Mest populære underskriftskampanjer i 2014 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til konkurranseutsetting og salg av barnehagene våre!

Oslo kommune kutter nå drastisk i oppveksttilbudet til barn og ungdom, og har vært i en prosess med konkurranseutsetting av syv barnehager. Fem av disse ligger i bydelene Alna og Søndre Nordstrand, bydeler med særlige utfordringer. Dette i følge Osloby.no fordi disse barnehagene "er dyre i drift". Her skal det spares penger, og den vedtatte bemanningsnormen i kommunen skal ikke gjelde. "Bydel Alnas barnehager har en stor utfordring i det mangfoldet som preger barne-, personal- og foreldregruppa.

Laget: 2013-12-12 Statistikk

Nei til blokker på Rønningen Folkehøyskole og trafikk kaos

Til alle beboere i Myrerskogen. Opprop: Stopp utbyggingen på Rønningen Bebyggelse: Nok en gang er det sendt ut et Planforslag for Rønningen Folkehøgskole. På oppfordring fra Byutviklingskomiteen, som ønsker en forhøyet utnyttelsesgrad, har Arcasa Arkitekter og Plan og bygningsetaten utarbeidet et nytt forslag som innebærer blokker på 5/6 etasjer (5 etasjer pluss heishus på toppen, altså 6 etasjer). Dette er langt utover det som vanligvis tillates i småhusområder.   Denne type bebyggelse / u

Laget: 2014-06-12 Statistikk

JA til en universelt utformet kollektivtransport!

Vi i Norges Handikapforbund Ungdom Oslo krever en universelt utformet kollektivtransport. Dette hjelper ikke bare oss med nedsatt funksjonsevne, som da vil få mulighten til å delta på flere samfunnsarenaer på lik linje med andre. Det gjør også at flere vil ha muligheten til å bidra i den kanskje største utfordringen vi står overfor globalt i verden idag: miljøet vårt! Ja til at alle skal ha mulighet til å både delta og bidra i samfunnet!

Laget: 2014-10-27 Statistikk

Nei til asylmottak på Grønnåsen

Erling Skipnes AS og Bodø mottakssenter planlegger etablering av asylmottak for 8- 12 menn i huset hvor Bodø dagsenter tidligere holdt til på Grønnåsen i Bodø. Lurer du på noe mer så finner du oss på Facebook "Nei til asylmottak på Grønnåsen".    

Laget: 2014-10-17 Statistikk

Vi som vil BEHOLDE BASISTRENING i U-skolen i Lillehammmer

Våren 2014 strøk Lillehammer kommune støtten til basistrening ved de tre ungdomsskolene i kommunen. Tilbudet koster kr 300.000,- per år, og er ikke et lovpålagt tilbud for kommunen, men likevel et innarbeidet og suksessfylt prosjekt. Basistrening har eksistert i åtte år i Lillehammer. FAU ved ungdomsskolene i Lillehammer mener at et slikt tilbud ikke kan strykes. Dette er et kostnadseffektivt tiltak som gir ungdommer i ungdomsskolen et svært viktig aktivitetstilbud. Ut av få midler gis det tilbu

Laget: 2014-06-14 Statistikk

Nei til sammenslåing av ungdomskolene i Fræna

Dette oppropet er laget av Aksjonskomiteen mot nedleggelse av ungdomskolene i Ytre Fræna.Aksjonskomitéen er opptatt av at ungdomskoletrinnene i Bud og Hustad ikke skal flyttes til Fræna Unngdomskole.Det presiseres at vi er i mot sammenslåing på bakgrunn av konsekvensene for elever, samfunnsmessige og økonomiske forhold. Så lenge det eneste argumentet for å flytte er syltynne økonomiske argumenter og de massive negative konsekvensene veier tungt på vektskålen, så kjemper vi i mot.Vi mener at alle

Laget: 2014-11-06 Statistikk

Nei til kutt av skolebusstilbudet

Skolebusstilbud for 2. til 10. klassinger fra Muruvik til Hommelvik må opprettholdes. Samme gjelder for ungdomsskoleelever fra Sveberg til Hommelvik, og elever ved Nedre Grønberg.

Laget: 2014-05-08 Statistikk

BEVAR FURUMOEN SYKEHJEM I SKJERSTAD!

Furumoen sykehjem er den største arbeidsplassen i tidligere Skjerstad kommune. Omgjør politikerne dette til bokollektiv går mange arbeidsplasser tapt i bygda. Det vil ha stor betydning for bygda og selvsagt også for de som har sitt arbeid her. Furumoen er at av de beste sykehjemmene i Bodø kommune og det vil koste penger å bygge sykehjemmet om til bokollektiv! Og hva med sykehjemsbeboerne og deres familier og nærhet til sykehjemmet? Skal gamle og syke som i framtida har behov for sykehjemsplass

Laget: 2014-04-25 Statistikk

Si NEI til nedleggelse av Hønefoss skole

I forhold til nedleggelse av Hønefoss skole er det flere tema som fortsatt er uavklart og lite belyst, dette reagerer vi på og ønsker å protestere på vedtaket om nedleggelse.   Støtt oss ved å signere vår underskriftskampanje!   1. Skolen er vedtatt nedlagt til tross for at det ikke er utarbeidet en plan for skolevei og økt trafikk i et allerede tungt belastet veinett. 2. Det er ikke blitt vist til noen ordentlige utredninger i forhold til hva de økonomiske besparelsene vil være av å legge ned

Laget: 2014-11-10 Statistikk

Vern Regndalen

Stå saman om å redde Regndalen frå kraftutbygging! Ver med på dette oppropet, vi er mange som er glade i den ville Sunnmørsnaturen vår (For English language look further down the page) Regndalen er eit av dei siste uberørte områda på Rånahalvøya i Sunnmørsalpane. Ikkje berre er Regndalen uberørt, men den er også eit fantastisk skue. Omkransa av ville, forrevne tindar, delvis dekt av den flotte Regndalsbreen, ligg denne hengedalen som har fått namnet sitt Regndalen. På omlag 420 meters høgde fly

Laget: 2014-06-07 Statistikk