Stopp brudd på menneskerettighetene i eldreomsorgen

  • Alle har rett til medisinsk vurdering, riktig medisinering, daglig omsorg, mulighet for aktivitet og riktig og tilstrekkelig ernæring.
  • Ingen må utsettes for urettmessige tvangstiltak, mangel på respekt, nedlatende behandling, underernæring eller manglende aktivitetstilbud.
  • 80 prosent av dem som bor på sykehjem har demens. De mest sårbare gruppene i samfunnet har størst behov for beskyttelse.

http://www.dagensmedisin.no/blogg/lisbet-rugtvedt/menneskerettighetsbrudd-ved-sykehjem/

http://nrk.no/multimedia/her-svikter-norge/

 

 


Nasjonalforeningen for folkehelsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen