Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Støtt arbeidet med "Ungdommens Hus" på Ål

"Ungdommens Hus" Ål E-sport, Ål Idrettslag og Sundre Vel har gått sammen om et samarbeid om å skape en møteplass for ungdommen vår. Vi ønsker å skape et "Ungdommens Hus" hvor det er plass til blant annet E-sport og ungdomsklubb. Vi støtter ungdommens ønske om et møtested i sentrum, den må være der ungdommen er. Vi ønsker at ungdommen skal få være med i utviklingen av huset. Derfor har vi spurt Ål kommune om å få ta i bruk gamle "Doktor'n". Om du mener vi er inne på noe viktig for ungdommen vår

Laget: 2021-04-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 152 151
Forrige måned 146 145

Oppløs Viken

Oppropet for oss som vil oppløse Viken. I 2019 ble Østfold, Akershus og Buskerud tvangsgiftet av regjeringen selv om motstanden var stor hos folket. Stortingsvalget 2021 kommer til å avgjøre om Viken får søke skilsmisse. Og snart skal mange av partiene ha landsmøte. Vi trenger at flest mulig partier går til valg på å oppløse Viken. Nå må vise at det er mange av oss som vil oppløse det enorme fylket. Bli med i kampen for oppløsing Viken og signer oppropet!  

Laget: 2021-03-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2713 2707
Forrige måned 145 144

Innspill til kommunedelplan Kabelvåg - Rækøya

Vågan kommune v/ Vågard Erdahl Nyaas   Innspill til midtveishøring om kommunedelplan Kabelvåg - Tiltak på Rækøya    Dette innspillet er sendt inn på vegne av en gruppe beboere i Kabelvåg. Innspillet gjelder forslaget om å omregulere friluftsområdet på Rækøya til masseuttak og næring/industri. Våre hovedbekymringer knytter seg til tiltakets konsekvenser for trafikksikkerheten i Kabelvåg sentrum og forringelsen av et av få gjenværende sjønære frilufts- og rekreasjonsområder i Kabelvåg.   Infrastru

Laget: 2021-03-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 145 143
Forrige måned 145 143

Bevar skogspreget i Haugerudparken!

Naboene var lovet at naturmangfoldet i Haugerudparken skulle ivaretas da skogen skulle oppgraderes, men for mye ble fjernet i fjor. Vi ber om at siste rest av naturlig skog får stå i fred!  Bydel Alna, Områdeløft Trosterud og Haugerud og vi beboerne har sammenfallende interesser i å gjøre Haugerud til et best mulig sted å bo. Da er nærskoger viktige. Dyr, fugler, insekter og et mangfold av vekster trenger hundremeterskogene våre. Forskning viser at fuglesang og utsikt til trær har positiv effek

Laget: 2021-04-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 184 184
Forrige måned 143 143

Ja til tursti frå Leikongsætra og opp mot skaret.

For å dokumentere at det er stor interesse for turstien, som turstigruppa i Gurskøy IL har fått mandat til å utrede og søke om godkjenning av, opprettar vi no ei underskriftkampanje. Det er no (16.04.21) 589 medlemmar i Facebook-gruppa "Tursti på Leikongsætra". Dette viser at interessa er stor og at mange vil nytte seg av dette tilbodet, og det er vi i tursti-gruppa glade for. Det gir oss ny giv for å stå på for prosjektet vi har stor tru på. Her kan du vise di støtte, og signere deg på oppropet

Laget: 2021-04-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 194 194
Forrige måned 141 141

Reis en statue av Cthulhu i Grimstad

For bare noen korte glimt siden var Grimstad en ledende havn i norsk skipsfart og verftsindustri. Byen sendte gods og mennesker til de fjerneste verdenshjørner og eksotiske havner. Inn kom gull, røkelse og rikdom. Grimstad var sannelig et godt sted å bo.Men byens innbyggere ble hovmodige og vendte ryggen til havets sanne herre, og fremmede guders templer ble reist. Cthulhus straff senket seg over den nå så søvnige byen. Innavl, helgefyll, dårlig kommuneøkonomi og nedlagte leketøysforretninger bl

Laget: 2014-01-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1958 895
Forrige måned 140 140

Svindelen "Covid-19": Still de ledende politikerne for en folkedomstol

I over ett år har det norske folk vært vitne til en rekke komplett uforståelige og ødeleggende restriksjoner fra regjeringen, hvor det hele har vært forkledt som smitteverntiltak. Man voldtar nemlig ikke en hel nasjon økonomisk og sosialt for et virus som vi lenge har visst at ikke er spesielt alvorlig. Nå har regjeringen et eksklusivt fokus på smittespredningen, uten at det virkelig viktige tas opp - nemlig i hvilken grad folk blir syke og dør av dette viruset. I tillegg brukes en PCR-test som

Laget: 2021-03-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 249 237
Forrige måned 139 133

Vi vil ha studentbar på KHIO!

Signer om du ønsker en studentbar på KHIO

Laget: 2021-04-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 133 130
Forrige måned 132 129

G/S vei Luksefjellveien strekningen Tufteputten-Jønnevald nå!!

Strekningen er belastet med trafikk langt over det den er laget for, uten å følge opp med tilsvarende trafikksikkerhetstiltak. Vi krever at dette skjer med strakstiltak som nedsatt hastighet, klipping av hekker og fartshumper på enkelte steder. G/S vei er hovedmålet og må på plass snarest!! -spesielt med tanke på alle de myke trafikantene, deriblant barn og unge, som bruker denne strekningen som skolevei og til og fra fritidsaktiviteter og venner opptil flere ganger daglig.  Vi som undertegner h

Laget: 2020-10-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 545 544
Forrige måned 128 128

Skolestruktur i Sandefjord - vi krever en helhetlig, demokratisk og tverrpolitisk prosess!

Administrasjonen og skolepolitikerne har ført oss bak lyset. Nedlegging av 8 nærskoler og bygging av 3 nye storskoler er ikke politisk vedtatt, det er ikke for sent å snu! Politikerne bør søke tverrpolitiske løsninger i den viktigste saken i vår kommune på generasjoner. Vi krever at politikerne ber rådmannen om å utarbeide en helhetlig sak som beskriver videreutvikling av dagens struktur og sammenligner denne med foreslåtte endringer i barnehage- og skolestruktur. Innbyggerne må få si sin mening

Laget: 2021-03-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 965 962
Forrige måned 124 124