Mest populære underskriftskampanjer i 2015 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge

Nei til innstramming av retten til familieliv - Nei til innstramming i vilkårene for familiegjenforening i Norge. Vi protesterer mot at regjeringen vil innføre 24-årsgrense for familieetablering og å heve inntektskravet. Vi protesterer på disse to forslagene om å innføre en aldersgrense på 24 år for familieetablering, og vi protesterer mot at regjeringen vil øke inntektskravet for å få våre egne familier til Norge. Disse to forslagene vil være innstramminger i retten til familieliv. Regjeringen

Laget: 2014-09-09 Statistikk

Sundenglenes hjelpegruppe for trengende må få beholde lokalene

I kommunen Sund står det mange tomme lokaler.  Sundenglenes hjelpegruppe har fått lov å disponere 2 rom på tofterøy skole I ca 2 år. Nå er det slutt og vi må ut. Og vi får kanskje låne 2 boder på Pollen skole I max 1.5 år. Etter det kan vi ikke forvente noe hjelp fra kommunen, var beskjeden vi fikk. Sansynligvis er det mye mindre enn 1.5 år. Når denne tiden er over og vi må igjen ut så har vi ingen steder å gjøre av oss. Denne flyttingen innebærer at ca 650 brukere i kommunene Sund, Fjell, Øygar

Laget: 2015-08-09 Statistikk

Nei til Fossumbyen

Hva planen går ut på "Byen i Marka" - med 2 000 boliger og 6 000 innbyggere, er betegnelsen Bærum kommune selv har brukt på den nye bydelen som planlegges på Fossum ved Bogstadvannet. Området ligger helt inntil Bærumsmarka og Bogstadvannet. Pga. sagbruksaktiviteten på Fossum bruk ble markagrensen endret og trukket rundt sagbruket. Planområdet er relativt lite (541 dekar) - og har en planlagt boligtetthet som er fire ganger høyere enn eksisterende boligområde på Fossum. Utbyggingsområdet strekker

Laget: 2014-07-01 Statistikk

Nei til nøytrale snusbokser og forbud på smakstilsatt snus!

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vil forby de vanlige tobakkspakkene og design-snusbokser og forbud på smakstilsatt snus!   http://www.vg.no/forbruker/helse/helse/ny-roeykpakke-paa-markedet/a/23391729/ http://www.vg.no/nyheter/innenriks/tobakk/snus-med-smak-kan-bli-forbudt/a/23392798/  

Laget: 2015-02-09 Statistikk

Pål Andor Østvold Parti- TANNHELSE inn i egenandelsordningen, er første prioritet!

Hei, Vi trenger din underskrift for å starte nytt bedre parti, og valgloven sier at vi trenger:500 individuelle underskrifter i et fylke for å starte et politisk parti, eller5000 individuelle underskrifter fra hele landet for å starte politisk parti. Jeg er en Uavhengig politiker i Sandnes Kommune hvor jeg er valgt til bystyret for perioden 2015-2019.Vi er en rekke politikere som har vært og som er aktive i politikken, og som vil få til et parti som skaper nye visjoner og bedre politikk for all

Laget: 2015-10-29 Statistikk

Vi vil ha tilbake party lys i Party Taxi Aalesund

Vi vil ha tilbake party lys i Party Taxi Aalesund da Vegvesenet trår på festbremsen - vil stoppe partytaxi i Ålesund Drosjesjåfør Frank Eiksund vil kjempe mot det han mener er trakassering og forskjellsbehandling.I 10 måneder har jeg, drosjesjåfør Frank Eiksund, kjørt feststemte folk til og fra utestedene i Ålesund i sin Party Taxi. Nå tråkker Ålesund Trafikkstasjon på festbremsen og nekter Party Taxien blinkende lys inne i bilen. Se mer her  

Laget: 2015-11-01 Statistikk

Vi vil at Våler kommune gjennomfører folkeavstemning

"Vi vil at Våler kommune fullfører forhandlinger om kommunesammenslåing og gjennomfører rådgivende folkeavstemning" Bakgrunn: 3. desember 2015 vedtok Sp og AP i Våler formannskap å stoppe den videreprosessen med forhandlinger og folkeavstemmingen. Saken skal tas opp i kommunestyre 17.desmeber 2015 for endelig avgjørelse. Krav: Vi ber om at Våler kommune gjennomfører forhandlinger med Mosseregionen og skaffer bedre faktagrunnlag for å vurdere fordeler og ulemper med storkommune.  Spørsmåle

Laget: 2015-12-12 Statistikk

Støtt Berlevågingen

STØTT BERLEVÅGINGEN! SYNES DU MAGASINET BERLEVÅGINGEN ER ET POSITIVT OG VIKTIG INNSLAG FOR INNBYGGERNE, UTFLYTTEDE BERLEVÅGINGER OG ANDRE SOM ER INTERESSERT I PLASSEN VÅR?   BERLEVÅG KOMMUNE HAR AVSLÅTT SØKNAD OM VIDERE STØTTE TIL MAGASINET, NOE SOM VIL GJØRE DETVANSKELIG FOR REDAKTØR SVEIN-HARALD ROBERTSEN Å FORTSETTE SITT 24-ÅRIGE ARBEID FOR BLADET. HAN SIER SELV AT DET MEST SANNSYNLIG BETYR KROKEN PÅ DØRA FOR VIDERE UTGIVELSER..   KOMMUNESTYRET SKAL VEDTA ØKONOMIPLAN 17. DESEMBER. SPØRSMÅLET

Laget: 2015-12-01 Statistikk

Bruvik skule

Laget: 2015-09-23 Statistikk

STOPP GRAVINGA – nei til rasering av strandperle i Hareid sentrum!

Ei næringsverksemd i Hareid har byrja å grave ut sanden frå sandstranda i Hareid sentrum. Stopp gravinga og raseringa av siste rest av den vidgjetne Hareidssanden, som no vil forsvinne. I 2007 fekk næringsverksemda tillating frå Hareid kommunestyre til å bygge ut industrieigedommen sin i Hareid sentrum, ved Mylna industriområde. Kommunestyret tok då atterhald om at det vart regulert ei buffersone mellom moloen og industriområdet, då gjerne ei bevaring av strandsona. Dette lova verksemda å etterh

Laget: 2015-05-25 Statistikk