Nei til foretaksmodellen!

Regjeringen vil se på mulig bruk av foretaksmodellen i universitets- og høyskolesektoren for å sikre mer uavhengige institusjoner. Dagens organisasjonsform er ikke i seg selv til hinder for langsiktig, solid og kritisk forskning og undervisning. Universitetsautonomien i Norge er god, det som trekker ned på europeiske rankinger, er manglende finansiell autonomi – fordi vi ikke tar betalt av studentene.

En foretaksmodell vil true forskningsautonomien langt mer enn det dagens modell gjør. Forskning på og flere erfaringer med foretaksorganisering viser at den griper direkte inn den faglige frihet og universitetsdemokratiet – styringsformen blir mer hierarkisk og byråkratisk, og forretningsmessige hensyn forskyver fokus på faglighet og vitenskapelige idealer, og går ut over forskningsfrihet og undervisning og gir insentiver til å innføre skolepenger. ​Det er ingen grunn til å bruke tid og ressurser på å utrede en modell hvis negative virkninger allerede er godt dokumentert.  

Vitenskapelige ansatte har advart mot foretaksmodell, det har også studentorganisasjoner og fagforeninger. Vi inviterer motstemmene mot foretaksmodellen til å samles i en felles underskriftskampanje.

Et forslag om foretaksorganisering av sektoren ble avvist i 2003, etter en bred mobilisering blant ansatte og studenter. Siden den tid er foretaksmodellens nedsider bare blitt bedre dokumentert. Det er altså større grunn til motstand nå i 2018.

Vis din motstand mot undergraving av kunnskapsinstitusjonenes egenart ved å gi din stemme i Nei til foretaksmodellen!  


Nei til foretaksmodellen koalisjon    Kontakt personen bak underskriftskampanjen