Opprop for gangveg mellom Brattåker og Djupedalen

Vi som signerer dette oppropet ber om at det blir bygd gangveg mellom Brattåker og Djupedalen, for å binde sammen bygdene Hovet og Hol.

(Bilde fra Digitalt museum, Hol Bygdearkiv)

HBA.H9021-3257_.jpg


Oppropet forfattet av sekretær Ola Vaagan Slåtten, på vegne av Hol idrettslag og andre lokale lag og organisasjoner    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Oppropet forfattet av sekretær Ola Vaagan Slåtten, på vegne av Hol idrettslag og andre lokale lag og organisasjoner fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...