Slå ring om Sogn Jord- og Hagebruksskule

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Ny utvikling på Sogn Jord- og Hagebruksskule

2014-08-28 21:28:31

 

 

Kjære venn av SJH!Venneforening for Sogn Jord- og Hagebruksskule

Eit nytt skuleår er i gang her i Aurland, på Norge sin einaste heiløkologiske landbruksskule der vi utdannar agronomar i økologisk jord- og hagebruk.

Sogn Jord- og Hagebruksskule har i år hatt rekordstort søkjartal, der 25 nye elever har fått plass ved det toårige studieprogrammet for å bli økologisk agronom. I tillegg til dei 20 som skal gå vg 3. Elevene representerer 5 nasjonalitar og 16 fylke, gjennomsnittsalder er 26 år. Skulen er inne i sitt livs mest spennande år då vi MÅ lukkast med å få på plass finansiering til nybygg og oppgradering av anlegg. Ein prosess som har pågått i mange år, men som ser ut til å vere svært så utfordrande å få på plass. Venneforeininga si store oppgåve denne hausten vert såleis å bistå i å få finansielle midlar på plass og vi må difor etablere oss med organisasjonsnummer.

Skipingsmøte for Venneforeining for SJH vert tysdag 9. september 2014, kl. 18.00 på Krutt og Kanel kafé i Auralnd. Ynskjer deg med dette velkommen til stiftingsmøte og inviterer deg med i det vidare arbeidet i Venneforeininga til SJH.

Det er Sogn og Fjordane Fylkeskommune som eig og driftar SJH. I juni kom meldinga om at overføringane til fylket generelt frå staten vert redusert kraftig framover, noko som påverkar vår sak også. Trass iherdige forsøk på å få investeringsmidlar frå staten og få staten med på lage for å realisere nødvendige nybygg ved skulen har ikkje det ført fram. Dagleg drift av skulen er finansiert framover, men krav til bygg og anlegg gjer at administrasjonen hos fylkeskommunen lyt stenge skulen om ikkje finansiering til oppgraderingar og nybygg kjem på plass.

Venneforeininga ser difor nødvendigheita av å raskt kunne starte eit finansielt grasrotarbeid for å sikre skulen si framtid. Målsettinga vår er å få på plass 12 millionar kroner denne hausten i tillegg det Aurland Kommune har løyvd. Det skal vi klare.

Velkommen til vidare arbeid i ei venneforeining som ikkje berre skal verne om SJH, men kunne vere med å utvikle skulen vidare. Norge treng dyktige fagfolk i økologi og dei vil vi fortsette å utdanne i det unike miljøet vi har i Aurland.

 

Hjarteleg hilsen

Styregruppen i Venneforeningen for SJH


Tor-Evert Johansen

Oppdatering om Sogn Jord- og Hagebruksskule sin framtid!

2014-03-26 18:25:38

 

Aller først vil vi takke for støtten som vi har fått fra deg. Vi har nå over 2400 underskrifter, eller 50 A4 -sider med signaturer takket være deg og dine verdivenner rundt omkring i Norge og utlandet. Denne støtten er viktig for at politikerne får en reell forståelse av hvor viktig skolen er for landet.


Sjh sin rektor, Bjørg Fritsvold har gitt oss en oppdatering som hun gjerne vil dele med oss:


 

Kjære alle venner av Sogn Jord- og Hagebruksskule!

Tusen takk for ditt engasjement for å sikre vidare liv for SJH - den einaste heilskapleg økologiske landbruksskulen i Norge! Ditt engasjement er særs viktig, fordi SJH-Venneforening representerer ei kraft som har potensiale til å påverka utfallet av saka.

Her på skulen er vi optimistar, takka vera alle positive krefter som er i sving for å tryggje skulensi framtid. På heimesida vår www.sjh.no kan du lesa Statusoppdatering i saka frå 30. januar.

Sidan den tid har Aurland kommune vedteke at dei vil gå inn med 5 mill. kr i ei stifting som kan stå for utbygginga av skulen. Saman med SJH Venneforening inviterer kommunen skuleeigar Sogn og Fjordane Fylkeskommune til å gå inn i denne stiftinga med sine midlar. Det er ikkje kjent kva skuleeigar vil svara på invitasjonen. Vidare er det aktivt politisk arbeid for å få statlege midlar til utbygging av skulen. Ordførar i Aurland og fylkesordførar har gode utsikter til å få eit møte med Kunnskapsministeren og Landbruks- og matministeren om dette.

Vi vil halde leiinga i venneforeninga orientert om nye opplysingar i saka, og står på vidare for skulen og for utvikling av økologisk landbruk og samfunn.

 

Venleg helsing for Sogn Jord- og Hagebruksskule

Bjørg Fritsvold

Rektor


 

Sogn og Fjordane Fylkeskommune har utsatt saken til juni 2014 og vil da sette en endelig avgjørelse om skolen skal overleve.

I forkant av dette ser det lovende ut i forhold til at Aurlands ordfører Noralv Distad (H) og fylkesordfører Åshild Kjelsnes (Ap) skal få et møte med kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen og landbruksministeren Sylvi Listhaug om saken.

Vi vil at kunnskapsministeren og politikerne i fylkeskommunen skal få overlevert et  dokument med din underskrift. Nå er ikke grådighet noe vi i foreningen står for, men vi ønsker å doble antall underskrifter til 100 A4-sider!

Vår oppfordring til deg er å dele linken til opprop.net til en venn som for eksempel elsker økologisk mat, eller ønsker et levende kulturlandskap.

Eller tomle opp på skolens facebookside!

Eller har du en annen idé?Vi i styringsgruppen for venneforeningen ønsker deg en riktig god vår!


Venneforeningen for Sogn Jord- og Hagebruksskule

 

 


Tor-Evert JohansenDel denne underskriftskampanjen

Hjelp dette oppropet å innhente flere signaturer.

Hvordan markedsføre et opprop?

  • Del oppropet på Facebook-veggen din og i grupper som har med emnet i oppropet ditt å gjøre.
  • Kontakt vennene dine
    1. Skriv en melding der du forteller om hvorfor du har signert dette oppropet. Det er mer sannsynlig at folk signerer hvis de forstår hvor viktig temaet er.
    2. Kopier og lim inn nettadressen til oppropet i meldingen din.
    3. Send beskjeden ved hjelp av e-post, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram og LinkedIn.