Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Fjern «Rasismeparagrafen»!

Straffeloven § 185, den såkalte rasismeparagrafen, omhandler «diskriminerende eller hatefulle ytringer». Paragrafen henviser til subjektive begreper som «hat», «forhånelse» og «ringeakt» som ingen presist kan definere. Lovteksten er så vagt formulert at det i realiteten er umulig å vite hvilke ytringer den kommer til å ramme. Denne uklarheten skaper en fundamental usikkerhet om hvor ytringsfrihetens grense går. Problemet tilspisses av lovanvendelsen. § 185 som ble innført for snart femti år side

Laget: 2019-06-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2874 2790
Forrige måned 51 49

Underskriftskampanje mot uetisk avl av familiedyr

Ærlig talt - nei til uetisk avl av familiedyr!   Til: Landbruks- og matdepartementet   Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å stanse den uetiske avlen som skjer med tusenvis av familiedyr i Norge hvert år. Ifølge dyrevelferdsloven §25 er det ulovlig å bevisst avle frem individer med dårlig helse. Likevel skjer dette hver dag, ofte fordi vi mennesker stiller urealistiske krav til dyrets utseende. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker med denne underskriftskampanjen å synliggjøre behovet for at Mattilsynet utar

Laget: 2018-09-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 10177 9958
Forrige måned 51 51

Nei til ny skolestruktur i Giske kommune

I saken om vurdering av ny skolestruktur i Giske kommune, står Giske og Alnes barneskole og Godøy ungdomsskole i fare for å bli lagt ned på grunn av kommunens kostnadskutt.  Alnes Vel ønsker ikke at våre bo- og oppvekstsvilkår skal måtte lide av dårlig økonomisk styring fra kommunens side, ved å legge ned skoler for å spare kostnader. Rapporter viser at skolene våre er svært effektivt drevet og har lave kostnader i utgangspunktet. Alnes Vel mener det er feil å legge ned skoler for å kutte kostna

Laget: 2020-02-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 603 599
Forrige måned 43 43

Nei til oppdrettsanlegg ved Ørnhaugneset i Sagfjorden, Hamarøy kommune.

Vi ønsker å stoppe etablering av Cermaqs planlagte oppdrettslokalitet ved Ørnhaugneset i Sagfjorden. Anlegget er tenkt etablert på Gammelhauskallen og i umiddelbar nærhet til Husøyvær. Husøyvær har en unik kystnatur og er et planlagt marint verneområde, som vil påvirkes av en stor oppdretts lokalitet. 

Laget: 2019-12-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 215 212
Forrige måned 42 41

Ja, til mindre kostnad ved død !

I Norge kommer vi inn i denne verden gratis. Vi har gratis helsesjekker i svangerskapet, og vi har gratis fødsel og oppfølging.   Det er bra, og ikke en selvfølge. Når vi forlater denne verden så er det også i utgangspunktet gratis. Vi har fri gravplass og gravlegging i egen kommune. Gravferder blir kostbare for mange. Det er lovpålagt med kiste, det kan være mange tusen i utlegg. Så et tilskudd til kiste (rimeligste modell) burde vært innført, da det er lovpålagt. De fleste har ikke mulighet ti

Laget: 2020-01-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 199 194
Forrige måned 39 37

Riv Nylandsbrua - NÅ!

Den siste tiden har det vært en rekke artikler som har blitt publisert i Aftenposten - både pair og på nett, og i VårtOslo som tar for seg mange av utfordringene Grønland står ovenfor.Vi mener at et problem er Nylandsbrua, og ser ingen grunn til å ikke rive denne. Slik det kommer frem i Aftenposten, var dette et feiltenkt prosjekt på 70-tallet, og vi mener derfor det burde ha vært tatt hånd om for lenge siden. - Under brua ved Vaterland har det tidvis vært veldig utrivelig, og det har blitt disk

Laget: 2020-02-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 37 37
Forrige måned 37 37

Ja til fortsatt fysioterapitilbud på Krokstadøra.

Administrasjonen i Orkland vurderer å fjerne fysioterapitilbudet på Krokstadøra for dem som klarer å komme seg til behandlingsstedet selv, enten i egen bil eller drosje. Denne pasientgruppa må kjøre bil eller drosje til Orkanger for å få behandling.  Fjerning medfører økte kostnader, tidsbruk og mer fravær fra jobb for dem som er yrkesaktive. Sykemeldte eller/og uføre utsettes for ekstra påkjenning med å bruke enda mer tid på transport for å komme seg til og fra behandler. Innbyggerne vil få en

Laget: 2019-09-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 107 104
Forrige måned 35 34

La Eggkleiva være en del av Venn skolekrets

Formannskapet i Skaun (flertallsgruppa) har vedtatt å bygge ny skole på Venn. Jåren/Råbygda består også som i dag. For å få til denne byggingen skal våre barn tvangsflyttes til Børsaskolen.  Hvorfor har ikke dette vært en del av diskusjonen tidligere?  Vi føler oss lurt av politikerne! Dette må vi si i fra om at vi ikke aksepterer! Følg med på Facebook og siden "Gi oss nytt oppvekstsenter på Venn" Der legges det ut informasjon  Signer oppropet hvis du vil at vi i Eggkleiva fortsatt skal tilhøre

Laget: 2020-01-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 100 100
Forrige måned 33 33

Forbud mot fyrverkeri i privat regi

Ved hvert årsskifte opplever vi lovløse tilstander ved oppskyting av fyrverkeri. Oppskyting begrenses ikke til tillatte tidsrom mellom 1800 og 0200, men pågår over flere dager. Husdyr så vel som ville dyr lever flere dager i redsel, og folk med erfaring fra krigssoner risikerer retraumatisering. Vi krever forbud mot all oppskyting av fyrverkeri i privat regi og ber om at hver kommune utarbeider en plan for felles markering av årsskiftet i minuttene rundt midnatt 31. desember.

Laget: 2016-12-31

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 20254 19990
Forrige måned 33 33

Norge må støtte FNs atomvåpenforbud

Ved å underskrive dette oppropet stiller du deg bak vårt opprop:  "Jeg støtter et forbud mot atomvåpen og krever at den norske regjeringen slutter seg til FNs internasjonale atomvåpenforbud".

Laget: 2019-08-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 781 769
Forrige måned 31 31Facebook