Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vær med oss i kampen for gratis briller til barn!

Mange familier får en ekstra økonomisk belastning fordi barna trenger briller. Sånn skal det ikke være. Vær med oss i kampen for at staten skal gi gratis briller til barn. Blindeforbundet krever at: Alle barn og unge opp til 18 år med behov for briller eller linser skal få dekket dette av staten. Brilleglass og linser til barn skal dekkes fullt ut og innfatninger skal dekkes med inntil kr 1.000. Synssjekk av barn skal dekkes av staten. #gratisbarnebriller   Din underskrift er et viktig bidrag i

Laget: 2020-08-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 22722 22667
30 dager 95 95

Omgjør lån til stipend og støtt studentene dette koronaåret.

Våre unge lovende studenter er muligens den gruppen mennesker som har lidd mest under koronatiden. De er i den viktigste fasen i livet, der det skal knyttes nye sosiale bånd og nettverk og mye nytt skal læres. En ny rapport med 70 000 svar viser at halvparten av studentene sier at de har vært mer ensomme og nesten fire av fem har savnet det sosiale studiemiljøet. To av tre opplevde det som vanskeligere å strukturere studiehverdagen. Studentene har brukt omtrent like mye tid samlet på studier i å

Laget: 2021-02-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 86 85
30 dager 86 85

Opprop for å lette tiltaksbyrden på trossamfunn i Norge under koronapandemien

Gjennom hele koronapandemien har trossamfunn av ulike slag bært en stor del av tiltaksbyrden. Skolene våre fylles med barn og unge tett i tett, kjøpesentrene våre er fulle, og fulle fly, busser og tog får kjøre. Derimot er det slik at vi religiøse blir nektet å samles flere enn 10 innendørs, selv med hensyn til smittevernsregler slik som avstand, hygiene og munnbindbruk. Dette er ikke greit, og vitner om en lite sammenhengende og meningsfull prioritering fra Regjeringens side. Religiøs utøvelse

Laget: 2021-01-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 264 260
30 dager 86 84

Vi trenger bibliotek!

Fra høsten 2021 er planen til HK å legge ned biblioteket på Fjerdingen og det er ikke noen plan om bibliotek på det nye campuset i Urtegata. Det skal kun være ett felles bibliotek på Kvadraturen. Det vil si at vi må reise langt når vi trenger å låne manus, noter etc, samtidig mister vi muligheten til å søke hjelp fra kunskapsrike bibliotekarer på campus. Vi ønsker å samle flest mulig for gjøre noe med dette! Håper du vil være med!!

Laget: 2021-02-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 83 83
30 dager 83 83

Vern Kvernaland

Det er planar om eit gigantisk industriområde og store datasenter bak heile Kvernaland. Vern Kvernaland ønsker å stoppa desse planane. Skriv under om du vil verna bygda mot utbygging av god matjord og flotte kultur- og naturområde. Les meir på www.vernkvernaland.com  

Laget: 2020-08-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2446 2435
30 dager 72 72

Kvensk kirkeråd

Kvenene har vært utsatt for en hard fornorskningsprosess, der Den norske kirke har vært en sentral aktør. Samtidig er kirken en viktig arena for kultur, trosutøvelse og tradisjon, historisk og i dag. Kvenene ønsker opprettelse av et kvensk kirkeråd for å ivareta og utvikle relasjonen med Den norske kirke, basert på inkludering, medbestemmelse og likeverd. Opprettelse av et kvensk kirkeråd vil bidra til forsoning, og vil styrke folkekirkens lokalforankring og ivaretakelse av den nasjonale minori

Laget: 2021-02-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 64 63
30 dager 64 63

Underskriftskampanje mot uetisk avl av familiedyr

Ærlig talt - nei til uetisk avl av familiedyr!   Til: Landbruks- og matdepartementet   Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å stanse den uetiske avlen som skjer med tusenvis av familiedyr i Norge hvert år. Ifølge dyrevelferdsloven §25 er det ulovlig å bevisst avle frem individer med dårlig helse. Likevel skjer dette hver dag, ofte fordi vi mennesker stiller urealistiske krav til dyrets utseende. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker med denne underskriftskampanjen å synliggjøre behovet for at Mattilsynet utar

Laget: 2018-09-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 12195 11938
30 dager 63 63

Vi vil ha folkeavstemming om regiontilhørighet!

Både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Nordmørslista i Kristiansund gikk i 2019 til valg på å utrede grensejustering for å bli en del av Trøndelag. Det er tydelig at folket har ønsket dette, ettersom de tre partiene ble klare valgvinnere i 2019, med over 70 % av stemmene i Kristiansund til sammen. Nå sier ordfører i Kristiansund til nettavisen KSU.NO at det ikke er vedtatt folkeavstemming i Kristiansund, bare utredning. Dette skjer samtidig som Nordmørsbyen opplever nok et tap ved helseforetaket

Laget: 2021-01-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 507 506
30 dager 61 61

Hjelp oss å beholde småbarnsavdelingen i Fjotland barnehage

Fra høsten av 2021 er det vedtatt at Fjotland barnehage skal gå fra 2avdelings barnehage til 1 avdelings barnehage. Og at de bare skal ha 3 ledige plasser, altså bare plass til et lite barn under 3 år og et stort barn. De minste skal gå sammen med de største altså 1 åringen og 6 åringen.     Dette er vi foreldre veldig frustrert over, av flere grunner: • Vi er flere som ikke får inn de minste barna våre i barnehagen. Det er ikke plass til de, og dette er eneste barnehage i nærheten, det er langt

Laget: 2021-02-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 55 55
30 dager 55 55

Uttale vedrørande sak 20/1318 - Åseskjæret - offentleg ettersyn av kommunedelplan for sjøareal i Stad kommune 2021-2031

Uttalelsen gjeld for området Utfjorden aust for Åseskjæret (VA57). Ved å signere oppropet støttar du uttalelsen som er utarbeida i eiga dokument med samme tittel, og som i korte trekk underbygger og supplerer konsekvensutredningas konklusjon om at lokasjonen er uegna og uønska til akvakulturformål/fiskeoppdrett. Heile uttalelsen er kopiert inn nedanfor.  Skriv gjerne inn din adresse/gardsnummer i kommentarfeltet for å framheve lokal tilhøyrsel (om relevant).  Takk for di støtte! Venleg helsing,

Laget: 2021-02-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 55 55
30 dager 55 55