Nei til bom på eksisterende vei på Jevnaker ( Kun for innbyggere)


Gjest

#1

2015-12-15 09:21

Fordi de fleste politikere i kommunen beveger seg i utakt med folket. Og å betale for en vei man ikke bruker, strider mot rettferdighetsprinsippet.

Gjest

#2

2015-12-15 09:55

Vil ikke ha bom på gammel vei.

Gjest

#3

2015-12-15 09:55

Fordi jeg bor på Jevnaker, og synes det er for dumt at de som kommer til å bruke den nye veien minst, blir de som betaler mest til den. Jeg selv jobber utenfor Jevnaker, i en annen kommune, og jeg er da også en av de som kjører mange ganger gjennom hver dag. Jeg kommer ikke til å bruke nyveien, og vil derfor ikke punge ut med såppas mye når jeg har dårlig nok lønn fra før av. Det går akkurat med mobilregning, mat og diesel, så jeg har faktisk ikke råd til det her. Og jeg har ikke tenkt til å få gjeld pga det heller. Da flytter jeg heller, enn å gå i minus på den måten der.

Gjest

#4

2015-12-15 10:40

Jeg har sterke meninger om måten AP har styrt Jevnaker på i mange mange år.
Bom på eksisterende vei er et makt overgrep mot de som bor i kommunen! håper de kan legge alle kortene på bordet og si det som det er at pengene fra bommene på eksisterende vei tilfaller kommunen.
Vet vi ikke kommer uten om bom på den nye veien, men sett prisen på denne til 25 kroner.
Det er ikke så mange år siden vi hadde en diskusjon om omkjøringsveien i hønefoss der klaget handelstanden på veien de mente de ville tape store penger på at veien gikk uten om sentrum.
Jevnaker 2020 kan bare legges ned om det blir bommer for det er ingen grunn til og bygge ut ett sentrum som blir en spøkelsesby.
Min siste hilsen til AP bruk hode!

Gjest

#5

2015-12-15 10:41

Man kan ikke belaste Jevnakers innbyggere med så høye kostnader for en vei vi ikke bruker. De aller fleste i bygda må ut av kommunen for å jobbe. De unge med høye boliglån har rett og slett ikke penger til dette. At Arbeiderparti vil tilføre innbyggerne så store utgifter er for meg helt uforståelig og veldig skuffende.

Gjest

#6

2015-12-15 10:59

Bom rundt Jevnaker vil isolere Jevnaker ytterligere og vil over tid føre til fraflytting fra kommunen grunnet kostnader med å pendle for arbeid og fritid.

Gjest

#7

2015-12-15 11:23

Trer dette i kraft blir Jevnaker en isolert bygd. Vi blir rett og slett sperret inne i vår egen kommune om skjer. Dette kommer til å få katastofale konsekvenser for Jevnaker, og det kommer til å berøre alle. Sann mine ord! Dette kan vi bare ikke godta, nå må vi stå sammen og vise at dette her IKKE er greit!


Gjest

#8

2015-12-15 11:39

Fordi jeg mener det er håpløst at bygda skal ringes inn helt og holdent av bomring.

Gjest

#9

2015-12-15 12:25

Ja til vei,men nei til bom på eksisterende veier !

Gjest

#10

2015-12-15 12:26

Vi jobber begge utenfor kommunen, har to ungdommer på videregående som også er på Hadeland +Ringerike. Her blir det mange passeringer daglig..uten å dra nytte av ny vei. Kutt ned på miljøgate isteden, for å spare, det blir roligere lell gjennom Toso uten gjennomgangstrafikken.

Gjest

#11

2015-12-15 13:06

Fordi måten man vil sperre Jevnaker inne på med en bomring vil være nådestøtet for bygda vår. Og det kan jeg ikke sitte helt stille og passivt se at skjer!

Gjest

#12

2015-12-15 16:54

Fordi det er meningsløst at vi som innbyggere skal være med å finansiere en av hovedfartsårene til Vestlandet når vi er fornøyd med dagens vei.

Gjest

#13

2015-12-15 17:16

Vi trenger ny vei for tungtraffikk og gjennomkjøring, men vi som bor her må få kjøre på gammel vei uten bom!

Gjest

#14

2015-12-15 17:24

jeg vil ikke ha bom på gammel eksisterende vei. Er for at ny vei skal bygges, men ikke på bekostning av oss som bor her.

Gjest

#15

2015-12-15 17:59

er det noe å lure på da :)

Gjest

#16

2015-12-15 18:08

Det å sette opp bomer på eksisterende veier og la fastboende som pendler, og som ikke kan benytte nyveien i det heletatt.... Det er jo galskap, totalt ufornuftig, komplett idioti og gir overhode ingen mening!

Gjest

#17

2015-12-15 19:23

Tull at vi skal betale for en vei vi ikke skal bruke.
Skal det være bommer del ut brikker til Jevnakers innbyggere som gir dem gratis adgang til bommen.

Gjest

#18

2015-12-15 19:26

Helt vanvittig og urimelig at vi beboerne skal måtte betale bompenger for å bevege oss innen kommunen! Uakseptabelt! Nå får politikerne vise hva de er gode for!

Gjest

#19

2015-12-15 19:29

Mener at alle bommer må stå ny vei.

Gjest

#20

2015-12-15 19:34

Jeg mener st det er helt feil at innbyggerne i Jevnaker skal belastes for en vei de ikke bruker. Hvis det absolutt skal være bompenger på gamleveien så bør innbyggerne i Jevnaker kommune utstyres med bombrikker slik at de gratis kan passere bom på gamleveien.

Gjest

#21

2015-12-15 20:01

Fordi jeg er i mot å betale for bruk av en vei vi har brukt gratis i alle dager. Dette har ikke noe med trafikk sikkerhet som argument å gjøre, det er vi opptatt av hver eneste dag. Kjører jeg nyveien skal jeg betale for bruken.

Gjest

#22

2015-12-15 20:12

Jevnaker kommer til å legge en stor demper på utviklingen og etableringer av unge barnefamilier. Vi er småbarns familie på 4 og begge jobber i Hønefoss,dersom bom er aktuell på de gamle veiene,kommer vi helt sikkert til å flytte tilbake til Hønefoss og heller betale mer i boliglån en for en vei vi ikke kom til å bruke.Det er en trist fremtid til byen å vente ,en utdøende by blir det!

Gjest

#23

2015-12-15 20:24

ønsker ikke å betale for å kjøre til Jevnaker, Gran og Hønefoss.

Gjest

#24

2015-12-15 21:56

Blir mest kjørt på eksisterende vei

Gjest

#25

2015-12-15 22:26

Jeg bor i Jevnaker og jobber i Ringerike (Sokna) og må betale ca 130.000 kr i bompenger på vei til og fra jobb for denne nye veien uten å få nytte av den, da den går i motsatt retning av dit jeg skal.