Stopp utvidelse av Moss Havn

Moss Havn kan bli utvidet fra Moss sentrum, langs strandsonene og helt ned til kommunegrensen mellom Moss og Rygge.

Gjennom "Høringsforslaget - planprogram for Moss Havn" av 28.02.2014 er vi gjort kjent med planene om videre utvidelse av Moss Havn sørover langs Kleberget, helt ned til kommunegrensen mellom Moss og Rygge. Dette innebærer en betydelig utvidelse av planområdet sørover i forhold til eksisterende reguleringsplan. En slik utvidelse vil skape stor miljømessige utfordringer og ikke minst økonomisk usikkerhet for Moss kommune.

Økonomiske utfordringer er spesielt den store uvissheten rundt de faktiske kostnadene. Dagens havn har kun 4,6 millioner i overskudd. Hvordan skal en giganthavn finansieres? og hvordan blir den eventuelle inntjeningen? Hva blir sluttsummen for en ny containerhavn? Med masser, steinblokker, spunting/støping ut i sjø er det invisteringer til flere hundre millioner. Hvilke konsekvenser får dette for økonomien i Moss kommune?

Moss havn taper i dag anbudsrunder. Så hvordan ser fremtiden egentlig ut for Moss Havn? Moss kommune har ingenting å tjene på en giganthavn i byen. Kommunen kan ikke ta ut overskudd fra havnedriften jfr "Havneloven". og en utvidelse av en containerhavn er ikke miljøvennlig! Så hva er motivasjonen for kommunene med en slik utvidelse?

Ettersom det er få arbeidsplasser direkte tilknyttet havnedriften, vil ikke arbeidsplasser i kommunen være et argument for containerutbygging. Hadde dagens havneareal blitt brukt til boliger, kontorer o.l., ville dette gitt et mye større bidrag til sysselsetting og til kommunens økonomi enn hva havna gjør.

Moss kommune gir fra seg sin handlefrihet ved å gå inn i en opsjonsavtale med ROM - eiendom. Hvorfor ønsker Moss kommune å gå inn i en slik avtale?

Moss havn/kommune har endret sine planer om havneutvidelse kun basert på økonomi uten tanke for natur, miljø og bomiljø. Moss havn har søkt Fylkesmannen om å lage en to meter tykk "såle" som vil dekke 400 mål havbunn helt ned til kommunegrensen til Rygge, med gjennomføring allerede nå i vinter (2015/16)! Den "forbereder for en eventuell senere utbygging av havneareal" og vil på det meste gå 678m ut fra land (halvveis over til Jeløya). Det kommer til å bli en stor maritim forurensing langt utover området Kallum/Kleberget. Strømninger mellom Jeløya og Moss fører en mye større spredning av sedimenter enn i stillestående vann. Undervannsstøyen kommer til å drive bort fisk og annet liv. det vil ta mange år før det har etablert seg nytt liv på havbunnen. Og dette er i et område som i dag ikke er karakterisert som særlig forurenset.

Klebergstranda er den eneste i Moss by med svaberg og vestvendt utsikt. Går Moss kommune videre med planarbeidet, gjør de en tragisk ødleggelse av naturen. De følger heller ikke opp en nasjonal satsning på bevaring av strender og friareal!

Det visuelle inntrykket av Moss by vil helt klart påvirkes negativt. Innseilingen kommer til å være preget av en vegg med containere. Vil Moss by da bli en attraktiv by å bo i? Moss havn viser i dag ikke særlig stort hensyn til beboerne. Støyprobleme kommer til å bli utvidet til et enda større boligområde. Hvilke hensyn kommer Moss Havn egentlig til å ta til de ca 600 bostandene som blir direkte berørt av støy grunnet havnedrift?

 

Vi ber Moss bystyre gå imot arbeidet med videre utvidelse av Moss Havn.