Fortsatt basseng på Indre Laksevåg!

Indre Laksevåg vil miste de to svømmebassengene på Damsgård og Holen skoler dersom oppdatert Handlingsplan 1 vedtas i bystyret 29.mai.  Per i dag har elevene ved begge skolene et tilbud med jevnlig svømmeopplæring som gjør elevene i stand til å nå målene for svømming i Kunnskapsløftet. Uten skolebasseng må vi regne med at kvaliteten på svømmeopplæringen blir dårligere.

 

Byrådet ønsker at elevene på Laksevåg skal kjøre buss til det nye svømmeanlegget Helleren - som skal holde hus sammen med den nye videregående skolen i sentrum, Amalie Skram vgs. Ved Nygårdslien skole har man tidligere forsøkt å reise til basseng i Bergen sentrum og i Loddefjord. Dette har vist seg å føre til tap av viktig undervisningstid, eller kort sagt: “Hele dagen går bort til reising”. I dag reddes Nygårdslien, som ikke har basseng, av at alle klassene fra tredje til femte trinn svømmer i bassenget på Holen annenhver uke. Denne redningen vil forsvinne dersom Indre Laksevåg mister sine to basseng.

I tillegg til å være et toppidrettsanlegg, ser byrådet for seg at Helleren skal tjene som svømmeanlegg for alle skoler i Bergen som ikke har eget basseng. Men planen for hvordan dette skal kunne gjennomføres i praksis, er ikke klar. Byrådet anbefaler dermed bystyret å stemme for nedlegging av to basseng før det vet om det er mulig i praksis å tilby en fullgod erstatning og uten at mulighetene for å bygge nytt eller renovere gamle basseng er utredet. En slik politikk er skjødesløs og må ikke gjennomføres.

Vi ber bystyrepolitikerne om å ikke vedta Handlingsplan 1, med de premisser som fremkommer i saken. Fatt et vedtak som gjør at alle nødvendige fakta kan komme på bordet før den endelige beslutningen tas.


Derfor oppfordrer vi alle til å skrive under på dette oppropet.

Listen med underskrifter overrekkes på bystyremøtet 29.mai, som starter kl. 16:00 i Gamle Rådhus

Møt opp 29.mai kl. 16.00 på Gamle Rådhus for å si din mening!


FAU ved Damsgård, Holen og Nygårdslien skole    Kontakt personen bak underskriftskampanjen