De mest populære underskriftskampanjene de siste 12 månedene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Hjelp oss, så vi får beholde Svartskog Kolonial!

Tenk i gangavstand, å få kjøpt en skikkelig god kopp kaffe, en kanelbolle eller verdens beste vaffel i superhyggelige omgivelser og rusle hjemover etter hyggelig og tilfeldig prat, med nystekt brød under armen. Det er lykke for mange av oss som bor på Svartskog. Kolonialen er ikke bare en viktig nabolagsinstitusjon, der folk naturlig samles rundt langbordet, den er også et populært, kortreist utfluktsmål for resten av kommunen og omegn. Bussen går kun på dagtid i ukedagene, så folk kommer gående

Laget: 2022-01-25 Statistikk

Politikerne må prioritere skolene på Erdal

Med dette oppropet ønsker vi å vise politikerne på Askøy at vi ikke aksepterer flere utsettelser av skolene på Erdal. Skoleutbyggingen på Erdal er allerede betydelig forsinket, og vi har kastet bort flere år på utredninger som ikke har ført oss noe nærmere. Budsjettforslagene til de enkelte partiene vil nå vise oss hvem som prioriterer barna, ungdommen og skolene på Erdal! Det er fortvilte foreldre, barn, besteforeldre, naboer, ansatte m.f som nå er vitne til at bygden Erdal blir nedprioriter ig

Laget: 2022-11-27 Statistikk

Propellen Teater-et leve eller ikke leve

Propellen er en medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme og skape ny, norsk scenekunst. Vi arrangerer verksteder, seminarer og produserer forestillinger, og våre medlemmer er dramatikere, skuespillere, regissører, produsenter, teatervitere og andre teaterarbeidere.    Propellen har drevet sin virksomhet i over 10 år uten støtte til drift fra kommunen. Slik vil det dessverre bli de neste tre år også hvis ikke det blir endret på politisk hold.   Slik står det i  Kommunedirektørens forslag til

Laget: 2022-10-13 Statistikk

UNICEF NORWAY: IKKE SELG MALVIKS BESTE MATJORD TIL UTBYGGERE! – DON'T SELL MALVIKS PRIME FOOD PRODUCTON LAND FOR HOUSE BUILDING

  NEI TIL UTBYGGING PÅ MALVIKS BESTE MATJORD – PROTESTÉR MOT UNICEF NORGE UNICEF Norge har akkurat arvet den beste matjorda på Vikhammer i Malvik kommune i Trøndelag. I stedet for å bevare jorda til korn- eller grønnsaksproduksjon, har organisasjonen besluttet å selge til høystbydende utbygger med rett til å bygge blokker og boliger på området. Bare tre prosent av Norge er dyrkbar jord, og bare én prosent er egnet til matproduksjon. Jordvernalliansen i Trøndelag med alle jordbruksorganisasjonene

Laget: 2022-06-23 Statistikk

Ja til at Awa Rahimpour og dei andre 22 iranske kvinnene skal få varig opphald i Noreg - Awa United

Signer oppropet og sei; Ja til at Awa Rahimpour og dei andre 22 iranske kvinnene skal få varig opphald i Noreg. Awa United ber den norske staten om å offisielt anerkjenna forverringa av rettane til kvinner i Iran, og at desse 23 iranske kvinnene som i dag oppheld seg i Noreg treng vern og må innvilgast varig opphald i Noreg.   Det eksisterer ikkje ein utleveringsavtale mellom Noreg og Iran. Det er 23 iranske kvinner i Noreg i dag som har flykta frå Iran til Noreg, men som ikke har fått innvil

Laget: 2022-11-03 Statistikk

Torg, uteservering og sykkelsti i Fredensborgveien (FBV)

Til beboere i Fredensborgveien og i Hammersborg området, St. Hanshaugen bydel, nabobydeler og øvrige Oslo Signeres av beboere i Hammersborg-området i bydelen St. Hanshaugen & Osloborgere som benytter seg av sykkelvei og bryr seg om nærmiljøet Område: Oslo SIGNER OM DU ØNSKER AT FREDENSBORGVEIEN SKAL BLI ET SAMLINGSPUNKT PÅ VEIEN MELLOM SENTRUM, TULLINLØKKA, ST. HANSHAUGEN OG GRÜNERLØKKA ISTEDENFOR EI GJENNOMFARTSÅRE FOR BILTRAFIKK Svingen på Fredensborgveien (FBV), hvor den møter Thor Ols

Laget: 2022-09-07 Statistikk

Opprop mot mangelfull varslingshåndtering av seksuell trakassering i Forsvaret

Til Forsvarsdepartementet og Forsvarsminister Bjørn Arild Gram: Opprop mot mangelfull varslingshåndtering av seksuell trakassering i Forsvaret    Dette er et opprop fra Militært Kvinnelig Nettverk (MKN) for alle militært og sivilt tilsatte i Forsvarssektoren, for å signalisere vår misnøye med Forsvarets håndtering av varslinger og etterlevelse av nulltoleranse mot seksuell trakassering. Vi anser det kritikkverdig at Forsvaret ikke evner å stå for dets uttalte standpunkt mot seksuell trakassering

Laget: 2022-05-11 Statistikk

Appell til H.M. Kong Harald om brudd på grunnlovens paragraf 1 angående USA's anlegg på norsk jord.

Appell til Kongen angående brudd på paragraf 1 i Grunnloven og angående Baseerklæringen, gjort av Den Norske Regjering i 1949   Vi ber Hans Majestet om å stoppe iverksettelsen av Stortingets vedtak om bruk av norske områder for amerikanske styrker. Vi er en gruppe mennesker som føler dyp bekymring for vedtak som er blitt gjort av det Norske Storting. Vi henvender oss til Kongen som ifølge grunnlovens paragraf 3, har utøvende makt i forhold til grunnloven. Vi mener at, i denne saken har ikke de f

Laget: 2022-06-06 Statistikk

Nei til nedstenging av Galleri Ask i Åsgårdstrand

Galleri ASK i Åsgårdstrand foreslås nedstengt av Horten kommune.   Galleriet er per i dag et ikke kommersielt visningssted for samtidskunst og av de få utstillingsmuligheter i Vestfold hvor utstillerne blir valgt ut av en profesjonell jury - oppnevnt av Vestfold Kunstsenter. Galleriet holder høy kvalitet og hadde siste år over 100 søkere som viser at det er et attraktiv sted for kunstnere å stille ut her.    Galleri Ask er i dag i regi av Horten kommune en plass for kunstnerisk frihet og ytring

Laget: 2022-11-17 Statistikk

Lervik-parken - vi ønsker IKKE flere blokker ytterst i parken

Tomten ytterst i Lervik-parken er regulert til boliger. Det er planlagt opptil tre blokker der. Parken er opprinnelig planlagt helt inn i vågen, men brannstasjonen tar nå over 5 mål av det som skulle vært park. Det bygges svært mange boliger i området. Vi mener at vi trenger alle de grønne lunger vi kan få, og nå er park-arealet betydelig mindre enn opprinnelig planlagt. Arealet eies av Stavanger kommune gjennom selskapet Stavanger Utvikling, som har solgt en opsjon på bygging til firmaet Solon.

Laget: 2022-11-29 Statistikk

Redd fritidsklubben på Abildsø

Bydelsadministrasjonen vil legge ned Klubben på Abildsø. Klubben er et svært viktig og sårt tiltrengt tilbud for barna. Derfor er det alvorlig at den foreslås å legges ned. Klubben et viktig fristed, et sted der barna kan utvikle seg på egne premisser, uavhengig av skole, lekser og (mas fra?) foreldre. Det er i trygg gangavstand fra hjemmet og med barn og voksne som barna kjenner. Klubben på Manglerud er for langt unna. Det oppleves ikke som trygt å gå så langt i mørket på kvelden, og buss og b

Laget: 2022-11-30 Statistikk

Vi som krever femferja fra Brasøy tilbake på ruteoppsettet

Fylket sendte ut nye ferjeruter på høring for ferjesambandet Søvik-Austbø-Herøy-Brasøy, ruter som i utgangspunktet skulle tre i kraft 01.01.23. Høringsinnspillene fra grendeutvalgene i Brasøy og Husvær, samt Herøy kommune, ble ikke tatt til følge. Ikke nok med det, rutene skal nå testes ut fra 1.juni inneværende år. På den travleste tiden i året. Det at vi mister denne ferjeturen betyr at vi mister mulighet for varelevering på de to butikkene her. Dette betyr igjen at det ikke er mulig å drive b

Laget: 2022-05-12 Statistikk

Gang og Sykkelvei Fridheim - Liland NÅ! E10 på Vestvågøy.

Hei Alle som benytter seg av veien, både til fots og på hjul!   Aksjonsgruppa for Gang og Sykkelvei Fridheim/Liland vil ha fortgang i ferdigstillelse av Gang og Sykkelveien mellom Fridheim og Liland langs E10! Dette er en strekning som er meget trafikkfarlig for "myke" trafikanter, da det er mye trafikk og tungtransport gjennom hele året. Vi vil ha ferdigstillet hele strekningen innen utgangen av 2024!  Området har mange barn og turlysne voksne, men grunnet mangel på gang og sykkelvei, får vi ik

Laget: 2022-02-15 Statistikk

Nei til kraftsløsende datasenter i Skjåk!

Undertegnede sier nei til kraftsløsende datasenter i Skjåk, slik det har blitt kjent har vært dialog om mellom Skjåk kommune og dataselskap. Datasentre, spesielt dem som driver med kryptovaluta, bruker enorme mengder energi, og det er ikke tiden for å legge til rette for slike selskap nå som vanlige forbrukere sliter med høye strømpriser og det er kraftkrise i Europa. Det å tilby kraft til produksjon av den anarkistiske kryptovalutaen, er også i sterk konflikt med klima- og naturkrisa og nødvend

Laget: 2022-10-30 Statistikk

Bevar Møllerbakken barnehage!

Et flertall i Nord-Odal kommunestyret stemte for nedleggelse av Møllerbakken barnehage, i kommunestyremøtet 14.desember. Det planlegges nå en samlokalisering av Møllerbakken og Sand barnehager, i Sand barnehages lokaler, fra 1.august. Det er antatte og kortsiktige kostnadsbesparelser som ligger til grunn for avgjørelsen, ikke hensynet til barna, familiene og ansattes trivsel. Barnehagen er en stor og viktig del av barnas barndom. Å bytte barnehage er en stor omstillingsprosess for 32 små barn, s

Laget: 2023-01-22 Statistikk

Flerbrukshall i Hommelvik

Malvik kommune er i sterk vekst og med befolkningsvekst følger et politisk ansvar for å legge tilrette for at frivilligheten kan tilby aktivitet. En aktiv og levende frivillig innstats gjennom lag og foreninger er av grunnleggende betydning for et aktivt og levende lokalsamfunn. Gode nærmiljøanlegg er viktige fysiske og sosiale møteplasser. Vi som frivillig jobber med å legge til rette for et godt fritidstilbud for barn og unge i kommunen kan ikke akseptere at ny flerbrukshall i Hommelvik utsett

Laget: 2022-11-14 Statistikk

Gangvei mellom Nakkerud og Tyristrand (Ringerike Kommune)

Tyristrand og Nakkerud ligger 5 km fra hverandre og er senter og boligområde. Riksvei 350 forbinder stedene og er eneste vei som kan brukes av myke trafikanter (gående, syklende) mellom disse. Kravet om en sikker vei for disse har lenge vært fremmet fra folk i området, men har ikke blitt vurdert seriøst av myndighetene. I løpet av de siste to ukene av februar 2022 har fylkets veivesen satt opp autovern flere steder på riksvei 350 mellom Tyristrand og Nakkerud. Dette er gjort på strekningen Burud

Laget: 2022-03-25 Statistikk

Bevar Spar Siljan

Siljan trenger Spar Siljan. Spar Siljan er mer enn en butikk, det er en møteplass og det er en butikk som gir mer til bygda enn bare salg av mat. Spar Siljan bidrar til ungdommene i bygda , den gir arbeidsplasser, den lager mat og sier aldri nei. Underskriv oppropet så vi kan sende det til Norgesgruppen for å bevare butikken.

Laget: 2023-01-12 Statistikk

Vi vil ha Unreal Academy til Andøya!

I Januar 2022 inviterte vi selveste Europasjefen for Epic Games til Andøya for å presentere Unreal Academy konseptet for lokalsamfunnet i Fyrvika. Det var stor entusiasme og presseomtale rundt prosjektet. Siden Januar har vi jobbet tett med planlegging av prosjektet. Epic Games kan starte Unreal Academy hvor som helst i verden. Vi jobber for at de skal velge nettopp Andøya som lokasjon, da krever det finansiering og lokal forankring. Vi ønsker nå å samle underskrifter fra dere som ønsker at Unre

Laget: 2022-04-29 Statistikk

Ja til svømmebasseng i Selje

Ein får aldri råd til å bygge symjebasseng. Ein må ta seg råd til dette. Ein må sjå på den aktiviteten symjebasseng skapar gjennom frivillige lag og idrettklubbar. Ein må sjå på kva symjebasseng skapar av trivsel og samhald i ei bygd. No er det våre ungdomar sin tur. Våre born og unge har dei same behova som born og unge i resten av landet. Symjeundervisning er minstekrav. No må symjebasseng verte realisert i Selje og vi kan ikkje ha fleire utsettingar. La oss stå samla, og håper du vil skrive u

Laget: 2022-09-09 Statistikk