Hvem er økonomisk ansvarlig for skadede eierløse dyr.


Gjest

#1

2015-10-17 19:39

Alle vil hjelpa eit dyr som trenger det,er i nød,men kan ikke ta kostnaden av det

Gjest

#2

2015-10-17 19:55

Man har hjelpe plikt for dyr, men at man skal stå ansvarlig for kostnadene i tillegg er ikke rett dette kan bli dyre kostnader og ikke alle har råd til dette, selv om de vil hjelpe. De fleste har nok med sine egne utgifter på dyr.. Selv mange vil og hjelper dyr... Synes staten skal stå for dette... Dersom det blir på lagt hver og en enkel som finner et dyr og må betale på egen regning så vil nok ikke-angrepspakt få hjelp og det vil bli mye hjemløse dyr+at de formerer seg noe som igjen betyr flere kattunger.. Osv... Vi har jo nettopp fått dyrepoliti for å hjelpe dyr. ... Og Mattilsynet har aldri vært mye til hjelp( snakker av erfaring på den siste setningen ) staten bruker penger på mye annet så kan de bruke penger på dette også... Alle betaler vel skatt så vidt jeg vet så Norge burde vel ha pengene til å dekke kostnadene for dyrene også.

Gjest

#3

2015-10-17 19:58

Fordi det er veldig viktig for dyrevelferd!

Gjest

#4

2015-10-17 20:05

Vi har hjelpe plikt og mange hjelper og vil hjelpe.. Men at hver og en skal stå ansvarlig for kostnader som kan bli dyre er helt bak mål... Mange har ikke råd og har nok med sin økonomi og sine dyr...
Vi har fått dyrepoliti på prøve og da mener dere at vi skal betale for å hjelpe et dyr.. Da er det nok mange som ikke vil kunne hjelpe, selv om de ønsker...
Og hva skjer da.. Jo dyrene blir hjemløse og formere seg noe som igjen fører til flere kattunger osv...
Synes staten skal stå for dette vi betaler skatt, kan bruke de midlene i stedet for å sløse med pengene som brukes på andre ting...
Når det hjelder Mattilsynet så er det lite ingen hjelp å få( snakker av egen erfaring)
Så dette må nok bli statens regning..

Gjest

#5

2015-10-17 21:34

Viktig sak. De som hjelper skadede dyr med ukjent eier bør og SKAL ikke være ansvarlig for utgifter til veterinær.

Gjest

#6

2015-10-17 23:40

Slå et slag for dyrenes velferd.

Gjest

#7

2015-10-18 00:15

Vi må hjelpe de vi kan, ikke snu oss en annen vei og lukke øynene
Disse dyrene LIDER og trenger hjelp!

Gjest

#8

2015-10-18 02:24

#7: -  

 Nå må de ansvarlige politikerne snart ta dyrevern på alvor. ..Uten de frivilliges innsats / dyreversorgsj /dyrebesk, gratis arbeid,  hadde det oppstått store kattekoloni er, med syke og hjemløse dyr. ..Det hadde kommet helt ut av kontroll ...Skal nå folk som hjelper en forlatt og utsultet katt, til å overleve ,mens det letes etter event eier,  eller i påvente av plass hos dyrebesk, la katten sulte?  Det er hjelpeplikt å  hjelpe dyr i nød ..Hvordan skal dette løses,  når en kan risikere å ende opp som eier av dyret,  om en gir det ihjel sultne dyret  mat /el.drikke . ..DETTE  LOVERKET MØTER SEG SJØL I DØREN...


Gjest

#9

2015-10-18 09:05

Hvis vi skal hjelpe dyr, må også det offentlige støtte, alle har ikke anledning til å ta den økonomiske belastningen.

Gjest

#10

2015-10-18 09:26

Jeg har flere ganger spurt Mattilsynet om pengene til nødhjelp kan brukes til veterinærbehandling av eierløs katt, i påvente av omplassering via dyrebeskyttelsen. Mattilsynet opplyser at de kun betaler for avlivning. Argumentet var at kommunenes skattepenger ikke skal brukes til å betale for menneskers forseelser mot dyr, fordi alle katter én gang har kommet fra mennesker, om enn i generasjoner før gjeldende individ. Dette argumentet virker litt rart, etter som omkostninger for avlivning også må komme fra samme type "skatteinntekter".
Mattilsynet har forvaltningsansvaret for dyrevelferden. Dette reguleres av dyrevelferdsloven, som trådte i kraft 1.1.2010. Loven skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Dersom det er slik at det skal avhenge av vilje, interresse, økonomi eller nettverk hos den som finner dyret, er dette en underlig måte å håndheve loven.

Gjest

#11

2015-10-18 09:30

I følge loven plikter vi å hjelpe skadde/syke dyr. Dette står ii kontrast til at vi må betale veterinærutgiftene selv. Eks. hvis du finner en katt som har brukket benet, som kan gjøres noe med og katten vil få et flott liv etterpå, så må katten avlives da du ikke har mulighet til å betale utgiftene til veterinær for å redde benet. Myndighetene må ta tak i dette. Ha respekt for alt liv.

Gjest

#12

2015-10-18 09:55

Fordi det er moralsk forkastelig å frarøve et levende vesen dets rett til å leve dersom det kunne fått et bra liv ved å få hjelp

Gjest

#13

2015-10-18 10:02

Det er en stor skam at det offentlige ikke bryr seg mer om dyra i Norge, når de sender milliarder til utlandet for å støtte gerilja-grupper og andre useriøse folk som sier de hjelper mennesker i nød.

Gjest

#14

2015-10-18 10:15

Eierløse dyr er et stort problem i Norge.praksisen er selvmotsigende... Du plikter å hjelpe dyr i nød men må selv betale og ta ansvaret om du mater...Det er skammelig at .feks kattunger sulter i hjel på dør matta til folk. Det er skammelig at myndighetene over ser disse store lidelsene og ikke gjør noe med det. Dette problemet kan løses om bli vil. Håper vi vil det nå

Gjest

#15

2015-10-18 10:53

Jeg er enslig og lever på en liten uføretrygd, og har derfor ikke råd til ekstrautgifter. Synes vedtaket er usmaklig og tror også at det vil føre til at mange vil unnlate å hjelpe dyr i nød rett og slett fordi man ikke har råd til å dekke utgiftene for å hjelpe dyrene og dermed blir presset til å vende ryggen til og overlate skadde dyr til sin egen skjebne.

Gjest

#16

2015-10-18 11:01

Desverre er det fleire dyr som må ligge å lide visst de forbi spaserende må ta store utgifter sjølve!!

Gjest

#17

2015-10-18 11:03

Eierløse dyr må være et statlig ansvar, på lik linje med ville dyr. Dommen fra Kristiansand er derfor uansvarlig og moralsk forkastelig. Sånne hendelser trenger mer tid for avklaring, før eventuelt dyret avlives. Da må det også ligge økonomi til grunn som muliggjør smertelindrende behandling på statens bekostning. Det er både urimelig og moralsk forkastelig at finner/redningsperson skal koste dette av egen lomme.

Gjest

#18

2015-10-18 11:05

Blir jo umulig for mange å hjelpe da!

Gjest

#19

2015-10-18 11:11

Det er helt uakseptabelt at "hvem som helst" som bryr seg og hjelper dyr i nød skal bli økonomisk ansvarlige for dette. Nå må staten ved politikerne se at dette må endres. Dyr føler smerte og sult like mye som mennesker, og må få RETT til hjelp i stedet for som nå at folk får beskjed om å la de gå og IKKE mate dem. Dette er dyreplageri på statens ordre, sånn kan vi ikke ha det i Norge, det er ei stor skam!

Facebooksiden Hvem har ansvar for eierløse dyr?
Forfatteren bak dette oppropet

#20 Re:

2015-10-18 11:19

#10: -  

 Denne legger vi som eget innlegg på Facebooksiden. 


Gjest

#21

2015-10-18 11:21

For å hjelpe forsvarsløse dyr, de trenger sårt hjelp fra oss mennesker. Og jeg mener absolutt at det burde være en pengestøtte til eierløse skadede dyr. -Man plikter å ta ansvar! -Hvis ikke så er jeg redd for at det kan bli mange vonde timer for det eierløse dyret. Det kan bli DYRT, alt for dyrt (for mange)....dessverre. Jeg HÅPER på det beste.

Gjest

#22

2015-10-18 11:43

For å gi dyr en sjanse til å få go behandling.
Vanskelig å bli en god hjelper hvis pengene ikke strekker til. Noen har faktisk rett å slett ikke råd, andre er ikke villige til å påta seg økonomisk ansvar for andres dyr. Sånn er det bare. Lista må legges lavere. Nok folk som kjører forbi, slår ihjel på stedet. Osv

Gjest

#23

2015-10-18 12:09

Man er pliktig til å hjelpe både mennesker og dyr i nød og det bør ikke koste en som hjelper dyre utgifter. Vi bør få dyrepoliti og dyrevern . Mattilsynet gjør ikke annet enn å avlive dyr selv om veterinær kan gjøre de friske.

Gjest

#24

2015-10-18 12:16

Jeg signerer fordi mange nå vegrer seg for å hjelpe et skadet dyr fordi det vil koste dem mye penger som de kanskje ikke har. Kanskje flere dyr kan bli reddet fra en smertefull død hvis det offentlige tar ansvar.

Gjest

#25

2015-10-18 12:44

En utrolig viktig ting for de stakkars dyra som må lide.