Opera til folket - la oss beholde lokalene våre!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Opera til folket - la oss beholde lokalene våre!-oppropet.


Gjest

#1


Pga av interesse

Gjest

#2


Fordi det er et viktig kulturtilbud ☺

Gjest

#3


Flott tiltak som trenger fast tilholdssted og lokalene er midt i blinken for Opera til Folket