For en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiO

fun-facts-about-planes-1-1060x707.jpgOPPROP for en halvering av klimagassutslipp fra flyreiser ved UiO  

Budskapet fra klimaforskerne lar seg ikke lenger overhøre. Etter klimaforhandlingene i Katowice vet vi at den globale temperaturstigningen må holdes innenfor 1,5 grad. I denne situasjonen må alle bidra der de kan.  

Universitetet har som samfunnsinstitusjon et særlig ansvar for at katastrofen ikke blir et faktum. Når klimaforskerne i praksis ignoreres av politikerne, og når forskningsresultater blir bortforklart av representanter for kortsiktige næringsinteresser, kan vi som universitetsansatte og studenter ikke annet enn gjøre felles front med våre forskerkolleger.  

Vi har en gyllen sjanse til å redusere vårt eget CO2-avtrykk drastisk ved å reise mindre med fly.  Denne reduksjonen skal ikke behøve å gå på bekostning av forskning, undervisning og internasjonalt samarbeid.  

UiO profilerer seg som et «grønt universitet». I vår strategi heter det at «Universitetet skal møte de globale miljø- og klimautfordringene [. . .] ved bærekraftig drift.» UiOs ledelse arbeider nå med et klimaregnskap for 2018. Vi vet at utslippene fra flyreiser har økt. I 2018 ble det fløyet 62,2 millioner kilometer (tilvarende 80 ganger tur-retur månen), mer enn noensinne. Løsningen er enkel: Vi må fly mindre. Den strategiske planen som nå blir utarbeidet ved UiO, for perioden fram til 2030, må legge mye større vekt på klima og bærekraftig drift. Et betydelig skritt på veien er en omlegging av reisevanene våre.  

Ifølge klimapanelets siste rapport må verdens utslipp av klimagasser i 1990 være halvert innen 2030. Med hensyn til våre egne flyreiser kan omstillingen begynne umiddelbart. Vi vil kunne halvere 2018-utslippet i løpet av en femårsperiode (innen 2025).  

Vi oppfordrer rektor og Universitetets ledelse på alle nivåer om å fremme tiltak som sørger for å gjøre dette mulig. Vi vil ha en offensiv og dynamisk tiltaksplan som ikke bare bidrar til å redusere våre samlede CO2-utslipp, men som også stimulerer hver enkelt av oss til å handle klimapolitisk ansvarlig i den akademiske hverdagen, og som vil kunne stå som eksempel for andre virksomheter i samfunnet.    

Mariel Cristina Aguilar-Støen, SUM; Kjerstin Aukrust, HF; Linda Bergersen, Odontologi; Susann Andora Biseth-Michelsen, Studentparlamentet; Inga Bostad, UV; Marianne Egeland, HF; Anne Eriksen, HF; Ingrid Lossius Falkum, HF; Olav Gjelsvik, HF; Dag O. Hessen, MN; Jon Haarberg, HF; Anne Kveim Lie, Medisin; Karen O’Brien, SV; Willy Pedersen, SV; Arild Engelsen Ruud, HF; Anne Birgitte Rønning, HF; Beate Sjåfjell, Jus; Olav Schram Stokke, SV; Frode Stordal, MN; Ingerid S. Straume, UB; Johanne Sundby, Medisin; Irene Øvstebø Tvedten, SV; Arne Johan Vetlesen, HF; Rolf David Vogt, MN; Tanja Winther, SUM; Christen Andreas Wroldsen, Studentparlamentet; Torgeir Bruun Wyller, Medisin; Synthia Zaman, Studentparlamentet; Marianne Midthus Østby, Medisin   

OBS: Når du signerer, vil du få en epost der du ber om å bekrefte signaturen din. Gjør det med en gang, og når du har gjort det, send en e-post til kolleger og medstudenter der du ber dem også om å signere.

Kontaktpersoner:

Kjerstin Aukrust: kjerstin.aukrust@ilos.uio.no; Jon Haarberg: jon.haarberg@ilos.uio.no;  Anne Birgitte Rønning: a.b.ronning@ilos.uio.no; Christen Andreas Wroldsen: c.a.o.wroldsen@sp.uio.no


Kjerstin Aukrust, Jon Haarberg, Anne Birgitte Rønning, Christen Andreas Wroldsen, UiO    Kontakt personen bak underskriftskampanjen