

På grunn av regjeringens maktarroganse og umenneskelige behandling av mennesker i nød.

Gjest

#8

2016-01-17 16:34

Hvordan kan vi kalle oss et rikt land hvis vi mangler nestekjærlighet?

Gjest

#9

2016-01-17 16:39

Norge e pliktig t å følg d FN's høykommisær for flyktninga si!

Gjest

#10

2016-01-17 16:43

Jeg signerte fordi jeg mener Norge bryter inernasjonale lover og regelverk ved å deportere flyktninger til Russland uten å ha realitetsbehandlet deres asylsøknader i Norge.

Gjest

#11

2016-01-17 16:44

fordi det er det riktige å gjøre, riktig for menneskeheten.
Else

#12

2016-01-17 16:46

Her utfører regjeringen et overtramp større enn størst. Alle kan ikke være i Norge men alle kan, skal og må få sin sak behandlet og vedtatt. Som et absolutt minimum! ! 


Gjest

#13

2016-01-17 17:33

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet.


Gjest

#14

2016-01-17 17:36

Fordi dette er inhumant og lovsyridig!

Gjest

#15

2016-01-17 17:56

Fordi det er jo helt galt det som denne regjeringen gjør.

Gjest

#16

2016-01-17 17:57

Et av verdens rikeste og mest ressursrike land har en politisk ledelse som for en hver pris ønsker å unndra seg et ansvar for mennesker som flykter fra krigssituasjonen i Syria. Det er forkastelig og må reageres på.

Gjest

#17

2016-01-17 18:02

Menneskerettighetene står over all lovgivning

Gjest

#18

2016-01-17 18:03

For at det er helt umenneskelig å gjøre slikt.

Gjest

#19

2016-01-17 18:18

This is just inhumane!
How can we ever still be proud to be europeans, if we are not standing for values of humanity and human rights for everyone anymore!
#WeAreAllEqual

Gjest

#20

2016-01-17 19:16

Norge er pliktig til å ta seg av flyktninger!

Gjest

#21

2016-01-17 19:32

For det er en skam å være norsk med dagens regering.

Gjest

#22

2016-01-17 19:51

Norske myndighetene er feige og umenneskelig.

Gjest

#23

2016-01-17 20:38

Fordi jeg er helt enig. En slik behandling av de svakeste av de svake i verden er en stor skam for landet vårt. Det vil ødelegge den troverdighet og respekt Norge nyter ute i verden. Jeg er sikker på at det må være et ite antall av det norske folk som støtter dette.

Gjest

#24

2016-01-17 21:05

Forslaget er dehumaniserende og uverdig. Det bidrar bare til å gjøre verden litt tristere og Norge litt gjerrigere.

Gjest

#25

2016-01-17 21:38

Norge bryter menneskerettighetskonvensjoner!