Vi som vil ha 40 sone og fartsdump på Hofveien(Rv35) i Sundbyfoss.

I 60 sonen på Hofveien(RV 35) mellom Engnesfeltet og Fiolveien(ved Sundbyfoss bru) kjøres det alt for fort! Ved gangfeltet og midtrabatten tas det buss til og fra skolen hver dag av barn fra 1 til 10klasse og også av elever på videregående. Det er bussholdeplass på begge sider så mange må krysse veien. Jeg har selv stått her mye med min 1klassing og det er sjelden at det kjøres i fartsgrensen. Det gjelder privat biler, busser og tungtrafikk. Og man merker godt når man står langs veien om farten på forbikjørende er høyere enn 60! Flere har også observert biler som kjører på feil side av midtrabatten bare fordi dette sikkert er "kult". For noen år siden ble ett syklende barn påkjørt av bil på gangfeltet. Noe må gjøres for vi har ingen barn å miste! 

Midt-rabatt og gangfelt hjelper ingenting når ingen holder fartsgrensen. Vi vil ha 40 sone og fartsdump! 


Therese Hvidsten Amundsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Therese Hvidsten Amundsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook