Nei til permisjonsnekt i skolen

Nei til permisjonsnekt i skolen!

Mange reguleringsivrige skolesjefer, kommunalsjefer, rektorer, skolebyråder m.fl. ønsker nå å innføre permisjonsnekt (eller langt mer restriktiv praksis enn i dag) for elever i grunnskolen. Dette vil gjøre det svært vanskelig, om ikke umulig, for foreldre å ta med seg barna på reiser/ferier utenom skoleferien, eller delta på begivenheter som: brylluper, bursdager, idretts- og kulturarrangement o.l. som krever en eller flere permisjonsdager. Mange reiser med barna sine til andre land og dette gir barna & familiene verdifull innsikt om hvordan verden er utenfor Norge - rett og slett å utvide horisonten: samfunnsmessig, kulturelt, språklig (med mulighet for å praktisere engelsk, spansk etc), matmessig, geografisk, historisk bakgrunn, utenlandske vennskap osv. Skolen er langt ifra den eneste arena for læring. Foreldrene har selvfølgelig ansvaret for at barna får opplæring i den tiden de ikke går på skolen. Skolen har generelt en viktig rolle i oppveksten og i innfrielse av den lovfestede opplæringsplikten, men mange som har levd en stund, vil nok allikevel mene at det viktigste man har lært – har man lært utenom skolen.

Derfor oppfordres foreldre, barn, lærere og alle andre om å vise at vi sier Nei til permisjonsnekt i skolen og til en langt mer restriktiv praksis enn i dag! Søknader om permisjon må vurderes individuelt og skolene må utvise fleksibilitet og hensynta den læringen som kan skje i permisjonstiden. SIGNER OPPROPET OG VIS AT DU ØNSKER Å BEVARE DENNE VERDIFULLE MULIGHETEN & FRIHETEN!   :-)

Se også: https://www.facebook.com/NeiTilPermisjonsnekt


Harald Lundqvist og Morten Bergheim    Kontakt personen bak underskriftskampanjen