Redd Børselv skole og Solbrått aldershjem

Porsanger kommune, som ligger i Finnmark, har nylig bestemt at Børselv skole skal legges ned til høsten. Politikerne snakker også om å legge ned Solbrått aldershjem senere. Dette er bestemt til tross for at kvensk er et av de mest truede finskugriske minoritetsspråkene i Europa ifølge resultatene av ELDIA-prosjektet ved universitetet i Oulu (http://www.eldia-project.org/index.php/en/pa-norsk-no).  

Børselv skole og Solbrått aldershjem befinner seg i en av de få bygdene der kvensk kultur er levende, der det er kvensk undervisning og kulturtilbud for barna og der det er kvenskspråklig personale på aldershjemmet. 

Hvis skolen og aldershjemmet forsvinner betyr det at bygda og dens særegne kvenske miljø også blir kraftig svekket.  Vi ønsker at kvensk språk og kultur skal bevares og fortsatt være levende i Børselv. 

Støtt saken ved å signere!