Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Barnehagene i Nye Drammen Kommune trenger pedagogiske ledere!

Barnehagene i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune står til å skulle gjøre endringer i sammensetningen av personale etter vi har blitt en del av Nye Drammen kommune – endringer som i verste fall kan ha konsekvenser for det tilbud vi har i barnehagene i dag. I dag tilbyr de kommunale barnehager i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune pedagogisk leder stilling med like vilkår for alle sine barnehagelærere; det vil si at de pedagogiske ledere har delt ansvar og lik lønn. Barnehagene i Dramme

Laget: 2020-10-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 422 422
30 dager 261 261

La bygdene leve - Bevar Eidsbygda barnehage

- Vi ønsker levende bygder. Rauma kommune blir fattigere uten bygdesamfunnene. Kommunedirektøren har som forslag at legga ned Eidsbygda barnehage. Det får fatale konsekvenser för tilflyttningen og for oss som bor her. Si ifra, signer dette!

Laget: 2020-10-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 260 256
30 dager 260 256

OPPROP MOT NEDLEGGELSE AV ANGELLTRØA BARNEHAGE

Angelltrøa barnehage har vært en institusjon i Angelltrøaområdet i svært mange år, og er en liten barnehage med bare to avdelinger. Barnehagen fremmer mangfold i foreldres barnehagevalg, og representerer en trygg og lokal base i et område som preges av utbygging og endring. Bare i årene 2020-2027 er det planlagt nybygging av rundt 1400 boliger i umiddelbar nærhet, og det er planlagt minst en privat barnehage tilknyttet utbyggingsprosjektene. Status i dag er 3 kommunale barnehager og 3 private ba

Laget: 2020-11-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 257 257
30 dager 257 257

Bedre mobilnett i området Bjølstadvatnet, Melingen, Flatningen og videre vestover

Vi ønsker å se hvor mange i området Bjølstadvatnet, Melingen, Flatningen og videre vestover som savner bedre mobilnett.Dersom vi får mange underskrifter her vil vi sende lista til Telenor med krav om bedre dekning for dette området.

Laget: 2020-11-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 255 254
30 dager 255 254

G/S vei Luksefjellveien strekningen Tufteputten-Jønnevald nå!!

Strekningen er belastet med trafikk langt over det den er laget for, uten å følge opp med tilsvarende trafikksikkerhetstiltak. Vi krever at dette skjer med strakstiltak som nedsatt hastighet, klipping av hekker og fartshumper på enkelte steder. G/S vei er hovedmålet og må på plass snarest!! -spesielt med tanke på alle de myke trafikantene, deriblant barn og unge, som bruker denne strekningen som skolevei og til og fra fritidsaktiviteter og venner opptil flere ganger daglig.  Vi som undertegner h

Laget: 2020-10-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 545 544
30 dager 246 246

Vi krever at politikerne skal se på skolesaken i Krødsherad på nytt

I kommunestyre møte den 29.10.20 ble det vedtatt at det skal bygges en skole i Krødsherad.  Skolestruktur er godt debattert. Vi har hele tida ønsket en felles skole, uavhengig av lokalisering. Derfor er det flott at politikerne nå har landet på dette alternativet. Flertallet av politikerne valgte å stenge møtet for offentligheten og i tillegg ble det presentert et nytt radikalt forslag i skolesaken.  Etter lukking av møte vedtar flertallet prosjektering av en felles skole på Noresund, ny kommune

Laget: 2020-11-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 243 243
30 dager 243 243

Nei til nedleggelse av Åpen barnehage i Moss

I midten av oktober ble det laget frem et forslag til spareplan for Moss kommune. Blant tiltakene var nedleggelse av åpen barnehage. Dette er ikke et lovpålagt tilbud, ergo foreslås tiltaket lagt ned i sin helhet. Dette er et stort tap for barna og småbarnsforeldrene i Moss. Det er synd at sparekniven igjen og igjen skal gå ut over de aller mest sårbare av oss, nemlig barna. Vi sier nei til nedleggelse av Åpen barnehage i Moss. 

Laget: 2020-10-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 242 240
30 dager 242 240

La svømmebassenget i Saltstraumen være i drift!

Vi ønsker ikke at bassenget i saltstraumen skal legges ned. Signer oppropet slik at vi kan vise politikerne hva vi ønsker for distriktet vårt. Bodø kommune er en distriktskommune og en folkehelsekommune. Det er uheldig å legge ned ett av de få tilbudene vi har til befolkningen i distriktet vårt, i tillegg går tilbudet på å bedre folkehelsen. Bassenget gir tilbud med folkebad på mandager til barn fra 1-10. trinn pluss voksne. Og barnetrim for barn 0-6 år.Pluss idrettsskole 1-7. trinn på torsdager

Laget: 2020-11-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 237 236
30 dager 237 236

Nettstudie og hjemmeeksamen for UIA

Per i dag så gjøres det svært mange tiltak i alle deler av samfunnet som til sammen skal begrense smittespredningen. Med økt smitte i samfunnet og i store deler av landet, så ser vi at det ikke er forebyggende å ha fysisk undervisning og oppmøte til skoleeksamen. Formålet er å unngå utbrudd av COVID-19. En av grunnpilarene til å bremse ned smittespredningen er å ha redusert kontakthyppighet mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer også muligheten for smitte før sympto

Laget: 2020-11-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 235 235
30 dager 235 235

Samkom Skole må ikke legges ned!

Nå står vi ovenfor faren igjen i 2020! Rådmannen i Vennesla skal snart legge frem sitt budsjett og faren for nedleggelse av Samkom skole kan forekomme! Vi vil nå vise at vi ikke synes dette er en god plan! Hvorfor? Les videre. Ref Vennesla tidende tidligere.Rådmannen vil spare penger og foreslår i løpet av de neste årene å legge ned både Hunsfoss og Samkom skole. Det var med andre ord et dramatisk budskap rådmannen formidlet under kommunestyret torsdag kveld. Reaksjonene lot heller ikke vente på

Laget: 2019-11-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 826 822
30 dager 232 232Facebook