Ja til rasismefri Arendalsuke

opprop3.png
Bakgrunnen for oppropet er urovekkende signaler fra de ansvarlige for Arendalsuka, som tradisjonelt har vært et viktig treffpunkt for norske politiske partier og et verdifullt tilskudd til det politiske ordskiftet. Det er en viktig faktor som må ligge i bunn for et slikt ordskifte:

Det at man omtaler sine politiske motstandere og andre mennesker med respekt.

I år - som i fjor - har arrangørene valgt å også invitere "partiet" Alliansen og organisasjonen SIAN til å delta på Arendalsuka. Begrunnelsen som brukes er ytringsfriheten. Men om man sjekker det politiske grunnlaget og uttalelser fra de to nevnte organisasjonene, vil man fort se at det her er en kollisjon mellom retten til å ytre seg og det man ytrer. Konkret er disse organisasjonene basert på nedvurdering av andre mennesker og med et budskap som understøtter hat mot andre kulturer og seksuelle legninger. Sjøl om organisasjonene skal ha sin ytringsfrihet på nett så vel som i det offentlige gatebildet, trenger de ikke inviteres til et seriøst arrangement som Arendalsuka og få masse ekstra oppmerksomhet. En slik invitasjon er også å se på som en aksept for at disse er partier på lik linje med de ordinære politiske partiene i vårt land. Det er de ikke. Om man sjekker ut hva de står for, vil man finne ekstremt hatefulle ytringer mot de fleste ikke-norske kulturer, i særdeleshet mot muslimer og folk med en seksuell legning som ikke passer inn i deres A4-mønster. Alliansens frontfigur Lysglimt Johansen er til overmål Holocaustfornekter og forfekter sterkt antisemittiske synspunkter.

Vi har vanskelig for å se at det er i en seriøs arrangør sin interesse å gi en talerstol til slike budskap. Vi mener dessuten at det vil stjele veldig mye oppmerksomhet fra de seriøse budskapene som andre vil formidle, slik at dette kan drukne i støyen fra disse ekstremistene. På denne bakgrunn vil vi oppfordre alle til å sende en henvendelse til arrangørene av Arendalsuka og uttrykke motstand mot å la ekstremistene få denne plattformen til å spre det hatefulle budskapet sitt. Dersom ikke arrangørene vil høre på en slik henvendelse, er det vårt håp at alle vil vurdere seriøst å trekke seg fra arrangementet. Så kan arrangøren sitte igjen med de to grupperingene og avholde en rasistuke. Det ville selvsagt være trist for alle parter.

Vi håper på enighet om betydningen av å holde et anstendig nivå i den politiske debatten og vil sende klare signaler om at organisasjoner som bygger sin eksistens på å nedvurdere andre mennesker ikke har en naturlig plass i det alminnelige politiske ordskiftet. 

Ja til rasismefri Arendalsuke

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Svein Helge Grødem fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...