Vi vil beholde Årnes skole

arnes-skole-forsidebilde.jpegBehold dagens barneskolestruktur!
 
Noen uker etter alle byens barn var på plass ved skolebenken etter endt ferie, mottar vi en beskjed om at en prosjektgruppe på 5 har utredet en revidert skolebruksplan.
Oppdraget er gitt dem av barn og oppvekst komiteen.
Prosjektgruppen hadde fått i oppgave å se på dagens skolestruktur.
Til tross for at politikerne lovet oss at dagens struktur skulle få være slik den er frem mot 2030.
Da klarer de å dra den gamle saken om å legge ned Årnes skole opp av hatten igjen.
Så er det ikke gått et år engang, før de bryter lovnaden sin om at Årnes skulle bevares.
De klarer å skrape sammen noen kroner, og fant ut at totalt kunne kommunen spare 2.9 millioner.
1 million i driftskostnader og 1.9 million i kutt av lærere.
Vi var mange som fikk hakeslepp da skolesjefen for barneskolene ba om 3.1 mill. til innkjøp av I-pad på samme høringsmøtet som anbefalingen av å legge ned Årnes skole.
Hvor er prioriteringene?
Prosjektgruppen konkluderte med at det var ikke mye å spare, men velger likevel å anbefale politikerne å legge ned Årnes.
Allerede høsten 2021.
Planen er å fordele de 120 eleven som går der i dag mellom Å og Berge. 25% skal inn på Berge og 75% skal inn på Å.
Berge har i dag et elevantall på 353, og Å har et elevantall på 257.
Berge barneskole som i alle år har slitt med plassproblemer og har bygget ut litt etter litt. Det er så fult at elevene må bytte på å ha friminutt for det er ikke plass i skolegården til de alle.
Dette er en skole som ligger midt i sentrum. Det er ikke mange alternativer igjen til å bygge ut slik jeg ser det.
Dagens trafikkbilde i sentrum er også et økende problem kommunen har.
Har vi rom for å risikere et enda større trafikkproblem?
Å barneskole som har blitt neglisjert bygningsmessig i mange år skal nå ta imot 90 ekstra elever.
Det er satte opp brakker til barn med spesielle behov.
Skolebygget har mange trapper og trange ganger.
Det er utfordrende å få plass til å installere heis til de elevene som har behov for det.
Det igjen går utover inkluderingen.
I disse dager da vi skal overholde smittevernsregler fra regjeringen, må en klasse ut hver dag for at skolen skal klare å holde åpent.
Jeg mener ikke at Berge og Å er dårlige skoler. De har nok mye flott ved seg!
Poenget mitt er at de har nok med sine utfordringer.
Det å splitte Årnes elevene å fordele slik mellom de to skolene vil skape mye ekstra stress og belastninger.
Som vil gå utover elevene, de ansatte og familiene.
Beskjeden har vært svært fortvilende å få.
Nok en gang må Årnes bevise for politikerne at skolen vår er verd å kjempe for!
Nok en gang må vi rope høyt at vi vil ha Årnes skole til barna våre!
Men, heldigvis har vi en lov som skal beskytte barn mot slike anbefalinger!
Barnekonvensjonen.
I artikkel 3, enkelt forklart, står det:
"Voksne skal gjøre det som er best for barn"
Hva betyr det?
"Når voksne skal bestemme noe som har med deg som barn å gjøre, så skal de tenke på hva som er best for deg. Dette gjelder også når voksne bestemmer noe som gjelder alle barn i Norge, eller en gruppe barn, f.eks i kommunen du bor i. Noen ganger kan voksne bestemmer noe annet enn det som er best for barn, men da skal de ha veldig gode grunner for det."
Når det lages en rapport som angår barn, er prosjektgruppen pålagt å vurdere barns beste!
Her er hva som står i barns beste i den reviderte skolebruksplanen:
"Ved alle disse alternativene vil det være fordeler og ulemper for både elever, ansatte og nærmiljø. Prosjektgruppen vurderer derfor dette som nøytralt for alle alternativene."
Prosjektgruppen har altså feilet grovt på barns beste!
De viktigste i hele denne saken er ikke tatt hensyn til.
Mener de virkelig at å splitte et velfungerende skolemiljø i to, er like nøytralt som å la elevene få beholde miljøet sitt?
Det tror jeg ikke de mener.
Ellers synes jeg det høres hjerteløst ut.
Vi vet også viktigheten av tidlig innsats!
Da refererer jeg til BTI.
Her forklares fint hva som er deres høyeste prioritet:
"Oppsummert kan vi si at det er struktur, behov og økonomisk gevinst som er primærfokus."
Økonomisk gevinst er deres fokus.
Jeg er ikke uenig om at vi må alle se på hvor vi kan spare.
Det er veldig viktig.
Men så må sparingen stå i stil til konsekvensene.
Det er ingen tvil om at dette står ikke i stil!
2.9 millioner er ikke mye i kommunens budsjett på nesten 700 millioner.
Når de klarer å spytte inn flere millioner i knertenland, bygge skøytebane, skatepark, badeland, et flott idrettsanlegg m.m.
Dette er vel og flott.
Kommunen er gode til å få ting gjort.
Men blir det litt over evne?
Ikke alle barn har utnytte av å gå i skateparken.
Alle har ikke mulighet til å benytte seg av badeland.
Men, et veldig stort men, absolutt alle barn skal og må gå på skolen!
Skal ikke da det være hovedfokus i hva som er viktigst å invistere i når det gjelder barn?
Det å gjennomføre prosjektgruppens anbefalinger vil gi et svært dårligere skoletilbud til alle barna ved de tre skolene.
Om politikerne har bommet grovt økonomisk, så skal ikke barna være de som belastes for det!
Jeg har også spørsmål om den økonomiske gevinsten de mener er 2.9 Mill.
Transport elevene har krav på er utelatt i regnestykket.
I dag er det 48 barn som får skoleskyss til Årnes.
Det koster kommunen 480 tusen.
Om 90 elever skal flyttes over til Å, vil antallet nesten dobles.
Prisen også.
Er skoleveien over 8 km. blir prisen høyere.
Sitter elevene over et visst antall minutter har de krav på taxi som igjen blir dyrere.
Regjeringen har gått ut og anbefalt at alle kommuner skal ha som mål om at 8 av 10 barn skal gå eller sykle til skolen sin.
Dette er heller ikke tatt hensyn til.
Et annet spørsmål er hvorfor er ikke oppgradering av Å og Berge tatt med?
De må oppgraderes for å være rustet til å ta imot Årnes elevene.
Både bygningsmessig og uteområder.
Hvor mange millioner vil dette koste kommunen?
Hvor mange år vil det ta før vi får tilbakebetalt beløpet?
Når begynner vi egentlig å spare på nedleggelsen?
Så er det pandemien.
Regjeringen har gått ut med at vi må forberede oss på smittevernstiltak over en lengre tid og eventuelle nedstengelser.
Vi må lære og være bedre forberedt ved neste pandemi.
For neste gang vil komme.
Dette er heller ikke tatt med i vurderingen til prosjektgruppen.
Neste punkt er folkevekst.
Lyngdal kommune er den eneste av lister kommenene som vil få folkevekst frem mot 2050 ifølge SSB.
Vi vet alle at hadde det ikke vært for LKG, så hadde Lyngdal kommune hatt et plassproblem på barneskolene.
Nå er LKG full.
Berge er full.
Å er snart full.
Hvem skal redde oss neste gang det kommer flere barn?
Skal vi aldri lære?
Skal vi alltid tyne til det maksimale og kutte ned til beinet?
Se på den store flotte ungdomskolen politikerne lovet oss.
Tross stor motstand mot planene!
Den var for liten allerede før den var ferdigstilt.
Store problemer blant elever og blant ansatte.
Store oppstartsproblemer som enda henger igjen.
Hva gjør vi når den er sprengt til det maksimale?
Det vil udiskutabelt gå utover viktig læring!
Vi må lære av våre feil.
Lære å være forberedt på uforutsette hendelser.
Det å legge ned en skole som er rustet til å ta imot flere barn virker i mine øyne meningsløst.
I 2013 var saken om nedleggelse oppe nok en gang.
Et av argumentene er det samme som i denne saken.
Et dalende elevtall mot skolen.
De spådde 2012-kullet som et svært lite kull.
Årene etter skulle bære preg av få elever.
Det viste seg å ikke stemme.
2012-kullet på Årnes er 20 elever.
Videre er det 18 elever i 2013-kullet og 25 elever i 2014-kullet.
De spådde altså helt feil.
Hvordan kan vi da ta argumentet deres om en dalene elevtall knyttet til Årnes og de andre skolene seriøst?
Lyngdal kommune har gått ut med at vi har 1800 boliger til disposisjon når det gjelder tilflyttere tilknyttet batterifabrikken.
Vi må tenke over hvilket skoletilbud vi ønsker å tilby barna som allerede bor her og barn som eventuelt flytter hit.
Skoletilbud er noe som blir lagt stor vekt på når tilflyttere vurderer Lyngdal som nytt sted å bo.
Så kommer jeg til det viktigste punktet i dette innlegget.
Barns psykososiale miljø.
Det er det viktigste vi gjør i jobben mot barn.
Har ikke et barn et godt psykososialt miljø, vil barnet ha vanskelig for å klare å prestere faglig eller sosialt.
Det barnet vil bli den store taperen i denne anbefalingen.
Hva vil en slik konsekvens koste i fremtiden?
Det er også bevist at de minst ressurssterke barna, vil bli de store taperen i en stor klasse.
Det er vanskeligere å fange opp barna som har behov for ekstra oppfølging.
Barn som klarer å fungere i små klasser kan falle utenfor i store klasser og plutselig ha behov for ekstra oppfølging.
Dette er også kostnader som kan komme løpende.
Årnes elevene må også prestere ekstra for å bli anerkjent i et allerede etablert miljø.
Årnes skole er en skole vi er utrolig glad i og stolt av.
Hele skolen kjenner hverandre, både lærere, elever og foreldre på tvers av klassetrinn.
Lærerne har et fantastisk arbeidsmiljø og har lite sykefravær.
Det drysser det godt av både på budsjettet og elevene.
Skolen har et flott uteområde med dekkjungel bygget på dugnad av foreldre, klatrestativ, fotballbane, volleyballbane, basketballbane m.m.
Her får elevene bevege seg fritt alle klassene seg imellom, når ikke det er smittevernstiltak.
Hvert år, med unntak av i år pga pandemien, så samles hele skolen til barn-hjelper-barn aksjon, juleavslutning og sommeravslutning.
Dette er ingen selvfølge.
Hver fredag har elevene rotasjon på å ha en samling for resten av skolen.
Da har de skuespill og sang de fremfører.
De tilhørende foreldrene til klassen som fremfører blir også invitert.
Dette er et særpreg vi er så inderlig glad i, og nå et særpreg som risikerer å gå tapt.
Hele det gode, trygge miljøet som er bygget opp rundt skolen står vi nå i fare for å miste.
Et helt lokalmiljø vil bli ødelagt.
Som mor til 5 barn som går på Årnes i dag, er det vondt å se hvor bekymret barna blir.
Hvilken skole skal de gå på?
Hvem av vennene får de med seg?
Hva venter i den nye skolehverdagen?
Dette er mange tanker barn skal slippe å måtte ha.
Det er svært belastende og vondt å måtte ta denne kampen nok en gang.
Jeg håper at politikerne gjennomskuer en mangelfull rapport når de får en.
Jeg håper de gjennomskuer en dårlig anbefaling når de får en.
Sett byens barn i første rekke!
Og hva det er, vet vi alle sammen svaret på.
 
Mvh Susanne Vatland, nestleder i FAU ved Årnes skolen og mor til 7 Årnesbarn.
Mari Christine Henriksen, FAU leder. Mor til fire Årnesbarn

Mari Christine Henriksen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen