De nyeste oppropene

Kulturskolen for alle!

  Kulturskolen i Tromsø, med sine tilbud til barn og unge innen visuell kunst, teater, dans og musikk står i fare for å raseres. Tromsø kommune er i økonomisk krise, og tidligere lovnader om å skjerme tilbud til barn og unge er smuldret bort. Alle kulturenhetene i kommunen, inkludert Kulturskolen, har allerede gjennomført store kutt for å bøte på en skrantende kommuneøkonomi. Det er allerede kuttet 7,5% av det kommunale tilskuddet, og det er varslet nye kutt som kan utgjøre opp mot 11%.For Kult

Laget: 2020-10-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1620 1591

Eiendomsskatt og skolehverdag på Askøy

Signer dette oppropet om du vil støtte en gjeninnføring av eiendomsskatt øremerket vedlikehold/utbygging og drift av skoler på Askøy. Info under om hvorfor dette er viktig: Askøy kommune fjernet eiendomskatten. Nå går ikke budsjettet i balanse hvis ikke det utføres kritiske tiltak som skolenedleggelser i nord, samt foreslåtte kutt av viktige stillinger som miljøarbeidere og utførelse av nødvendig vedlikehold på eksisterende skoler i neste budsjettperiode. Konsekvenser kan bli at flere vil slite

Laget: 2020-10-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 101 101

Vi som vil ha Margrethe Salvesen Zivcic med i debatten om covid 19 hos Fredrik Solvang

Jeg blir virkelig skremt av den utrolige inkompetansen til de vi har gitt makt og såkalte eksperter i diskusjon om covid 19. Det så vi særdeles godt i debatten på Litteraturhuset i Trondheim mellom sykepleieren Margrethe Salvesen Zivcic og mikrobiolog Svein Arne Nordbø, som kan sees i sin helhet her https://www.facebook.com/watch/live/?v=390337128790863&ref=watch_permalink , der hverken debattlederen Trond Åm eller professoren som liksom skulle ta Zivcic hadde den ringeste ide om hva de snak

Laget: 2020-10-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1212 1183

Vi vil ha fartsdumper i øvre del av Selvbyggerveien!

En god del bilister kjører altfor fort i øvre del av Selvbyggerveien. Det kryr av små barn i området, og det er dårlig oversikt i gatebildet på grunn av gateparkering og høye hekker tett inntil veien. Derfor vil vi ha fartsdumper som sørger for at alle holder farten nede mellom Selvbyggerveien 1-8!

Laget: 2020-10-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 52 52

Vi ønsker alternativer til fysisk oppmøte på kurs i Oslo (Spesialistutdanningen, Norsk psykologforening)

Smitten øker i Norge, og psykologforeningen holder fast ved fysisk oppmøte på kurs i Oslo (spesialistutdanningen) for medlemmer fra hele landet. De begrunner det med at ikke alle forelesere er komfortable med digitale løsninger, og at noen medlemmer ønsker fysisk oppmøte. Eneste alternativet de gir medlemmene som ikke vil møte fysisk i Oslo er å utsette spesialistutdanningen. Signer hvis du mener at psykologforeningen bør finne andre løsninger for å gjennomføre kurs nå (fra 27.10) enn fysisk opp

Laget: 2020-10-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 316 314

Føkk skolegudstjenester!

Vi i Humanistisk Ungdom vil få slutt på skolegudstjenester. Inspirert av Martin Luther har vi kommet opp med 6 teser som forklarer hvorfor: Tese 1. Religiøs utøvelse tilhører fritiden Tese 2. Skolegudstjeneste er ekskluderende  Tese 3. Forkynnelse i skolen er feil Tese 4. Barn bør ikke forskjellsbehandles basert på foreldrenes livssyn Tese 5. Man kan besøke kirka på fritiden Tese 6. Offentlige tilbud skal være nøytrale, ikke favorisere en religion eller ett livssyn

Laget: 2020-10-27

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1408 1398

OBOS og politikerne må lytte til beboerne på Bogerud!

OBOS planlegger å bygge tre åtte etasjers høyblokker på Bogerud senter. Det finnes få møteplasser i ytre by, de utdaterte nærsentraene må oppgraderes og forsterkes gjennom de nye utbyggingsprosjektene for å kunne ta imot et stort antall nye beboere. Byrådet i Oslo har demonstrert skuffende lave ambisjoner for Bogerud ved å si ja til OBOS sitt forslag som bidrar svært lite til en etterlengtet stedsutvikling. I ti år har Et levende Bogerud beboerforening og andre i nærmiljøet forsøkt å påvirke pla

Laget: 2020-10-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 508 507

La bygdene leve - Bevar Eidsbygda barnehage

- Vi ønsker levende bygder. Rauma kommune blir fattigere uten bygdesamfunnene. Kommunedirektøren har som forslag at legga ned Eidsbygda barnehage. Det får fatale konsekvenser för tilflyttningen og for oss som bor her. Si ifra, signer dette!

Laget: 2020-10-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 262 258

Renover Hegra Ungdomsskole Nå!

Hvis vi skal renovere, så må det skje nå! Det er nå sjansen vår er siden Hegra barneskole står tom. Da har elevene en plass å være mens renoveringsprossesen foregår. Hvis vi ikke renoveres nå er vi redde for at Hegra barneskole blir revet og det aldri blir noe oppussing her. Da frykter vi at vi at skolen vår om noen år vil bli nedlagt og vi må gå på skole i sentrum. Skolene der har ikke kapasitet til å ta i mot oss. Da må mest sannsynlig elevene splittes på de to ungdomsskolene i Stjørdal Sentru

Laget: 2020-10-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 804 803

Vi som mener at Tollbua i Risør skal beholdes i kommunalt eie

Torsdag 29.10.20 skal saken om salg av Tollbua opp i bystyret. Kommunedirektøren innstilte motvillig om å selge bygget, noe som fikk et knapt flertall i Formannskapet. Rødt mener imidlertid at bystyret har all grunn til å tenke seg om og å ta en runde til rundt denne saken, ikke minst av økonomiske årsaker. Fortsatt kommunalt eierskap av Tollbua kan vise seg å være en gunstig løsning av flere grunner. Saken har ingen hast, det er den for stor til. Vi ber derfor bystyret: stopp en hal! Kommunens

Laget: 2020-10-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 83 81