JA TIL STÅENDE MR I NORGE!!

JA TIL STÅENDE MR I NORGE

Norge har enda ikke tatt i bruk stående MR som kan hjelpe tusenvis av mennesker med sine skader, plager og symptomer til et bedre liv. En stående MR kan gi bedre og mer nøyaktige diagnoser enn i liggende posisjon, og det er på tide nordmenn får tilgang til denne type undersøkelse.

KOSTER MEST , RAMMER FLEST

Målt i utbredelse og kostnad er muskel- og skjelettplager Norges største helseproblem.

Norsk lege: - I forhold til omfang og kostnad, er det et paradoks at muskel- og skjelett er en av sykdomsgruppene vi leger kan minst om. Den får også lite oppmerksomhet fra politikere og i helseplaner.

Til tross for dette så mener norske helsemyndigheter at Norge ikke har behov for stående MR som kan gjøre undersøkelser i vektbærende posisjon og i bevegelse. Stående MR kan potensielt hjelpe tusenvis av mennesker til rett og en mer nøyaktig diagnose , som fører til bedre behandling og tilbake i arbeid.

http://forskning.no/…/forskningssy…/plager-flest-koster-mest

 

Upright MRI

Hvorfor velge upright MRI-diagnostikk?

Hva er fordelene ved å sitte eller stå istedet for å ligge?

Upright MRI er et nytt konsept som gir reelle fordeler for pasientene

  • Vektbærende og variable posisjoner gjør det mulig å gi en mer presis diagnose
  • Et åpent system gir bedre pasientkomfort. Det er godt egnet for pasienter med klaustrofobi.!
  • Unik mulighet til å skanne ryggraden i fleksjon eller forlengelse

Upright MRI-systemet tilbyr en unik mulighet til å skanne pasienter i oppreist eller vektbærende posisjon som ikke er mulig i konvensjonell liggende MR-posisjon. Liggende skanner kan ikke oppdage en viss patologi som blir synlig først når pasienten er i oppreist eller vektbærende posisjon: Dette gjelder spesielt forhold som påvirker ryggraden.

Hva er fordelen med denne type MR i evaluering av ryggradsundersøkelser?

Det er nå mulig å undersøke pasienten under naturlig belastning. Mellomvirvelskiver, for eksempel, er utsatt for et trykk som er 11 ganger høyere når man sitter enn ved ryggleie. Endringer som har skjedd på grunn av denne belastningen, kan avsløre patologi som enten ikke er synlig eller kan undervurderes i liggende stilling.

Upright MRI-metoden er også den eneste prosedyren som tillater undersøkelse av ryggraden ved ulik kroppsholdning. Pasientene kan bli undersøkt i ulike stillinger med varierende grad av fleksjon eller forlengelse, roterende, eller bøyd sideveis – til man finner den posisjonen der de opplever mest smerte.

Det er mulig å avbilde og klart vise ustabilitet som følge av at en virvel har som er sklidd ut eller en posisjonsavhengig skiveprolaps som enten kan være vanskelig når en avbildes i ryggleie. Det er mulig å få til en mer detaljert undersøkelse av spinalkanalen og nerve utganger mens pasientene er i arbeidsposisjoner. Disse kan ha en normal bredde i liggende stilling, mens de kan bli patologisk smalere ved fleksjon eller overstrekk i ryggraden.

Uprigth MRI kan også brukes ved andre diagnoser

Upright MRI kan også brukes innen muskel behandling og sports medisin. Ved problemer med knær, hofter, føtter og ankler kan det for eksempel være nyttig med en vektbærende skanning, ettersom pasientene ofte har smerte bare når de står eller går.

Det åpne MR-systemet har også appellert til dem som er ute av stand til å gjennomføre konvensjonelle skanninger på grunn av klaustrofobi, stor kropp eller som er ute av stand til å legge seg ned komfortabelt på grunn av visse forhold som for eksempel kyfose. Upright MRI-systemet er også en strålingsfri måte å evaluere skoliose i stående posisjon på.