Styrk fergetilbudet for Brasøy og Husvær

Disse endringen i fergerute 18 171 trer i kraft fra 1. januar 2023 med blant annet følgende endringer for anløp Brasøy fergeleie:

Hverdager: 

Siste avgang er flyttet fra 21:15 til kl 22:55. Brasøy/Husvær er helt uten ferje mellom kl 17:15 og kl 22:55. Dette gjør det vanskelig for næringsliv, arbeidspendling og mulighetene for skolebarna å delta på aktiviter. Forslag til løsning: Beholde dagens ferjeanløp kl 21:15 i Brasøy. Alternativt at ferga som går kl 20:40 fra Søvik og anløper Herøy kl 21.05 fortsetter videre utover på sambandet og ankommer Brasøy ca kl 21.35.

Første avgang ny rute er flyttet til kl 09:25, det er 15 minutt senere enn per i dag kl 09.05. Forslag til løsning:  Beholde ferjeavgangen vi har i dag, kl 09:05. Alternativtt legge inn Brasøy på en tidligere avgang mellom 06:00 og 08:00 eller la ferga ligge natta over i Brasøy.

Se vedlagte dokument nedenfor fra representanter fra næringslivet, fastboende og arbeidspendlere fra Brasøy og Husvær som er sendt som høringsinnspill til Herøy kommune og samferdsesavdelingen i Nordland fylkeskommune. Brevet er signert foresatte til skolebarna som er fastboende i Husvær. 

Ønsker du å vise støtte til innspillet som er kommet fra Brasøy/Husvær, så kan du vise din støtte med å signere denne underskriftsaksjonen. 

Her finner du de nye fergerutene fra 1. januar 2023: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.reisnordland.no%2Frutetabeller-ferge%3Ffbclid%3DIwAR1JbQgBdBnr6cXtG-Fh0RUCdYcNhiShcJjSc97nRTMNdoSV8IyCP8cV1r0&h=AT0zGH7rFwi4ipePmlg8rDJnDQzpI_k8AYcpQ5orsb2Wx4yw-CwWVJB4F8nST2ERGo3quZomDpfLP8SqqkdE6bpG1I1NEDqsi61CpVIvLye8vqTrew0qpCYMeCzG_xPwW_A 

 

Mvh

Margit Langseth

Fritidshuseier i Brasøy

 

------- INNSPILL--------------------------------------

 

 

 

 
Høringssvar_side_11.jpgHæringssvar_s_21.jpgBrasøy_ferge2.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Margit Langseth fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...