Nei til redusert avfallshenting frå VØR

Vi protesterer mot eit redusert hentetilbod frå Volda og Ørsta reinhaldsverk. Dei har halvert hentefrekvensen med krav om same pris for tenesta. Vi meiner det ikkje er rett at ein levrandør av ei teneste tek seg til rette slik, berre fordi ein er einrådande på marknaden. Bedrifta tener i utgangspunktet pengar på at vi gjer arbeidet heime og burde i større grad involvert kundane sine før ei omlegging vart sett i verk. Mottoet deira: VØR-Sortert avfall gir verdi, vert ein hån mot forbrukaren i så måte !!!