JA til reservasjonsrett for fastleger

Vi vil selvfølgelig at legene skal for fortsette å jobbe selv om de følger sin samvittighet og ikke ønsker å ta livet av uskyldige små barn.

Skal en lege måtte slutte å jobbe for sin samvittighetsskyld?