Selvstendig næringsdrivende/enkeltpersonforetak krever samme kompensasjon som arbeidstakere

Selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak har samme behov for kompensasjon som de som er organisert som A/S. 

Mens de med AS ofte er ansatte i egen bedrift og kan permittere seg selv, så sitter mange av oss med enkeltpersonforetak nå igjen helt uten inntekt,

En rekke yrkesgrupper har den siste uken i realiteten fått yrkes – og næringsforbud som følge av tiltak for å stanse spredningen av Corona-viruset. Dette gjelder blant annet virksomheter som driver frisørsalong, massasjestudio, fotterapeutklinikk, serveringssted og akupunktørklinikk med flere. 

Bli med og skriv under på dette oppropet. Vi må vise at det ikke er greit med forskjellsbehandling på grunnlag av hvordan vi har organisert vår bedrift. Vi betaler alle vår skatt og våre avgifter til samfunnet. Da vil vi også ha lik rett til kompensasjon i denne spesielle situasjonen; Dagpenger fra dag 3, ikke fra dag 20!

Hvor mange underskrifter klarer vi til torsdag? 

https://fido.nrk.no/daebe0739385e9f4dc80d9e2adf8b44a753da665b1ca2303e8e01d171faae3f0/Enighet%20om%20%C3%B8konomisk%20krisepakke%20p%C3%A5%20Stortinget_.pdf

Stortinget har arbeidet så raskt det lar seg gjøre. Forslagene til økonomiske tiltak ble fremmet av regjeringen på fredag. Det har blitt forhandlet på spreng gjennom helgen og en rekke lovendringer og tiltak vil vedtas av Stortinget mandag. Fordi Grunnloven krever det, må alle lovendringer vedtas på nytt torsdag, før vedtakene sanksjoneres av kongen i statsråd.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere
"Stortinget ber regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien.
Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av 
gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff.
Dette er en midlertidig ordning inntil 
videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
Stortinget ber regjeringen komme tilbake med forslag til ytterligere kompensasjon for dem som er særskilt hardt rammet av konsekvensene av korona-pandemien."

Permittering av ansatte
"Stortinget ber regjeringen sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20.
Dette er en midlertidig ordning inntil videre.
Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en
teknisk løsning."