Nei til utbygging av landbruks- og friområdene på Rykkinn

Bærum kommune planlegger å bygge ut en stor institusjon på jordet nedenfor Nordby Gård, øverst på Rykkinn og det er grunn til å forvente en fremtidig enda større kommunal utbygging av området.  

Dette området benyttes aktivt av Rykkinns beboere både sommer og vinter til blant annet turgåing, trening, skigåing, aking, naturopplevelser og ridning. Området er i tillegg viktig for tilgangen til større friområder vestover. En utbygging begrenser denne tilgjengeligheten.

For å sikre matforsyning i krisesituasjoner, for eksempel ekstrem tørke eller pandemier, er vi avhengig av at jordbruksarealene i størst mulig grad beholdes. Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord.  

Bærum kommune er derimot godt i gang med omregulering av dette jordbruksarealet, samtidig som de unnlater å utrede konsekvensene av denne irreversible nedbyggingen av landbruksareal, kulturlandskap og friområder.   Stikk i strid med deres egne mål om å være en klimaklok kommune. 

Derfor vil vi stanse utbyggingen ved Nordby gård.

Les oppslag om saken i Budstikka:

De folkevalgte må snu

Nedbygging av matjord - farlig presedens

Helt feil å bygge ned dyrket mark i 2020

Bærum kommune fikk huden full i folkemøte på Rykkinn

Advarer mot klattvis nedbygging av dyrket mark

La matjorda ved Nordby gård ligge

Utbygging på Brekkeski

Lite brukt friområde?

- Rykkinn har fått nok, byrdene må fordeles


Anne Grete Nordal, Aksjonsgruppa Nei til utbygging av landbruks- og friområdene på Rykkinn.    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Anne Grete Nordal, Aksjonsgruppa Nei til utbygging av landbruks- og friområdene på Rykkinn. fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...