Redd Skaug Oppvekstsenter

NEI_TIL_NEDLEGGELSE.png

Barnehage- og skolebehovsplanen 2022-2032 ble sendt ut på høring den 24.01.2022. I denne planen foreslåes det flere alternativer for Skaug skole og evt nedleggelse av Skaug oppvekstsenter, som vil da bety at både skolen og barnehagen kan stå i fare. 

skole_og_barnehage_redigert.jpg

Videre kommer det frem i planen at det vurderes å flytte Bodø naturskole til skaug,  dette på bekostning av barna på Norsia.

naturskoleredigert.jpg

Bodø Kommune har satt sammen et høringsforslag der de allerede på side 4 skriver "Bodø kommune skal gi barn og unge et godt barnehage- og skoletilbud. For skolesektoren står
nærskoleprinsippet fast; alle barn har en rett til å gå på sin nærskole."

Vår nærskole er Skaug oppvekstsenter. Her begynner de aller fleste sin tid allerede i barnehagen, og går ut 7 klasse på ett og samme sted. Fra de er små blir de kjent med de ansatte her, og med så lite utskiftning av lærerne som det er der, knytter de fleste nære og tette bånd med hverandre. Ved å legge ned Skaug oppvekstsenter og flytte barna så langt som 2 mil lengre mot sentrum er på ingen måte bærekraftig. Det vil heller ikke være inkluderende siden siste buss i strekningen Skaug - Løpsmarka går i 5 tiden i ukedagene. Vi vet at Skaug skole gjør en fenemonal jobb med barna, hver eneste test viser dette og er med på å dra opp gjennomsnittet i hele kommunen. Lenge før den nye fagfornyelsen tredde i kraft, var allerede Skaug skole i gang med å iverksette den. 

Skaug oppvekstsenter avdeling barnehage har tre avdelinger, og det er ikke en dag de flotte ansatte her går inn for å gi barna lærerike opplevelser. Uavhengig vær og vind er de ute med barna og hvert eneste barn fulges opp og blir sett. 

Når man leser i media om hvordan pengene brukes, hvor mye de må spare og hvem det går utover, vekker dette følelser. Kommentarfeltene fylles av sinte og frustrerte Bodøværinger som lurer på hva de som styrer driver med. Hvorfor skal de unge i kommunen stå i fare for å miste sin trygghet og tilhørighet i hverdagen. Som barnehage og skolesjef Tore Tverbakk kunne fortelle da han og noen andre i kommunen i november 2021 fortalte først om denne planen som skulle komme, så sa han at mange barn ønsker å komme til større miljøer. For barna ved Skaug oppvekstsenter stemmer dette ikke. Det er her skolen deres er, det er her de er kjent. Til tross for en mørk og utilpasset skolevei kan flere av elevene gå til skolen. Hvis skolen legges ned er det 100 ekstra barn som skal til Løpsmarka, det er 100 ekstra barn som skal stå ved den mørke hovedveien der farten i all hovedsak er 80. Og dette er en vei som i mørketiden er for det meste utrygg og mørklagt. 

Men igjen denne planen er kun til høring, og vi håper at flest mulig tar seg tiden til å signere oppropet samt gå inn å besvare skjema for innspill på planen.

barnehage og skolebehovsplan


FAU Leder Marianne Ilstad - Skaug oppvekstsenter    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg FAU Leder Marianne Ilstad - Skaug oppvekstsenter fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...