UNICEF NORWAY: IKKE SELG MALVIKS BESTE MATJORD TIL UTBYGGERE! – DON'T SELL MALVIKS PRIME FOOD PRODUCTON LAND FOR HOUSE BUILDING

 

NEI TIL UTBYGGING PÅ MALVIKS BESTE MATJORD – PROTESTÉR MOT UNICEF NORGE

UNICEF Norge har akkurat arvet den beste matjorda på Vikhammer i Malvik kommune i Trøndelag. I stedet for å bevare jorda til korn- eller grønnsaksproduksjon, har organisasjonen besluttet å selge til høystbydende utbygger med rett til å bygge blokker og boliger på området.

Bare tre prosent av Norge er dyrkbar jord, og bare én prosent er egnet til matproduksjon.

Jordvernalliansen i Trøndelag med alle jordbruksorganisasjonene og de to største naturvernforbundene i Norge har protestert mot utbyggingen på matjorda på Vikhammer.

Området ligger også i strandsonen ved Trondheimsfjorden, på mineralrik marin leire, i et område og klima som er ideelt for matproduksjon. Noe lignende er umulig å finne så langt nord. Utbygging vil ødelegge økologi, kulturlandskap og gi store konsekvenser for utrydningstruede dyre-, plante- og fuglearter.

Midt under krig og klimakrise er det uakseptabelt å bygge på uerstattelig matjord i sårbare områder. UNICEF er en del av FN. Å selge til høystbydende og bygge på matjord er i strid med FNs egen bærekraftspolitikk og klimamål.

Jeg fordømmer UNICEFs beslutning om å selge den beste matjorda på Vikhammer i et område med truede arter for å gi plass til utbygging av blokker og boliger.

Initiativtakere
Tora Aasland, tidligere stortingsrepresentant og Statsforvalter i Rogaland
Anders Nordstad, inntil nylig generalsekretær i Norsk Bonde- og småbrukarlag
Naturvernforbundet i Trøndelag v/Magne Vågsland
Stephen Barstow, Kvann Norway, kvann.no
Rigmor Bjerche, leder av Jordvernalliansen i Trøndelag og medlem av Senterpartiet
Hedwig Thiery Aresvik, tidligere sentralstyremedlem i Natur og Ungdom og varamedlem i styret til Jordvernalliansen i Norge
Siv-Elin Krutvik, tidligere prosjektleder for det nasjonale Reko-prosjektet, Norsk Bonde- og småbrukarlag
Bothild Åslaugsdotter Nordsletten, redaktør i fagbladet Bondevennen
Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV
Ingrid Fiskaa, stortingsrepresentant for SV
Rakel Skårslette Trondal, gruppeleder for SV i fylkestinget og kommunestyrerepresentant i Malvik
Tommy Reinås, gruppeleder for MDG i Trøndelag fylkesting
Hallgeir Opdal, fylkestingsrepresentant, Rødt, Trøndelag
Per Olav Bjørgum, kommunestyrerepresentant i Malvik for MDG
Jens Morten Nilsen, leder av Rødt, Malvik
Leif Strøm, advokat, Trondheim  
Bjørg J. Eigard, kunstner, Hommelvik

 

NO TO BUILDING ON MALVIK'S PRIME FOOD PRODUCTION LAND – A PETITION AGAINST UNICEF NORWAY

UNICEF Norway has just received the donation of a large farm, including some of the best farmland in Vikhammer, Malvik municipality in Norway.

Instead of preserving fertile land for growing grains and vegetables in a country with a marginal production area, UNICEF Norway has decided to sell the property to the highest bidder and give developers the right to build a complex of apartments and buildings on prime farmland.

Only three percent of Norway is arable land and just one third of that is suited to grow crops for human consumption.

The Norwegian Soil Protection Alliance in Trøndelag and related agricultural organisations have protested against building on this farmland, along with the two biggest nature conservation organisations in Norway.

The property lies in the coastal zone bordering the Trondheim fjord where the soil is enriched by ancient marine mineral deposits and the climate is ideal for growing crops impossible to grow at similar latitudes this far north.

Development will destroy much of the ecological and cultural landscape and corresponding habitats of endangered animal, plant and bird species so far ignored in impact assessments.

In this unprecedented time of war and climate crises it is unacceptable to destroy irreplaceable farmland, especially in vulnerable areas.

UNICEF Norway is associated with the United Nations and thereby acts against its own climate and sustainability goals which condemn the destruction of farmland when it condones the development of the Vikhammer farm.

I hereby protest against UNICEF Norway’s decision to sell and destroy this unique farmland and site of the largest colony of jackdaws this far north in the world for building purposes.

INITIATORS

Tora Aasland, former parliamentary representative and State Administrator in Rogaland

Anders Nordstad, until recently Secretary General of the Norwegian Farmers 'and Smallholders' Association

Magne Vågsland, The Nature Conservation Association in Trøndelag

Stephen Barstow, KVANN (Norwegian Seed Savers) working for food security in Norway

Rigmor Bjerche, leader of the Soil Conservation Alliance in Trøndelag county and a member of the Centre Party

Hedwig Thiery Aresvik, former central board member of Nature and Youth and deputy member of the board of the Soil Conservation Alliance in Norway

Siv-Elin Krutvik, former project manager for the national Reko project, Norwegian Farmers 'and Smallholders' Association

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten, editor of the trade magazine Bondevennen

Lars Haltbrekken, parliamentary representative for the Socialist Left Party (SV)

Ingrid Fiskaa, parliamentary representative for the Socialist Left Party (SV)

Rakel Skårslette Trondal, group leader for the Socialist Left Party (SV) in the county council in Trøndelag and municipal council representative in Malvik

Tommy Reinås, group leader for The Norwegian Green Party in the county council in Trøndelag

Hallgeir Opdal, county council representative, Red Party, Trøndelag

Per Olav Bjørgum, municipal council representative for The Norwegian Green Party in Malvik

Jens Morten Nilsen, leader of the Red Party in Malvik

Leif Strøm, lawyer, Trondheim

Bjørg J. Eigard, artist, Hommelvik

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Martinus Bohwim fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...