Nei til nedleggelse av Gulskogen Barnehage avd. Rødgata

Rådmannen i Drammen kommune har foreslått å legge ned 4 barnehager i Drammen kommune, hvorav en av dem er Gulskogen barnehage avdeling Rødgata. Det kan vi ikke godta! Beslutning skal tas allerede 10. mars, så dette haster!

Kort oppsummert: 

  • Bydelen vår er i vekst og trenger dagens kapasitet!
  • Barnehagen ligger sentralt og gjør at foreldre kan bringe og hente miljøvennlig!
  • De økonomiske innsparingene er minimale. 
  • Noe overkapasitet er samfunnsøkonomisk hensiktsmessig (og det er ikke dokumentert at det er det per nå)!
  • Det trengs et mangfold av barnehager - inkludert små, kommunale barnehager som Gulskogen barnehage avdeling Rødgata!

Rødgata_barnehage1.jpg

Foto: Drammen kommune

Forslaget begrunnes med at barnekullene blir stadig mindre, en trend Rådmannen mener vil fortsette. Vi er flere som stiller oss undrende til at denne trenden vil gjelde bydelen som omfatter Rødskog og Gulskogen fremover. Det er flere boligutviklingsprosjekter på gang i bydelen, og nybyggene er attraktive for barnefamilier. Ved å fjerne over 30 barnehageplasser fra nærmiljøet, stiller vi oss undrende til hvordan fremtidig behov vil møtes. Drammen kommune poengterer også i sin plan for boligutvikling at "SSBs befolkningsprognoser viser mulighet for stor befolkningsvekst og boligvekst i Drammen". 

Gulskogen barnehage avdeling Rødgata ligger også meget sentralt til, med kort avstand til tog og bussforbindelser som gjør det enkelt å kombinere reise til og fra arbeidsplassen med henting og levering i barnehage. I tillegg er det gode muligheter for adkomst til fots. Dette understøtter også kommunens uttalte strategi om å "legge til rette for at en større andel av transporten skjer ved å gå, sykle eller benytte kollektivtransport". Ved å fjerne denne barnehagen fjernes også en viktig mulghet til å reise kollektivt for mange foreldre.

Det er ønsket å spare penger på å legge ned barnehagene, noe som i beste fall kun kan gi en kortsiktig gevinst (estimert til 0,6 millioner på årsbasis for Rødgatas del). Siden prognosene for antall barn viser at tallene igjen skal øke, vil kapasitet måtte bygges opp igjen om noen år. Dette kan gjøres ved å øke plassene i de eksisterende barnehagene ytterligere, eller vil tvinge frem et kostbart behov for å åpne en ny barnehage. Ingen av disse alternativene fremstår spesielt ønskelige.

For å sikre at tilflyttere og barn som har behov for plass midt i "barnehageåret" skal få plass løpende, vil det være behov for noe overkapasitet i bydelene og nærbarnehagene. Denne kapasiteten oppleves allerede i dag som liten, og vil bli enda mindre ved en eventuell nedleggelse. Overkapasitet er ikke dokumentert. Skrekkscenarioet er at man kun får plass i nærbarnehagen i forbindelse med hovedopptaket og oppstart i august, noe som vil skape mye støy både i den enkelte familie (lang reisevei, ulønnet permisjon for "å få kabalen til å gå opp", mm.), samt ustabilitet i barnehagene ved at flere må søke ovrflyttinger mellom barnehager i løpet av året. Dette gjør ikke byen og bydelen vår attraktiv! 

Barnehagen i Rødgata er også en liten, kommunal barnehage, som sikrer at det er et mangfold av barnehager i bydelen - sett opp mot de større, private barnehagene i bydelen. Vi med barn i barnehagen er svært fornøyde med barnehagen og dens ansatte, som gir våre barn en trygg og god hverdag i en flott barnehage. 

Vi som har barn i Gulskogen barnehage avdeling Rødgata trenger din støtte for å bevare barnehagen vår, og holde bydelen vår attraktiv! 

Følg utviklingen i saken i facebookgruppen "Nei til nedleggelse av Gulskogen Barnehage avd. Rødgata"

Her finner du mer informasjon: 

Behandling av utvalgssak 0026/21 - Dimensjonering av barnehageplasser (Drammen kommunes hjemmeside)

Nina (36) og Stine (57) fikk sjokkbeskjeden: – Tårene sitter løst (Drammens Tidende)

Det ble ramaskrik da rådmannen ville legge ned én barnehage: Nå vil hun legge ned fire (Drammens Tidende)

 


Lise Jokstad Hafskjold, forelder i Gulskogen barnehage avdeling Rødgata    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Lise Jokstad Hafskjold, forelder i Gulskogen barnehage avdeling Rødgata fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...