JA TIL STÅENDE MR I NORGE!!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra JA TIL STÅENDE MR I NORGE!!-oppropet.


Gjest

#1

2016-09-14 12:10

Når teknologien er der, og vi trenger god diagnostisering for å få riktig hjelp - hvorfor skal bi IKKE ha stående MR !????!!!

Gjest

#2

2016-09-14 14:17

Fordi vi innbyggere skal ha det beste grunnlaget til å få riktig diagnose uavhengig av økonomi til staten!

Gjest

#3

2016-09-14 17:37

Fordi min skade kan en ikjke se på i en liggende MR . Derfor måtte jeg dra til London forige uke og ta bilder i en Uppright MRI .. Og det er med sjokk jeg sitter sammen med en professor og ser med mine egne øyne hvor skadet jeg er. Så ja til en Uppright MR maskin.

Gjest

#4

2016-09-14 19:10

Mri hadde hjulpet mange pasientgrupper med å finne årsaken til muskel/skjelettlidelser. Mri påviser årsaker som ikke blir funnet med liggende mr. Dette må jo være til det beste for alle parter! Ett bedre diagnostikkverktøy i helsevesenet vil føre til at mange lettere vil få den hjelpen de trenger. Det har stor betydning for å kunne planlegge videre livsforlengende behandling/rehabelitering som gir bedre funksjonsevne og økt livskvalitet! Flere ville på sikt kunne komme tilbake i jobb også! Norge har både teknologi og økonomi til dette!


Gjest

#5

2016-09-14 21:21

Liggande MR / røntgen viser ikkje belastning når kroppen er oppreist og det medfører feil diagnostisering.

For mange år sidan, i 1987, vart det tatt liggjande røntgen på sjukehus. Eg fekk med bilda til kiropraktor. Han tok sjølv ståande røntgen når eg kom dit 2-3 dagar seinare. Bilda vart hengt opp ved sida av kvarandre for samanlikning på klinikken. Eg fekk sjølv sjå den STORE forskjellen på bilda med ståande og liggjande røntgen!!

Det er på tide at Norge får på plass STÅANDE både røntgen og MR!!!!!


Gjest

#6

2016-09-14 21:32

Viktig for ALLE pasientgrupper med slik MR apparat.

Gjest

#7 Re:

2016-09-14 21:38

#4: -  

 Heilt enig!!!!!

Denne meldingen er fjernet av forfatteren (Show details)

2016-09-14 22:21Gjest

#9

2016-09-15 06:03

Fordi det er viktig. Helt sykt at folk må reise ut av landet for å få utført noe som lett lar seg gjøre i Norge.

Gjest

#10

2016-09-15 06:36

Kjempeviktig å få belastnings bildet for rygg - da det er som regel i liggende possiajon ryggen hviles og er mindre vond... naturlig nok...

Gjest

#11

2016-09-15 07:49

Norge er ett uland når det kommer til medisinsk teknologi

Gjest

#12

2016-09-15 17:00

På tide at Norge henger med I utviklingen

Gjest

#13

2016-09-15 23:05

JEG SIGNERTE OPPROPET FORDI JEG ER ENIG I AT VI TRENGER STÅENDE MR I NORGE FOR Å AVDEKKE ALVORLIGE SKADER PÅ NAKKE/RYGG SOM IKKE BLIR OPPDAGET PÅ VANLIG LIGGENDE MR

Gjest

#14

2016-09-15 23:17

Pga. Mange år med nakkesmerter som en lege mente dei ville sett bedre visst eg hadde fått stående MR.

Gjest

#15

2016-09-16 01:11

Fordi jeg selv har gått 16 år med daglige smerter. Smerter som blir ti ganger værre om jeg prøver og legge meg ned. Jeg bruker fire ganger så lang tid som andre når jeg skal mr og lignende, jeg blir liggende med fult krampe anfall, og kan ikke skjønne at man får en riktig avlesning når krampene er så heftige at de synes på utsiden av kroppen, og kroppen egentlig er vridd for og prøve så godt det lar seg gjøre og ligge "rett".

Gjest

#16

2016-09-16 02:08

Fordi Norge mangler et viktig redskap til f eks utrede nakke pasienter..

Gjest

#17

2016-09-16 17:36

Jeg har selv måttet dra til London for å ta stående MRI. Etter 23 år med smerter i nakke etter en skade fra Forsvaret, og med mange påfølgende sykdommer som kommer som følge av det. Nå først etter å ha fått disse bildene hsr jeg fått time hos nevrokirurg i Oslo. Hadde ikke fått dette uten disse bildene.

Gjest

#18

2016-09-16 20:10

Fordi jeg trenger en stående mr :-)

Gjest

#19

2016-09-16 21:33

Førde jeg ikke blir trodd av legene når jeg forteller om mine plager med ond rygg.

Gjest

#20

2016-09-18 15:02

For at Norge absolutt må få dette for å avklare skader på oss nakkeskadde

Gjest

#21

2016-09-19 21:50

Fordi jeg mener det kan fremkomme bedre svar ift MR, samt det faktum at det finnes mange mennesket (inkludert meg selv) som frykter MR pga klaustrofobisk følelse.

Gjest

#22

2016-09-19 22:16

For jeg mener det er viktig Tror det er skader, nerver og annet som en lettere kan oppdage ved at det blir belastning når en tar bilder.

Gjest

#23

2016-09-19 22:23

Fordi det gir mer fordeler til pasienter så de kan få den rette behandlingen.

Gjest

#24

2016-09-21 11:42

For å støtte nin nevø og ande liknende situasjon.

Gjest

#25

2016-09-23 20:31

Fordi det berører så mange!Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook