Nei til bom på eksisterende vei på Jevnaker ( Kun for innbyggere)

Dette er en underskriftskampanje for og av innbyggere i Jevnaker kommune.

Ved å legge inn etterspurt personlig informasjon samtykker man i at de som er folkevalgte eller har påvirkningskraft i denne saken. Jobber for at det ikke bygges ny vei mellom Olum - Eggemoen hvis dette innebærer bom på eksisterende veier for å komme ut eller inn i Jevnaker kommune.