Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vi ønsker varig vern av Strandskogen i Horten

Dette er en underskriftskampanje for å vise at vi ønsker og trenger et varig vern av Strandskogen i Horten. Området vi ønsker fredet er skogen fra Rørestrand til Langgrunn. Underskriftskampanjen vil fremlegges for ordføreren i Horten over sommerferien. 

Laget: 2020-05-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 186 186
Forrige måned 126 126

Klage på vedtak av detaljregulering for Tangentoppen

Klage på vedtak av detaljregulering for Tangentoppen, Nesodden kommune, sak 18/2856.   Nesodden kommunestyre har i møte den 22.01.2020, vedtatt detaljregulering for Tangentoppen (planID 20180215), som vist på plankart datert 05.12.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 18.11.2019, og illustrasjonsplan (tegningsnummer A1-Lang-B05) datert 06.11.2019.   Hensikten med planarbeidet er å sikre kombinert arealbruk bestående av bolig og næring, og en grønn sentrumsutvikling på gående og syk

Laget: 2020-04-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 118 118
Forrige måned 118 118

Nei til utvidelse for Hanøytangen reguleringsplan 418

Reguleringsplan 418 for Hanøytangen er en stor inngripen for lokalsamfunnet på Hanøy. Vi ønsker ikke at Hanøytangen for utvide område på Hanøytangenog bør først forholde seg til gjeldene krav. Vi opplever mye støy og forurensing fra området som ødelegger livskvaliteten for oss som bor på Hanøy.  Reguleringsplanen innbefatter endring av passiv sone, utvidelse av område mot sør for lagring av avfall, fritak fra gjeldene støykrav når de ønsker det.  Vi ønsker å stoppe denne endringen da bedriftene

Laget: 2020-05-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 116 116
Forrige måned 116 116

Underskriftskampanje mot bygging av barnehage ved Bygdatunet i Granvin.

Hjelp oss å bevare Bygdatunet slik det er idag!

Laget: 2020-05-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 111 111
Forrige måned 111 111

Ønsker 4-dagerstilbud tilbake i barnehagene i Lyngdal kommune

4-dagers tilbudet i barnehagene er tatt bort fra og med høsten i Lyngdal kommune. Dette har vi til nå hatt tilbud om på Byremo og Konsmo. Vi ønsker at dette skal bli tatt opp i kommunestyret til en ny vurdering, og ikke bare i utvalget slik det er blitt til nå. Det burde være opp til hver enkelt familie å bestemme om de vil ha barna 3, 4 eller 5 dager i barnehagen. Ikke alle har økonomi til å betale for 5 dager og i tillegg jobbe redusert for å ha de hjemme en dag. Og for mange er 3 dager uaktue

Laget: 2020-05-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 109 109
Forrige måned 109 109

Nei til utbygging av Åmotåsen. Ja til å bevare grønne friområder i Heggedal.

Oppdatering: Nå har utbyggingen i Åmotåsen kommet ett skritt nærmere oppstart og kommunen kommer snart til å legge forslaget ut på høring. Det er på tide å gi et tydelig signal om at nok er nok! Utbyggingen i Heggedal går for fort, for hensynsløst og for kortsiktig frem. Det bygges boliger som blir bilbasert når Røykenveien allerede har 15000 passeringer i døgnet. Kommunen selger naturskjønne friluftsområder som burde vært bevart, til utbyggere som presser seg til å få bygge mer enn opprinnelig

Laget: 2020-05-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 117 116
Forrige måned 106 105

Sykkel og gangvei i Eikelandsdalen, Vennesla

Etter brev om detaljregulering av Høyåsheia boligområde kommer det frem at sykkel og gangsti skal kun bli bygget til buss stoppet ved Utsikten. Det vil belaste veinettet med rundt 200 biler mer om dagen, på allerede smal, dårlig vei. Trafikkfarlig for fotgjengere og ikke minst barn. Vi er naboer som vil bli berørt av trafikken til det planlagte boligområdet. Det er viktig for oss og våre barn at dersom det skal etableres ett boligfelt av denne størrelsen, så må det etableres en gang og sykkelsti

Laget: 2020-03-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 102 102
Forrige måned 102 102

Gjenninnfør straffelovens paragraf 105 som forbyr politikere å lyve til sine velgere

Stortinget må snarest og uten tap av tid vedta å gjenninføre straffelovens gamle § 105. Paragrafen ble fjernet for 10 år siden, da den ble regnet som en sovende paragraf. Men den politiske retorikken fjerner seg mer og mer fra de realiteter som oppleves på grasrotnivå, bruken av PR konsulenter, politisk reklame og regelrett løgn fra politiske partier rundt viktige saker, gjør det viktig å innføre konsekvenser for de skyldige. Det kan ikke lenger være en politikerrett å lyve sine til sine oppdrag

Laget: 2017-12-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6185 6050
Forrige måned 101 97

JA TIL JORDVERN - NEI TIL VIDERE NEDBYGGING AV EGSJORDENE!

Klimakrise og koronaepidemi aktualiserer betydningen av matsikkerhet og jordvern. Sentrum-venstre-koalisjonen som har flertall i Kristiansand, styrer bl.a. på et vedtak om at "Alle planer der matjord er regulert til andre formål, skal gjennomgås for å se på mulighetene for å tilbakeføre til Landbruks-, natur- og friluftsområde. Det skal utarbeides en jordvernplan".   Det er nå varslet oppstart av detaljregulering for jordene mellom mellom Andreas Kjærsvei og Egsveien (øst for alléen - vist med

Laget: 2020-04-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 492 489
Forrige måned 99 96

Ja til Elsa Laula Renbergs plass!

"Trondheim kommune har initiert sak etter Lov om stadnamn med hensikt å tildele plass i området ved Kjøpmannsgata, Cicignons plass og Metodistkirken navnet ”Elsa Laulas plass”. Bakgrunnen for navnesaken er at det lenge har vært ønskelig å hedre Elsa Laula Renberg med et stedsnavn. Kunstverket ”Flytende – Flyvende” skal flyttes og Trondheim kommune har mottatt forslag om å kalle denne plassen opp etter Renberg.  Underveis i forslagsprosessen har det blitt reist spørsmål om hvordan navnet skal skr

Laget: 2020-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 95 95
Forrige måned 95 95Facebook