De nyeste oppropene

Selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetak krever samme kompensasjon som arbeidstakere

Selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak har samme behov for kompensasjon som de som er organisert som A/S.  Mens de med AS ofte er ansatte i egen bedrift og kan permittere seg selv, så sitter mange av oss med enkeltpersonforetak nå igjen helt uten inntekt, En rekke yrkesgrupper har den siste uken i realiteten fått yrkes – og næringsforbud som følge av tiltak for å stanse spredningen av Corona-viruset. Dette gjelder blant annet virksomheter som driver frisørsalong, massasjestudio, fot

Laget: 2020-03-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6730 6704

Stans fremmedkjøring på Risløkka

De smale gatene i veinettet på Risløkka er ikke dimensjonert for dagens trafikk. Innkjøringen fra Risløkkalleen ved biltilsynet (Østre Aker vei 50) benyttes av yrkestransport som ønsker en snarvei, og gir uønsket gjennomgangstrafikk og trafikkfarlige situasjoner for barn, skoleelever og andre beboere. For å sikre et trygt nærmiljø må veien reguleres slik at tungtransport, yrkestransport og annen fremmedkjøring forhindres, f.eks. ved skilt for innkjøring forbudt fra østsiden av t-bane-broen. 

Laget: 2020-03-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 38 38

Koronakrisen- tiltak: STENG SENTRENE NÅ! En underskriftskampanje til KLP og Olav Thon-gruppen

Kjøpesentre(med unntak av apotek og dagligvarehandel) tilbyr IKKE tjenester som anses som nødvendig helsehjelp- steng sentrene nå! Vi jobber på et senter som nå har blitt et samlingspunkt for smittefare hva gjelder COVID-19. Vi ønsker følge føre-var-prinsippet om å hindre videføring av smitte av hensyn av helsen til våre ansatte. Derfor trenger vi DIN støtte til å skrive under på dette oppropet! Hentet fra Helsedirektoratet vedtak publisert 15.03.2020: "Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sy

Laget: 2020-03-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 196 196

La oss ENGASJERE OSS! La oss samarbeide og KREVE lyd- og bildeopptak i samtlige rettssaler dette året, jfr. lov av 2005

La oss ENGASJERE OSS! La oss samarbeide og KREVE lyd- og bildeopptak i samtlige rettssaler dette året!HER kommer en underskriftkampanje vi nå må engasjere oss i - for vår egen rettssikkerhet!Lag maken til din egen kommune og påpek teksten i § 49 andre avsnitt: "Innbyggerne har rett til å styre lokale anliggende gjennom lokale folkevalgte organer." Norges Grunnlov sier blant annet følgende:"§ 2.Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsst

Laget: 2020-03-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 15 14

Corona-krise tiltak: Spill KUN Norske Artister på NRK Radio

Norske artister av alle sjangre er alltid tilstede for å stille opp for samfunnet når det trengs. Nå i disse corona-tider er det nettopp musikkbransjen og artister som trenger samfunnet til å stille opp for dem.  Artister er selvstendig næringsdrivende og har IKKE de samme sosiale rettigheter som faste ansatte. De har opplevd at alle konsertene og events har blitt kansellert over natten. For å dempe de økonomiske tomrommene som nå oppstår mener vi at et sterkt virkemiddel er om NRK Radio går bor

Laget: 2020-03-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 630 621

Ny asfalt på Fv 298 mellom Beiteråsen og Kvisvik

Fylkesvei 298 fra krysset på Beiteråsen til Årsund skifte i kvisvika er i svært dårlig forfatning, og trenger en kraftig opprustning og ny asfalt!! Dette er "innfarts åren" til flere store hyttefelt, 2 campingplasser, 1 dagligvarehandel og mange fastboende, og veien siger, sprekker og forfaller mere og mere for hvert år som går!! Det er blitt snakket om ny asfalt, men ingen vet noe konkret. Å legge lag på lag med asfalt år etter år på mindre strekninger holder ikke lengre!! Vi vil ha en oppruste

Laget: 2020-03-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 49 49

0% lønnskatt fram til corona har roet seg!

Det Norske folk vil slite om de skal være flere uker hjemme uten lønn! Det er derfor viktig at regjeringen viser styrke å fjerner skatt av lønn fram til ting roer seg ned. Dette har regjeringen råd til å må nå vise at de glemmer bort hvor griske de er midt i krisen. Pengene vi nå tjener vil nesten utelukkende gå til mat og nødvendigheter de kommende måneder, så momsen får staten uansett. Dette vil hjelpe store deler av befolkningen som Ikke har kontorjobb å kan være hjemme. 

Laget: 2020-03-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 21 21

Straffeforfølg de som drar på hytta eller deltar i sosiale sammenkomster

Det er folket som taper på at noen tar seg en ekstra lang ferie i coronaperioden. Hver og en av dere som drar på hytta eller omgås i sosiale aktiviteter, dere skal vite at dere gjør dette på bekostning av de tiltakene som er satt i verk, den norske økonomien, og de dødsfallene som vil komme. Staten har brukt enorme ressurser til å sette i verk disse tiltakene. Samfunnet har stoppet opp fullstending og det produseres ikke verdier i næringene. Folk har mistet jobbene, noen får ikke lønn, andre ha

Laget: 2020-03-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 7 7

Ja til lockdown i Norge!

For at alle tiltakene som er satt inn nå skal fungere på kort sikt, er det viktig at alle overholder rettningslinjene som er satt for karantene og ikke minst isolasjon. Vi har nå sett hvordan dette utspiller seg i praksis, og erfart at mange ikke tar regjeringen og NHIs tiltak seriøst.Tiltakene som er satt in nå skal vare i to uker. Det er svært seriøst at skole, bhg, og andre arbeidsplasser med risiko for kontaktsmitte er stengt ned nå. Det vil få store økonomiske konsekvenser for Norge. I denn

Laget: 2020-03-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 20 20

Opprop for Christian til å svare Christoffer

Denne underskriftskampanjen finner sted for å oppfordre Christian til å svare Christoffer 

Laget: 2020-03-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 12 12Facebook