La Den Kulturelle Spaserstokken leve!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra La Den Kulturelle Spaserstokken leve!-oppropet.


Gjest

#1

2014-10-23 10:06

Den kulturelle spaserstokken er utrolig viktig for livskvaliteten til eldre mennesker. Man slutter ikke å ha kulturelle behov selv om man blir gammel!

Gjest

#2

2014-10-23 11:06

Den Kultturelle Spaserstokken betyr veldig mye for de eldre.Utrolig viktig å få se og høre dyktige musikere i nærmiljøet.
Dessuten er det viktig for profesjonelle musikere å få honorarerer som de jo ,lever av...og skatter av så det er i alle fall en god og lønnsom sak....Men som eldre og frivillig kulturarbeidere er Den Kulturelle Spaserstokken veldig viktig og må ikke trappes ned eller bli borte..Huskvi eldre mister ikke vår lyst til konserter selv om vi ikke klarer å komme seg ut........

Gjest

#3

2014-10-23 11:43

Et samfund uten kultur vil dø.....Kultur er sjælen og hjertet i den kreative tankegang. Glæde og sorg, søken og begeistring er uttrykk for det levende mennesket.

Gjest

#4

2014-10-23 11:57

Det er viktig at "voksne"folk fortsatt får stimulering , og det gjør de absolutt gjennom Spaserstokken, !!<3. Men synes regjeringen det? NEI.. Vel da er det vår plikt å få de til å innse at de burde skamme seg , og la de " voksne" fortsatt få nyte kultur".<3<3.. VIKTIG DET .:)

Gjest

#5

2014-10-23 12:06

Musikk gjør underverker! Det hjelper mot demens og Alzheimer, det lindrer og gjør hverdagen mer innholdsrik for de eldre på hjem ! La dette stå !

Gjest

#6

2014-10-23 12:12

NRK.no sender reportasje på TV om musikkopplevelser hos eldre, og regjeringen kutter i samme stund pengene som kan muliggjøre at musikere kan fortsette å besøke helse- og velferdssentre (eller gamlehjem, som det het på 70-tallet). Signér og protester.

Gjest

#7 Krafttak for sang istedetfor Spaserstokk?

2014-10-23 13:11

 

Regjeringen ønsker å erstatte de ca 30 mill. til Den kulturelle spaserstokken med 5 mill. til "Krafttak for sang"

Søk i Google på  statsbudsjettet 2015 spaserstokken og SE KOMMENTAR til budsjettforslaget. (Ville legge inn lenke her, men det går visst ikke.)

 


Gjest

#8

2014-10-23 13:24

Signer

Gjest

#9

2014-10-23 13:42

Helt absurd at dette tilbudet foreslås nedlagt.

Gjest

#10

2014-10-23 13:54

Takk for å delta på dette oppropet! Dere betyr så mye for mange!

Gjest

#11

2014-10-23 13:56

Den kulturelle spaserstokken har vært en suksess fra den ble innført og endelig var det politikere som forsto hvor viktig sang, musikk, teater, opplesning,foredrag og all kunst og kultur var også for eldre mennesker som det er for oss alle. Vi som er klare i hodet og har to ben å gå på kan tilegne oss kultur når vi vil, men de som sitter i rullestol, er demente eller syke er stedsbundet til den institusjonen de har kommet til og da har det vært så viktig med kultur og kunst der de er. Den Blå blå regjeringen sier høyt og tydelig at nå skal de ansatte gi de eldre det samme i deres hverdag. Det vil i praksis si at de skal overta de profesjonelles arbeid i en travel hverdag vhor de selv sier at de ikke rekker det de skal i utgangspunktet. Derfor blir eldre liggende i sengen i timesvis og det er jo også kjent at man benytter beroligende medisiner for at det skal være minst mulige krav eller bryderi fra de eldre. Det er disse pressende arbeidstakerne som nå også skal fylle en ny rolle. Hva skal man si? Vi får håpe på et regjeringsskifte - det burde Solberregjeringen håpe på også, slik at de kanskje kan få flotte kulturopplevelser når det blir deres tur til å komme på sykehjem.

Gjest

#12

2014-10-23 14:04

Helt idiotisk at dette tilbudet vurderes å legges ned. Det betyr SÅ mye!!!


Gjest

#13

2014-10-23 14:28

Hvem kommer på en sånn ide?
Ikke ta den kulturelle spaserstokken som vi er så glad for, fra oss.   Aner dere hva dere gjør?

Vi MÅ ha de profesjonelle til å gjøre denne jobben.

Hvordan i all verden skal de ansatte på sykehjem klare dette da? Vi vet hvordan enden på det blir.... da blir det ingen ting på dem.

Jeg vet hvor mye dette betyr, jeg har jobbet med gamle selv.

 

 


Gjest

#14

2014-10-23 14:36

Kultur er faktisk svært viktig for alle - alle inkluderer selvsagt også eldre.

Gjest

#15

2014-10-23 14:52

Det er lettest å ta fra de svakeste! Håper at riktig mange av velgerne som stemte blåblått eller på regjeringens støttepartier ser resultatene for de svakeste i samfunnet. Eldre, uføre, kronisk syke, barn, hele grupper blir nedprioritert for å gi mer til de som har mest. Den kulturelle spaserstokken var en begynnelse på kultursatsing blant eldre. Det tok en brå slutt!

Gjest

#16

2014-10-23 15:03

Jeg har hatt oppdrag for DKS i 4 år og sett hvor viktig det er at kunst og kultur kommer de tilgode som ikke har mulighet til å oppsøke dette selv.
De som har stemt på de borgerlige partiene bør gå i seg selv. Pengene som spares skal vel gå til skatteletter til de rikeste, og kulturtilbudene skal baseres på frivillig arbeid.

Gjest

#17

2014-10-23 15:24

Kulturelle innslag er med på å gjøre en hverdag hyggelig for de som er i en vanskelig fase i livet. Det er ikke alle som har pårørende eller noen om bor nært den gammle som bor på sykehjem.Sang og musikk får frem følelser i oss alle.

Gjest

#18

2014-10-23 15:37

Den kulturelle Spaserstokken er naturlige lykkepille!

Gjest

#19

2014-10-23 15:37

If music be the food of love, play on…

Gjest

#20

2014-10-23 16:02

Hva i alle dager er det som skjer?

Gjest

#21

2014-10-23 16:41

Det bekymrer meg at det synes som om målet for regjeringen er å gjøre livet til "utgiftspostene" som uføre og eldre skal bli dårligst mulig. Sykdomsforebyggende tiltak synes ikke å stå i høysetet. Nå som vi trodde samfunnet hadde fått opp øynene for å forebygge!

Vel vel, - da får man ta i bruk alle de lovede sykehjemsplassene også!

Gjest

#22

2014-10-23 16:55

Vi profesjonelle kunstnere fom har vært med i prosjekter i lag med eldre og barn har opplevd vurdan eldre mennesker får sin verdigheten tilbake.
Vi må være klar over at de bor mange åndsfriske mennesker på institusjon som er i basittelse av intelektuelle resurser og som se forskjell på kvalitet og innhold i det som blir server for å gjøre dagene annerledes. Det forlaget regjeringen kommer med viser bare mangel på respekt på intelekten til alle de som sitter institusjonalisert uten mulighet til å velge selv. Usolidarisk!

Gjest

#23

2014-10-23 17:41

De eldste fortjener - og trenger - et profesjonelt kunst og kulturtilbud, fra hele spekteret av uttrykksformer.

Gjest

#24

2014-10-23 17:57

Viktig tilbud.

Gjest

#25

2014-10-23 18:24

Stå på dere som kjemper for de eldres rett til gjensynet med teateret/konserter etc. Når ikke Jeppe kan komme til bjerget lenger, må bjerget komme til Jeppe.