Opera til folket - la oss beholde lokalene våre!

Opera til folket bringer Opera ut til folk flest.

Nå skal Kulturetaten  konkurranseutsette hvem som skal få drive i det vi har kalt Musikk &
Scenehuset i Nedre Slottsgate 1.

Helt siden høsten 2013 har Opera til folket fått lov til å benytte lokalene
i Gamle Raadhus. Dette er lokaler som er midt i blinken for den frivillige
organisasjonen som bringer Opera ut til folk flest. Nå skal Kulturetaten
konkurranseutsette hvem som skal få drive i det vi har kalt Musikk &
Scenehuset i Nedre Slottsgate 1.

Vi ønsker å vise Kulturetaten at det er Opera til folket som skal få
fortsette og benytte lokalene, som viser seg å være helt midt i blinken for
vår organisasjon. Vi har fulle hus hver lørdag på Lørdagsopera og flere av
Oslos musikkarrangører ønsker å holde konserter i de fine lokalene. Flere
aktører ønsker også å produsere operaforestillinger i huset, men for å få
det til må Opera til folket få leie lokalene på fast basis. Først da kan vi
få disse lokalene til å skinne igjen og ikke minst bli et tilholdssted både
for publikum, musikere og sangere i Oslo. Et lokale som i dag ikke
eksisterer.

Hjelp oss med din underskrift slik at vi kan vise Kulturetaten at vi er
verdige leietakere til lokalet som ingen har vist nevneverdig stor interesse
for siden det ble fraflyttet av Teatermuseet i 2010.

 

Les mer om vår frivillige organisasjon


http://operatilfolket.no/