Universitetet i Stavanger må avvikle samarbeidsavtalen med israelske Technion

UiS sin samarbeidsavtale med det israelske universitetet Technion må avvikles.

Avtalen mellom UiS og Technion handler primært om utveksling av erfaring og forskning innen petroleumsteknologi. Israel har funnet omfattende offshore gassressurser, og søker kompetanse for utvinning av disse gjennom samarbeid med petroleumsmiljøet ved UiS og gjennom norske bedrifter.  

o   To norske utenriksministre (Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet og Børge Brende fra Høyre) har frarådet norske aktører å samarbeide om olje- og gassutvinning med land som ikke har avklarte grenselinjer i forhold til havrett og folkerett.  

o   Technion er også en sentral samarbeidspartner med israelske militær-industrielle aktører som opererer en folkerettsstridig okkupasjon.  

o   Israel bruker sin kontroll over petroleum og andre råvareressurser til å øke sin kontroll over den palestinske befolkningen, de har ikke undertegnet Havrettskonvensjonen, og har ikke fastlagte grenser mot nabolandene på sin kontinentalsokkel, med unntak av Kypros. Israel har allerede begynt å tappe et gassfelt som strekker seg inn i det Israel selv definerer som Gazas territorium, og de hindrer effektivt palestinerne i å selv utvinne gassressursene utenfor Gaza.  

På denne bakgrunn krever vi at styret ved UiS avvikler denne samarbeidsavtalen snarest.

Følgende lokale parti / organisasjoner har sluttet seg til pr. 2. april: SV, AP, Rødt, Stavanger Kristelige Studentforening, IndustriEnergi Student, Palestinakomiteen, Norsk Folkehjelp, LO i Stavanger og omegn, LOs regionkonferanse i Rogaland, Bibliotekarforbundet ved UiS, Kvekerne, Miljøpartiet De Grønne

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ingebreth Forus fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...