Nei til videre fortetting av Lund Østre

Vi viser til søknad om dispensasjon fra regulert antall boenheter på Lund Østre, trinn II innsendt av Rambøll på vegne av Villaservice AS 16.01.2020.

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan totalt 519 boenheter – en økning på 54 (+12%) boenheter i forhold til reguleringsplanens maksimum.

Beboernes foreløpige tilbakemelding til velforeningen er oppsummert under. LØV oppretter dette oppropet for å samle synpunkter til de foreslåtte endringene. Ved å signere på oppropet sier du nei til videre fortetting av Lund Østre. Du kan uavhengig av dette sende inn dine merknader hvis du mener at byggeplanene påvirker deg negativt med svar på nabovarselet sendt altinn 16.januar. Frist for tilbakemelding 30.januar 2020.

* Søknaden kommer på et tidpunkt i utbyggingsprosessen totalt for området hvor mange av byggene allerede er bygget og innflyttet under andre forutsetninger

* Det er allerede gitt dispensasjoner som har redusert ute- og friarealer

* Det er vanskelige parkeringsforhold med for få parkeringsplasser allerede, og tildels med konflikter i området. Dette forsterkes av at flere av utbyggingene som nå pågår har fått dispensasjoner slik at flere enheter har så lavt som 0,3 p-plasser pr boenhet

* Fortetting gir økt trafikk noe trafikkanalysen også viser, og hvor det pekes på potensiell økt kø i morgenrush. At flere enn i dag vil ta buss er en usikker spekulasjon. Krysset Tunnelveien/Andersbakkan var opprinnelig bygget for kun Lund Østre Trinn I.

* Det vil også gi økt støy i området og særlig for de som bor inntil Andersbakkan hvor disse får annet trafikkbilde enn på oppføringstidspunktet

* Uavklart skole- og barnehagekapasitet


Lund Østre Velforening, på vegne av beboerne organisert i tilsluttede sameier og lag    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Lund Østre Velforening, på vegne av beboerne organisert i tilsluttede sameier og lag kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook