Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Er du enig i at Ungarn trenger DYREPOLITIKK OG DYREVERN OMBUDSMAN? (PETISJON OG ÅPEN BREV)

Ledere i landet ser enten ikke eller ønsker ikke eller vet hva som skjer i landet.Uansett: En forferdelig feil som kommer inn i livene til dyr hver dag!Fra skandaløse og motbydelige grusomheter, til forbløffende og lemlestende dyreboliger, til daglig tortur og regelmessige henrettelser, til vanlige rykter og levebrødte rykter, til tilstanden til oppdrettere og urtedyrere og deres utenrikshandel!Omfattende systematisk overvåking av dyreholdsbetingelsene på nasjonalt nivå ville være minimal, selv

Laget: 2019-11-18 Statistikk

"Vanlige folk" som støtter bøndenes kamp.

Fra «Vanlige folk» til støtte for bøndene og landbruksoppgjøret. Norske bønder kjemper nå en tøff kamp. Galopperende priser på gjødsel, strøm, drivstoff og kraftfor spiser opp det som skal gå til å dekke investeringer og lønn for arbeidet. De kjemper for sitt eget levebrød og dermed også for vårt (leve)brød. Flere og flere bønder gir dessverre opp yrke sitt. Det legges ned mange gårdsbruk hver dag. Bondelivet blir for tøft.  Men mat må vi ha! Vi har vendt oss til å kjøpe mye importert mat. En im

Laget: 2022-04-25 Statistikk

COVIDVAKSINER - LA BARNA VÆRE I FRED

INGEN BARN MÅ UTSETTES FOR ALVORLIGE BIVIRKNINGER FRA COVIDVAKSINER.  VI HAR INGEN BARN Å MISTE. LA BARNA VÆRE I FRED.  Stans all generell covid-vaksinering av barn  Øk fokuset på styrking av immunforsvaret Tilgjengeliggjør velprøvde medikamenter til forebygging og tidlig behandling av Covid-19   MEDSIGNATURER:  Simon Friis Larsen Gruppeleder, Rælingen KrF Susanne Heart Folkevalgt Fylkespolitiker Rogaland, MDG Truls Olufsen-Mehus Stortingskandidat, Troms og Finnmark KrF Kjetil Elvev

Laget: 2021-09-02 Statistikk

Vern våre barn mot kjønnsforvirrende undervisning

Foreldreopprop til rektorer, barnehagestyrere og politikere: Vern våre barn og barnebarn mot kjønnsforvirrende undervisning i barnehager og skoler Som foreldre ønsker vi at alle barn skal vokse opp som trygge og lykkelige mennesker, utrustet til å takle utfordringene og mulighetene de vil møte i livet. Det er positivt at både gutter og jenter har frihet til å uttrykke seg på utradisjonelle måter. Men vi reagerer sterkt på at våre barn nå blir undervist i en ideologisk forståelse av kjønn som bry

Laget: 2022-01-08 Statistikk

Anmodning om uttalelse fra Riksantikvaren til ny reguleringsplan for Lyngør.

Anmodning om uttalelse til ny reguleringsplan for Lyngør.   Vi ønsker med dette å komme med en anmodning om uttalelse fra Riksantikvaren til ny områderegulering for Lyngør –annen gangs høring.  Tvedestrand Kommune (TK) ønsker innspill i forbindelse med ny områderegulering for Lyngør. Områdereguleringen er lagt ut til annen gangs høring, med høringsfrist 01.04.2022. Sakens dokumenter er tilgjengelig på kommunens hjemmesider (https://www.tvedestrand.kommune.no/kunngjoringer-og-reguleringsplaner-ut

Laget: 2022-03-28 Statistikk

Støtt anmeldelsen mot SIAN

I nesten 2 uker har vi i MINORG og advokatkontoret INSOLIDUM jobbet med å få på plass en solid anmeldelse mot SIAN (STOPP ISLAMISERING MOT NORGE). I dag er vi veldig fornøyde og leverer den til politiet. Vi ser på SIAN som de aller fleste. En gruppe mennesker med en ideologi lik de to siste terroristene. Vi kan ikke miste flere uskyldige liv pga denne type tankegang.MINORG vil takke advokatene Sheraz Malik og Farooq Ansari, og ønsker dem Lykke til med saken. Støtt vår anmeldelse. Jo flere som si

Laget: 2020-07-17 Statistikk

Ny adresse utenfor israelske ambassaden i Oslo. Fra Parkveien til Palestinas vei

Nylig stemte bydelsutvalget i Frogner i Oslo over om de skulle døpe om Drammensveien, der Russlands ambassade ligger.Utvalget var enstemmig: Veien blir ikke døpt om, men et område i nærheten av ambassaden får navnet «Ukrainas plass». Bydelutvalget gikk dermed for en løsning der navnet Drammensveien beholdes og at området ved krysset der ambassaden ligger, får et skilt med navnet «Ukrainas plass». Siden det nå åpnes for muligheter til navneendringer som en reaksjon på Russlands krigføring så mene

Laget: 2022-03-09 Statistikk

Nei til ny næringspark på Vinterbro i Ås kommune!

I forslaget til ny kommuneplan i Ås kommune (Viken) er det foreslått å bygge næringspark i et svært verdifullt naturområde ved Nordbyåsen/Nøstvedtmarka på Vinterbro, navngitt Vinterbro Næringspark Øst. Arealet er på 559 daa, og det finnes store verdier knyttet til både natur og friluftsliv som vil bli betydelig redusert, selv ved en delvis nedbygging av området.  Vi ønsker å bevare dette svært verdifulle LNF (landbruk-, natur- og frilufts)-området slik det er, uten noen form for nedbygging! Skri

Laget: 2022-02-02 Statistikk

NEI til Gran inn i Akershus!

Vi sier et helt klart NEI til å søke Gran over i Akershus! Samtidig ønsker vi et solid samarbeid om Hadeland videre - men med Gran i Innlandet! Registrer gjerne ditt postnummer i tillegg.

Laget: 2022-04-09 Statistikk

Gerd Peter Niebelschütz tilbake som fastlege i Grong

Mange i Grong har hatt Gerd Peter Niebelschütz som fastlege. Nå er han ikke ønsket som lege i Grong av kommuneadministrasjonen av forskjellige årsaker. Vi har nå dannet en gruppe på Facebook som vi kommuniserer på og det er opprettet en e-post adresse som folk kan sende inn sine synspunkter på hvorfor de vil ha Gerd som sin lege. Vi håper å få mange underskrifter og historier til dette. Send din historie til helse@ronnywollert.no Skriv under for å vise at du bryr deg om ditt nærmiljø og folks h

Laget: 2022-04-06 Statistikk