Slå ring om Sogn Jord- og Hagebruksskule

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Slå ring om Sogn Jord- og Hagebruksskule-oppropet.


Gjest

#1

2013-11-12 09:33

Vi har ikke råd til å miste all denne kunnskapen!

Gjest

#2

2013-11-12 11:45

la skulen leve

Gjest

#3

2013-11-12 12:20

Jord og Hagebruksskulen e et framtidsretta prosjekt kor miljøet står i fokus. Vi har ikkje råd å legge den ned.

Gjest

#4

2013-11-12 12:41

Det vert ei katastrofe, om me mistar SJH. Aurland vert eit fattig samfunn utan.

Gjest

#5

2013-11-12 15:20

Ivareta en viktig utdanningainstitusjon!

Gjest

#6

2013-11-12 17:56

det er da merkelig hvilken' sjukdom' som gjør at alt skal legges ned, rasjonaliseres , rives el. ikke få økonomisk støtt .

Gjest

#7

2013-11-12 18:38

Stå på!

Gjest

#8

2013-11-12 19:47

Økologisk landbruk er viktig for framtiden! Skriv under folkens!!!

Gjest

#9

2013-11-12 20:18

Viktig å ta vare på skolen som har fokus på økologisk hagebruk.

Gjest

#10

2013-11-12 22:17

På 70-talet var eg så heldig å få gå eit år på denne skulen. Det var før den vart ein skule for biologisk jordbruk, men likevel; eit av dei beste åra eg har hatt.

Gjest

#11

2013-11-12 22:28

La skolen leve. Dette er god investering i framtiden. Norge har stort potensial som produsent av ren mat. En sunn satsing som også er økonomisk bærekraftig.

Gjest

#12

2013-11-13 00:08

Heile grunnlaget for denne skulen byggjer på den bærekrafta me ser etter i klimakampen. Økologisk og bærekraftig landbruk vil vere klimavenleg og sunt.

Gjest

#13

2013-11-13 08:39

Sogn Jord- og Hagebruksskule har lang kompetanse på økologisk og bærekraftig produksjon/undervisning. Norge må ta vare på og øke satsningen på den unike kunnskapen opparbeidet gjennom mange år på SJH. Økologi og bærekraft er fremtiden!

Gjest

#14

2013-11-13 09:03

Skal det satsast på økologi og bærekraft, så må utdanninga vera der. Aurland har kompetansen- ikkje la den gå til spille.

Gjest

#15

2013-11-13 10:12

Flott tiltak!

Gjest

#16

2013-11-13 13:36

Handlekraftige ungdomer er det økologipolitikk trenger! Dette bør være noe som skal bygge på. IKKE RIVE!

Gjest

#17

2013-11-13 16:01

Økologisk landbruk er veiviser til framtidens landbruk ,og i den sammenheng er Sogn- Jord- og Hagebrukskole i dag en foregangsskole og er en framtidens fagskole! Stå på!
Tore B. Krudtaa
Gjest

#18 Økologisk produksjon og konsum er veien å gå!

2013-11-13 17:01

Det er flaut å se hvor lite engasjement våre politikere til nå har vist for Økologisk matproduksjon. All giftbruken i landbruket ødelegger jordsmonnet, og tar knekken på insekter. I tillegg ender giften opp i maten vår. Våre politikere har sagt at målet er 15% økologisk matvareproduksjon og konsum innen 2020. Nå ligger vi rundt 1%. Enten får politikerne lempe på krava til bygningene, eller aller helst - de bevilger de pengene som skolen trenger for å bygge om slik at skolen tilfredstiller kravene. Jeg vet at mange konvensjonelle bønder i Norge tror at verdens mest brukte ugressmiddel - Roundup - er noe av det minst farlige kjemikaliet de benytter. Dessverre er det en grell kontrast mellom det tror om disse kjemikaliene og hva uavheng forskning forteller oss. For meg ser det ut som at våre regulative myndigheter tar for mye hensyn til produsenter av kjemikalier. Dagens risikovurderinger av kjemikalier benyttet i landbruket baseres konsekvent på produsentens egne studier. Hvilken produsent ville legge frem data til regulatorer som viser at deres produkter utgjør en for stor fare for helse og miljø? Meg bekjent finnes den produsenten ikke. Disse produsentene gjør hva som helst for at deres produkter skal bli godkjent. Derfor trenger vi et helt nytt system for risikovurderinger, hvor man baserer seg på mye lengre studier, og hvor de som utfører studiene ikke har tilknytning til produsentene. 

Les denne avslørende artikkelen av Niels Christian Geelmuyden 
DET MATTILSYNET IKKE FORTELLER

Les også om resultatene fra en av de mest grundige studiene på bla. Roundup. Og se bilder av rottene med de enorme kreftsvulstene:  

Ny studie viser at GMO og Roundup kan resultere i kreft - nyre og lever problemer


Og hvorfor i alle dager jobber våre regulative myndigheter så iherdig for å få disse Genmodifiserte plantene godkjent, når uavhengig forskning viser oss at flere av disse resulterer i alvorlig nedsatt helse hos laboratoriedyr? 
Mer om dette bla. her:

GMO NYHETER

GMO VIDEOER og FOREDRAG

 

 

Kaja

#19

2013-11-13 17:23

Deler denne på #Naturligvis på Facebook. Lykke til!

Gjest

#20

2013-11-13 17:25

SJH er eit sikkert alternativ, med bærekraft og føre var prinsippet i høgsete.

Gjest

#21

2013-11-13 21:03

Jeg er veldig takknemmelig når jeg kan kjøpe norskprodusert økologiske matvarer, og signerer oppropet mer enn gjerne. Har du også lyst til å signere oppropet? Jo flere signaturer dette får, des mer oppmerksomhet fra media og beslutningstakere.

Gjest

#22

2013-11-13 22:10

Tertiærnæring er grunnlaget for alt!

Gjest

#23

2013-11-14 10:14

Enkel sak å være enig i.

Gjest

#24

2013-11-15 10:47

Et lite vakkert, bærekraftig paradis som vi behøver mange flere av!

Gjest

#25

2013-11-15 14:39

Hva skal vi leve av? Olje og industrimat? Grøss å gru...