Mest populære underskriftskampanjer i 2016 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

bevar parken i Lervik

for oss som vil bevare planene om park i Lervik

Laget: 2016-02-17 Statistikk

BEVAR ÅROSMARKA !

Røyken kommune planlegger å ødelegge ytterligere 450 mål av et flott, populært og unikt natur- og rekreasjonsområde i Åros. Dette vil føre til: - at stien/veien opp til Smemyrhytta forsvinner. - at verdifulle natur- og turområder går tapt. - økt/ytterligere støy i boligområder og dagens turområder. - økt trafikkbelastning på veiene. Vi bor på ei halvøy, og det medfører at det faktisk er begrenset med områder, og dermed også utbyggingsmuligheter. Blir disse ødeleggende planene en realtitet, vil d

Laget: 2016-06-10 Statistikk

Send asylsøkerne ut fra Norge

Signer hvis dere syns at nok er Nok.Nå må partiene begynne å tenke på landets egen befolkning å heller bruke statspengene våre på eldreomsorg,helse,skole,fattigdom,uføre m.v.Asylsøkerne må returneres ut fra Norge for dette har vi ikke råd til.

Laget: 2015-10-30 Statistikk

Hjelp oss å bevare friarealet på Trones

  At Verdal kommunestyre har gått inn for utredning av ekskluderende hyttefelt i 100-metersbeltet på Tronestangen er et tydelig tegn på dårlig dømmekraft.  Bortfallet av skogen som friområde vil forringe friluftsverdien av stranda. Tapet vil ikke kunne kompenseres med økt tilrettelegging for allmennheten. I dette friområdet er det heller ikke behov for mer tilrettelegging. Som innbyggere i en innlandskommune har vi marginalt med friareal ved sjøen. Vi aksepterer ikke å bli henvist til en "friluf

Laget: 2015-05-03 Statistikk

HPV-vaksine for gutter inn i barnevaksinasjonsprogrammet

Folkehelseinstituttet og Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten har ferdigstilt sine utredninger, og kommer med en klar anbefaling om at gutter på 12 år bør tilbys HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet på lik linje med jenter. Nå er det opp til helse- og omsorgsdepartementet å avgjøre hvorvidt dette skal skje. En innsigelse mot dette som er kommet fram i utredningene er at det ikke er kostnadseffektivt å tilby vaksinen til gutter. Å gjennomføre vaksinering privat koster

Laget: 2016-10-10 Statistikk

NEI til nedleggelse av ambulansen i Hattfjelldal kommune

I forbindelse med revisjon av ambulanseplan for Helgelandssykehuset er det fremmet forslag om å legge ned ambulanseberedskapen i Hattfjelldal kommune. Høringsfristen gikk ut den 1. Oktober, og flere sentrale foreninger og organisasjoner har kommet med høringsuttalelser, i tillegg til Hattfjelldal kommune selv. Det nærmer seg en avgjørelse, og alle innspill er nå under systematisering hvorpå de deretter vil legge retningslinjer for gjennomgang og revidering utført av helseforetakets ledelse. Admi

Laget: 2015-12-10 Statistikk

Oppretthold bussruten 71E Bjørndal-Tollboden

Vi krever at busstilbudet 71E mellom Bjørndal og Tollboden opprettholdes som dagens tilbud; med morgen- og kveldsruter til og fra Tollboden i rushtid. Ruter må gå tilbake på sin avgjørelse om å endre tilbud til å være en ren matebuss til Ryen fra Bjørndal fra den 13. desember. Tilbudet med direktebuss til Oslo sentrum må beholdes frem til løsning med T-bane er tilbake til Mortensrud og da fortsette som tidligere løsning med direkterute til Tollboden som et alternativ til T-banen. Ruter må ikke f

Laget: 2015-12-08 Statistikk

La Zinaida få være i Norge sine siste år!

Min mormor, Zinaida Sokolova, er 88 år gammel krigsveteran. På sine eldre dager endte hun med å ikke ha noen som ønsker å ta vare på henne i Russland. Huset hennes ble overtatt av barnebarnet som utsatte henne for enorm omsorgssvikt. Hennes pensjon ble tatt fra henne, hun satt ofte uten vann og ved i et falleferdig hus. Til tross for flere slag hun har hatt gjennom livet hadde hun ingen medisiner.  Frem til min onkels død i 2011 tok han seg av henne med støtte fra oss, men etter hans død gikk de

Laget: 2016-02-14 Statistikk

Furpocalypse - Stopping Animal Skinning

In many countries, defenseless animals are being skinned alive for their fur. They are trapped and taken away from their environments. Abused and poorly treated. Tortured and beaten partly to death and left to die, if they are lucky. Then, skinned and thrown in a pile of left over animals. If they didn't die during or after the beating, they get to feel their skin ripped off and eventually die in the discarded pile. All for what? So someone can have an expensive coat for a period of time? Nothi

Laget: 2016-03-08 Statistikk

Nei til eiendomsskatt på private hjem på Askøy

  Dette oppropet trenger egentlig ikke noen beskrivelse! Tirsdag 22.11.2016 la den styrende posisjonen på Askøy frem sitt budsjett for de neste årene. Der har de utvidet eiendomsskatt fra å gjelde kun «verker og bruk» som de innførte i 2016, til å gjelde alle privatboliger på Askøy fra 2017. Dette betyr at du må betale skatt for å ha et hjem, dette uansett hvilken inntekt husstanden har. I første omgang er det antydet en ekstra skatt på mellom 2000 – 4000 pr bolig. Ser vi på historien fra tidli

Laget: 2016-11-25 Statistikk