Nordmenn som eier hytte i Sverige og/eller Finland kan overnatte der uten å sitte 14 dager i karantene

Konklusjon:

Helse og omsorgsdepartementet henviser til pressekonferansen 15. mai at dagens karanteneregler fortsatt vil gjelde (frem til 15. juni). Innen 15. juni vil regjeringen komme med nye vurderinger for reiser innen Norden.

FHI har ikke besvart oppropet. 

 

Oppdatering, 13. mai 2020:

Statsministerens kontor har videresendt oppropet til Helse- og omsorgsdepartementet som rette fagdepartement. De ber Helse- og omsorgsdepartementet håndtere henvendelsen.

 

Oppdatering, 7. mai 2020:

Oppropet er sendt til regjeringen og FHI. 

Har bedt om svar innen 15. mai 2020. 

 

Med dette oppropet ønsker vi innføring av et unntak til Helsenorges «Råd om fritidsreiser innenlands fra 21 april og inntil videre». Vi ønsker også med dette et unntak for karanteneplikten i paragraf 5 i Covid-19 forsikriften. 

Vi foreslår følgende unntak:

Nordmenn som eier hytte i Sverige og/eller Finland, kan oppholde seg og overnatte på sine hytter, uten å ilegges 14 dager i karantene, under følgende forutsetninger:

  • Du må kunne kjøre direkte til hytta uten stopp, ikke oppsøke bensinstasjoner, butikker, kjøpesenter eller være i nærkontakt med andre enn personer i egen husstand under oppholdet
  • Ovenfor grensekontrollen må du fremlegge gyldig pass for alle i husstanden, samt bevis at en eller flere i husstanden eier hytta dere har besøkt i Sverige og/eller Finland    

 

ARGUMENTER      

Det foreslåtte unntaket strider ikke mot: «Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig». Hensikten med det rådet er å redusere faren for at nordmenn blir smittet i utlandet og at smittede personer kommer til Norge.   

Det foreslåtte unntaket vil ikke utgjøre fare for smittespredning. Helsenorge.no opplyser at «reise til hytte hvor man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, ikke utgjør fare for smittespredning».

Det foreslåtte unntaket vil likestille nordmenn som eier «smittevennlige» hytter. Da regjeringen innførte hytteforbudet var de klar over hvor inngripende dette ville føles for de berørte. Det føles fortsatt meget inngripende for oss som ikke kan dra til våre hytter i Sverige og/eller Finland, spesielt når vi ikke ser noen saklig grunn for at dette forbudet skal opprettholdes.

Den norske turistforening åpner gradvis opp sine hytter fra 1. mai 2020, for at allmennheten skal kunne ta i bruk DNT hyttene. Det føles diskriminerende å gi ikke-hytte-eiere lov til å dra på DNT hytter og samtidig frarøve oss muligheten til å dra på egne hytter. Vi håper regjeringen ser på oppropet som et konstruktivt, forsvarlig og smittevernvennlig forslag til gradvis gjenåpning av egne hytter i Sverige og/eller Finland.

Blåmusslor.JPG

Strømstad1.JPG

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Siri Jetzel fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...