Oslo kretsfengsel UT av Gamle Oslo nå! Ja til park - nei til sikkerhetsanstalt

Fengselet må ut av Gamle Oslo nå. Våre unger har også rett på park å leke i!  Justisministeren vil flytte Oslo kretsfengsel bort fra Klosterenga - det er bra! For alternativet betyr nye avvisnings- og sikkerhetsgjerder rundt den nåværende fengselsmuren. Nå bygges skulpturparken i Klosterenga endelig ferdig, bystyret har bevilget penger. Vi sier Ja til kulturpark og Nei til sikkerhetsanstalt.

Er du enig - signer oppropet nå!

 Fengsels-gerd_med_det_rød_gjerdet1.jpg

Som du ser på bildet under er det nesten ingen bydeler som har så få grønne lunger som hos oss. Nå er det på tide at våre innbyggere også får puste inn renere luft og får beholde det lille som er av park i nabolaget.

Ikke rart Mæland mener fengselet må ut av Gamle Oslo!

grønt.jpg

 

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Klosterengas venner fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...