Nei til kontorlandsskap i høyere utdanning

Regjeringen bestemte i 2015 at arealet per ansatt i framtidige statlige byggeprosjekter ikke skulle overstige 23 kvadratmeter. Som en konsekvens av dette må en stor andel statlige ansatte i nybygg nå jobbe i kontorlandskap, med all den uroen dette medfører. Reformen holder blant annet på å ødelegge arbeidsforholdene for flere og flere av de ansatte i høyere utdanning.

Vi som jobber i høyere utdanning, har arbeidsoppgaver som krever ro og konsentrasjon. Kontorlandskap er uegnet for vårt arbeid. Mangel på kontor vil gjøre det vanskeligere for studentene å treffe oss, og dette problemet vil forsterkes av at mange vil se seg nødt til å jobbe mye hjemme. Utstrakt bruk av hjemmekontor vil også føre til mindre samarbeid og færre diskusjoner på arbeidsplassen. Dette vil gi lavere kvalitet på utdanning og forskning.

I en tid der utdanning og forskning blir stadig viktigere for landets fremtid, må høyere utdanning gis de vilkårene som kreves for å levere utdanning og forskning på høyt nivå. Vi som jobber i høyere utdanning, ber derfor Regjeringen å øke arealet i UH-sektoren slik at enekontor blir normen.


Kristin Killie (UiT Norges arktiske universitet)    Kontakt personen bak underskriftskampanjen